Teyrnas VAN LANG (2879 CC - 258 CC, 2621 oed)

Hits: 138

P. HUARD1 & M. DURAND2

        Ocyrraedd nce Phong Châu, hanner cant o feibion Âu CÆ¡3 ethol eu brawd hynaf yn frenin y Brenhinllin Hùng.

        Thet oedd y cyntaf brenin Hùng a deyrnasodd drosodd Văn Lang, y deyrnas Fietnamaidd gyntaf. Mae'r Văn Lang, gyda'i ffiniau amwys a oedd yn ymestyn o Vietnam i'r Afon las4, yn anhysbys i hynafol Daearyddiaethau Tsieineaidd. Trwy hynny, HENRI MASPERO5 wedi amcangyfrif bod y Văn Lang of haneswyr vietnamese, yn unig yw hen deyrnas Ye-lang (Dạ Lang), wedi'i leoli yn Ne Llyn Tong-T'ing yr oedd yr enw wedi cael ei ddarllen yn wael a'i ail-dderbyn yn anghywir Haneswyr Tang Tang a oedd wedi trosglwyddo eu, gwall i'w cydweithwyr o Fietnam. Mewn gwirionedd, mae'r cymeriad Ye (daº¡) gallai fod wedi cael ei ail-gyflogi Wen ar gam (Văn) a dyna'r rheswm pam roedd dryswch rhwng Ie-Lang ac Wen-Lang. Roedd yna, fel iawndal, a Văn Lang wedi'i leoli ymhellach yn y De, ar ran septentrional yr oes sydd ohoni Fietnam Ganolog; ai dyna fyddai Văn-Lang yr oedd yr awduron wedi ei waradwyddo â'r Ye-lang ac yn meddwl bod y ddwy deyrnas hon yn arc yr un un.

      VLang Lang, Y cyntaf teyrnas vietnamese, wedi meddiannu tiriogaeth lawer mwy cyfyng na thiriogaeth y XÃch Quá»·. Nid yw'r rhestr o ardaloedd a roddir yn gyffredinol gan amrywiol hanesion a chwedlau yn cynnwys unrhyw diriogaeth sy'n ymwneud â Llyn Tong-T'ing6. Nid yw'r deuddeg rhanbarth yn mynd y tu hwnt Kouang-si ac Kouang-tong yn y Gogledd.

     The Văn Lang wedi bodolaeth eithaf hir. Roedd Il wedi cael ei drosglwyddo rhwng Brenhinoedd Hùng o amser chwedlonol i 257 CC, dyddiad ei anecsiad erbyn DÆ°Æ¡ng VÆ°Æ¡ng7, tywysog o Pa-Chou (Ba Thục).

      Ty wybodaeth y gallwn ei chasglu Văn Lang mae sefydliadau gwleidyddol a bywyd cymdeithasol yn cael eu tynnu o Testunau Tsieineaidd, nid yn anterior i 4th ganrif ein hoes, ac o Testunau Fietnam llawer mwy diweddar (14th ganrif) ond yn cyfleu ffeithiau a chredoau hynafol iawn.

       Tmae'r anghyfleustra o ddrafftio llwyfandir o fywyd y deyrnas hon yn aros yn yr anhawster i atgyweirio'r cyfnod, neu hyd yn oed y rhan o ganrifoedd y gallai fod yn ddilys drwyddi. Mae'r Brenhinllin Hùng yn ôl pob tebyg wedi teyrnasu yn ystod bron i fil o flynyddoedd, os ydym yn cyfaddef hanner can mlynedd ar gyfartaledd ar gyfer pob teyrnasiad; tra bod y crynodeb barn ar Bywyd Văn Lang wedi'u cynnwys mewn ychydig o destunau gwasgaredig a nifer benodol o chwedlau y mae HENRY MASPERO wedi cychwyn astudiaeth feirniadol ynddynt. Ar y 18 Brenhinoedd Hùng yn cael ei gyfrif yn ôl traddodiad, ychydig iawn o gywirdeb onomastical a chronolegol sydd gennym.

