IAITH VIETNAMESE ar gyfer Fietnam a Thramorwyr - Adran 2

Hits: 1096

… Parhau ar gyfer adran 1:

Wyddor Fietnam

System wyddor Fietnam

     Mae yna 29 o lythyrau yn y System wyddor Fietnam sy'n cynnwys 12 llafariad ac 17 cytsain. Gweler y rhestr isod:

Wyddor Fietnam - holylandvietnamstudies.com
Wyddor Fietnam (Ffynhonnell: Corfforaeth Gyfrifiadura Lac Viet)

Llafariaid Fietnam

Llafariaid Fietnam - holylandvietnamstudies.com
Llafariaid Fietnam (Ffynhonnell: IRD New Tech)

    Fel y soniwyd uchod, mae yna 12 llafariad yn system yr wyddor Fietnamaidd. Maent yn cynnwys:

    Mae sut i ynganu'r llafariaid hyn i ddilyn yr isod:

Ynganiad llafariaid Fietnam - holylandvietnamstudies.com
Ynganiad llafariaid Fietnam (Ffynhonnell: Lac Viet Computer Computer Corporation)

    Blaen, canolog, a llafariaid isel (iêeưâơăa) heb eu gorchuddio, tra bod y llafariaid cefn (uôo) wedi'u talgrynnu. Mae'r llafariaid  â [ə] a  ă ynganir [a] yn fyr iawn, yn llawer byrrach na'r llafariaid eraill. Felly, ơ  ac â yn y bôn yn cael eu ynganu yr un peth heblaw hynny ơ Mae [əː] yn hir â Mae [ə] yn fyr - mae'r un peth yn berthnasol i'r llafariaid isel o hyd a [aː] ac yn fyr ă  [a].

Diphthongs a Tripthongs

   Yn ogystal â llafariaid sengl (neu monoffthongau), Mae gan Fietnam deuffthongs ac triphthongs. y deuffthongs yn cynnwys prif gydran llafariad ac yna allglide semivowel byrrach i naill ai safle blaen uchel [ɪ], safle cefn uchel [ʊ], neu safle canolog [ə]. Gweler y tabl isod:

Diphthongs Fietnam, triphthongs - holylandvietnamstudies.com
Diphthongs Fietnam, triphthongs (Ffynhonnell: Corfforaeth Gyfrifiadura Lac Viet)

    Y canoli deuffthongs yn cael eu ffurfio gyda dim ond y tair llafariad uchel (iưu) fel y prif lafariad. Yn gyffredinol maent yn cael eu sillafu fel  iaưaua  pan fyddant yn gorffen gair ac yn cael eu sillafu  ươ, yn y drefn honno, pan fydd cytsain yn eu dilyn. Mae yna hefyd gyfyngiadau ar yr offglidau uchel: ni all yr allglide blaen uchel ddigwydd ar ôl llafariad blaen (iêe) ni all niwclews na'r gwrth-gefn uchel ddigwydd ar ôl llafariad cefn (uôo) niwclews.

   Mae'r ohebiaeth rhwng yr orgraff a'r ynganiad yn gymhleth. Er enghraifft, yr offglide [ɪ] fel arfer yn cael ei ysgrifennu fel i, fodd bynnag, gellir ei gynrychioli hefyd y. Yn ogystal, yn y deuffthongs [] a [aːɪ] y llythyrau  y ac  i hefyd ynganu ynganiad y prif lafariad:  ay = ă + [ɪ], ai a + [ɪ]. Felly,  tay / “Llaw” yw [taɪ] tra tai / “Clust” yw [taːɪ]. Yn yr un modd, u ac o nodwch ynganiadau gwahanol o'r prif lafariad:  au = ă + [ʊ], ao = a + [ʊ].

    Mae pedwar triphthongs yn cael eu ffurfio trwy ychwanegu offglides blaen a chefn i'r canoli diphthongs. Yn yr un modd â'r cyfyngiadau sy'n ymwneud â deuffthongsI triphthong ni all cnewyllyn blaen fod ag allglide blaen (ar ôl y glide canoli) a a triphthong ni all cnewyllyn cefn gael gwrth-gefn.

   O ran y blaen a'r cefn offglides [ɪ, ʊ], mae llawer o ddisgrifiadau ffonolegol yn dadansoddi'r rhain fel cytsain gleidio /j, w/. Felly, gair fel  đâu “Ble” [ɗəʊ] fyddai /ɗəw/.

      Mae'n anodd ynganu'r synau hyn:

Mae llafariaid Fietnam yn gleidio - holylandvietnamstudies.com
Glides llafariaid Fietnam (Ffynhonnell: IRD New Tech)

… Parhewch yn adran 3…

GWELER MWY:
◊  IAITH VIETNAMESE ar gyfer Fietnam a Thramorwyr - Cyflwyniad - Adran 1
◊  IAITH VIETNAMESE ar gyfer Fietnam a Thramorwyr - Cytsain Fietnam - Adran 3
◊  IAITH VIETNAMESE ar gyfer Fietnam a Thramorwyr - Tonau Fietnam - Adran 4
◊  IAITH VIETNAMESE ar gyfer Fietnam a Thramorwyr - Deialog Fietnam: Cyfarch - Adran 5

BAN TU THU
02 / 2020

NODYN:
Image Delwedd pennawd - Ffynhonnell: Cyfnewidfa Fietnam Myfyrwyr.
◊ Mae mynegeion, testun beiddgar, testun italig mewn braced a delwedd sepia wedi'u gosod gan Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com

(Amseroedd 8,409 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X