      Abydd ein bwrdd cyffredinol yn cynnwys llwybrau, y gellir eu priodoli, er enghraifft, i'r flwyddyn 1000 CC, neu 300 CC. Heblaw, gallai cryn dipyn o'r nodweddion hynny berthyn i gyfnodau posterior Teyrnas Văn Lang ac efallai ei fod wedi cael ei drawsnewid iddo gan awduron o Fietnam o'r 14th a 15th canrifoedd.

      The Teyrnas Văn-Lang, os yw rhywun yn credu mewn testunau, roedd yn wladwriaeth ffiwdal, wedi'i threfnu'n hierarchaidd ond wedi'i datganoli. Fe'i gosodwyd o dan aulorily a Hùng (nerthol) neu (Lạc) brenin a etholwyd yn wreiddiol am ei ddewrder a'i falchder. Dyna gyntaf Brenin Hùng teyrnasodd yn Phong Châu8, lle wedi'i leoli heddiw Bạch Hạc. Roedd yn fab hynaf i Lạc Quân Hir, hynafiad y Can Yue (Việt) hy heddiw Fietnameg, a oedd hefyd yn amddiffynwr genie y llinach Fietnamaidd gyntaf honno. Y cyntaf Brenin Hùng rhannu y Văn Lang roedd tiriogaeth i ardaloedd yn ymddiried yn ei frodyr a oedd yn ôl pob tebyg y Ardalydd Lạc (Lạc Hầu neu benaethiaid sifil).

       Trhannwyd ardaloedd pibell eu hunain yn enwaedu a ymddiriedwyd i frodyr y brenin neu i bersonau yn y teulu brenhinol (Lạc Tướng Neu benaethiaid milwrol). Galwyd tiriogaethau a feddiannwyd gan y fath Arglwyddi Lạc Ä iá»n.

       Pswyddogaethau ublic fel brenin, ardalydd, cadfridogion (neu benaethiaid) ymddengys eu bod yn etifeddol. Roedd gan blant gwrywaidd y brenin y teitl o Quan-Lang a galwyd rhai benywaidd Ma»‡ NÃng or Ma»µ NÆ°Æ¡ng9. Mae pobl wedi cymharu'r sefydliad gwleidyddol hwnnw â'r system ffiwdal sy'n dal i fodoli ar y calch presennol mewn ardaloedd o ranbarthau canol ac uchel Gogledd Fietnam, yn enwedig, â'r MÆ°á» ng10 sydd â hierarchaeth o benaethiaid etifeddol o hyd, wedi'u huno rhyngddynt eu hunain gan fondiau vassality ac sofraniaeth. Trigolion Văn Lang wedi cyrraedd rhywfaint o wareiddiad. Etifeddu technegau eu XÃch Quá»· hynafiaid, roeddent wedi eu gwella a dyfeisio rhai newydd hyd yn oed. Llenwyr oedden nhw a ddefnyddiodd dân i glirio tiroedd, a hŵns i aredig. Yna daethant i ymarfer torri a llosgi tyredau; roeddent yn hau ac yn medi reis gludiog a di-slic ((Gweler chwedl Bánh Chưng). Fe wnaethant, yn gyntaf goginio eu reis mewn tiwbiau bambŵ, yna dod i ddefnyddio potiau pridd a metelaidd. Roeddent yn gwybod am efydd. Roeddent hefyd yn bysgotwyr a morwyr. Fe wnaethant dal a phaentio delweddau o ddreigiau ar eu cyrff (crocodeiliaid neu alligators), nadroedd a bwystfilod dyfrol eraill i sicrhau eu hunain o amddiffyniad hud yn erbyn yr anifeiliaid hynny yr oeddent yn ofni'r ymosodiadau. Gyda'r un nod, fe wnaethant dynnu ar eu cychod a'u llongau nifer o bennau a llygaid angenfilod dyfrol. Gwnaed eu dillad yn wreiddiol gyda ffibrau llystyfol. Roeddent hefyd yn gwehyddu matiau. Adeiladwyd eu tai yn uchel ar luniau llonydd er mwyn osgoi pob ymosodiad posib o fwystfilod gwyllt. Maent yn turio, yn ôl rhai Testunau Tsieineaidd, blew hir mewn chignon wedi'i gynnal gan dwrban. Yn ôl rhai chwedlau Fietnamaidd roedd ganddyn nhw, i’r gwrthwyneb, flew byr er mwyn “hwyluso eu gorymdeithio mewn jyngl mynyddig“. Fe wnaethant ddefnyddio cnau areca a betel. Ni nodir duo dannedd yn benodol yn chwedl y betel a'r goeden areca-nul neu chwedl y Cao (cau) teulu, ond mae llawer o ysgolheigion o Fietnam yn ei dynnu yn ôl i'r cyfnod cyntefig hwnnw. Mae'n rhaid eu bod nhw'n addolwyr totem ac wedi ymarfer aberthau dynol a barhaodd tan y 10th ganrif ein hoes, a byddai arferion o'r fath wedi cael eu hatal gan Brenin Đinh Tiên Hoàng11. Roedd yn ymddangos bod priodasau yn eu plith wedi bod yn weddol rydd ac yn cael eu cynnal mewn tymhorau proprer. Chwaraeodd betel a chnau areca ran wych yn y ddyweddi. Roedd defodau priodas yn cynnwys aberth a gwledd cyn ei consummeiddio.

       If mae rhywun yn credu mewn chwedlau Fietnam, yn ystod teyrnasiad Brenhinoedd Hùng ac yn ôl pob tebyg tua diwedd eu llinach, sefydlwyd cysylltiadau anuniongyrchol â Gorllewin neu'n fwy syml gyda'r Moroedd y de. y Chwedl y Melon Dŵr fel petai'n tystio i gyrraedd Vietnam o dramorwyr o hil wahanol a fyddai wedi mewnforio'r hadau, a hyn yn ôl pob tebyg ar y môr (3rd ganrif CC.?).

CYFEIRIADAU :
1: PIERRE HUARD (16 1901 Hydref, Bosnia - 28 Ebrill 1983) yn feddyg Ffrengig (llawfeddyg ac anatomegydd), hanesydd meddygaeth ac anthropolegydd, ers amser maith yn Indochina, deon sawl cyfadran meddygaeth (Hanoï, Paris), rheithor y Prifysgol Félix Houphouët-Boigny, arloeswr yn hanes meddygaeth. (Gweler yr holl fanylionP. HUARD)

2: Roedd MAURICE DURAND yn ieithydd Ffrangeg-Fietnamaidd a anwyd yn Hanoi. (Gweler yr holl fanylionM. DURAND)

3: ÂU CƠ (嫗 姬) oedd, yn ôl chwedl greadigaeth y Pobl Fietnam, tylwyth teg mynydd anfarwol a briododd Lạc Quân Hir ( "Arglwydd Lac y Ddraig“), Ac yn dwyn sac wy a ddeorodd gant o blant a elwir gyda'i gilydd yn Bách Việt, hynafiaid i'r Pobl Fietnam. (Gweler yr holl fanylionau Co)

4Afon las: golygu Afon Yangtze, y cyfeirir atynt weithiau fel y Afon Las mewn ffynonellau Saesneg hŷn. Mae'r Yangtze or Yangzi (Saesneg: / ˈJæŋtsi / neu / ˈjɑːŋtsi /) yw'r afon hiraf (6,300 km # 3,900 milltir) yn asia, y trydydd-hiraf yn y byd a'r hiraf yn y byd i lifo'n gyfan gwbl o fewn un wlad. Mae'n codi yn Bryn Jari yn y Mynyddoedd Tanggula (Llwyfandir Tibet) ac yn llifo 6,300 km (3,900 milltir) i gyfeiriad dwyreiniol yn gyffredinol i Fôr Dwyrain Tsieina. Hi yw'r chweched afon fwyaf yn ôl cyfaint gollwng yn y byd.

5: HENRI PAUL GASTON MASPERO (15/12/1883, Paris - 17/3/1945, Gwersyll crynhoi Buchenwald, yr Almaen Natsïaidd) yn sinolegydd ac athro Ffrengig a gyfrannodd at amrywiaeth o bynciau yn ymwneud â Dwyrain Asia. (Gweler yr holl fanylion: HENRI PAUL GASTON MASPERO) (Gweler yr holl fanylion: HENRI MASPERO)

6Llyn Tong-T'ing or Llyn Dongting (Tsieineaidd: æ´ž åº æ¹–) yn llyn mawr, bas yng ngogledd-ddwyrain Talaith Hunan, China. 

7: AN DƯƠNG VƯƠNG oedd y brenin ac unig reolwr y teyrnas Âu Lạc, gwladwriaeth hynafiaeth glasurol wedi'i chanoli yn y Delta Afon Goch. Fel arweinydd y Llwythau Viu Việt, trechodd yr olaf Brenin Hùng y talaith Văn Lang ac unodd ei bobl - a elwir y Lạc Việt - gyda'i bobl y Âu Việt. Ffodd Dương Vương a chyflawni hunanladdiad ar ôl y rhyfel gyda Lluoedd Nanyue yn 179 BCE. (Gweler yr holl fanylion: AN DÆ¯Æ NG VÆ¯Æ NG)

8:   Phong Châu (峯 州, Dosbarth Bạch Hạc, Việt Trì, Talaith Phú Thọ heddiw) oedd y prif ddinas Văn Lang (nawr Viet Nam) ar gyfer y rhan fwyaf o'r Cyfnod Hồng Bàng,1 oddi wrth y Trydydd Brenhinllin i'r Deunawfed Brenhinllin of Brenhinoedd Hùng.

9Ma»µ NÆ°Æ¡ng (Tseiniaidd: Mae 媚 娘 neu 媚 嬝) yn deitl a ddefnyddir yn ystod y Cyfnod Hong Bang i gyfeirio at ferch y Brenhinoedd Hung. (Gweler yr holl fanylion: MỴ NƯƠNG)

10: Mae'r MÆ°á» ng (Fietnam: Người Mường) neu'r Mwai yn grŵp ethnig sy'n frodorol i gogledd Fietnam. y Muong yw trydydd mwyaf y wlad o 53 grŵp lleiafrifol, gydag amcangyfrif o boblogaeth o 1.45 miliwn (yn ôl cyfrifiad 2019). Y Pobl Muong byw yn ardal fynyddig gogledd Fietnam, canolbwyntio i mewn Talaith Hòa Bình ac ardaloedd mynyddig Talaith Thanh Hóa. Mae ganddyn nhw berthynas agosaf â'r Fietnam ethnig (Kinh). (Gweler yr holl fanylion: MƯỜNG)

11: ĐINH BỘ LĨNH (924–979) (r. 968–979), a enwyd yn wreiddiol Ä inh Hoà n (ä¸ æ¡“ 1), oedd y cyntaf Ymerawdwr Fietnam yn dilyn rhyddhad y wlad o reol y Brenhinllin Han De Tsieineaidd, yn ogystal â sylfaenydd y byrhoedlog Brenhinllin Đinh a ffigwr arwyddocaol wrth sefydlu Annibyniaeth Fietnam ac undod gwleidyddol yn y 10fed ganrif. (Gweler yr holl fanylion:  Ä INH TIÄN HOÃNG)

NODIADAU :
◊ Ffynonellau:  Connaissance du Fietnam - P. HUARD. Hanoi, 1954.
◊ Delwedd:  wikipedia.com.
◊ 
Mae teitl pennawd, dyfyniadau, testunau uchaf, print trwm, italig, delwedd sepia dan sylw wedi'i osod gan Ban Tu Thư - thanhdiavietnamhoc.com

BAN TU THƯ
6 / 2021

(Amseroedd 1,034 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X