Cymuned H'MONG o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam

Hits: 380

    Tmae ganddo H'MONG boblogaeth o fwy na 896,239 o drigolion sy'n byw mewn crynodiad yn rhanbarthau mynyddig uchel taleithiau Ha Giang1, Tuyen Quang2, Lao Ca.i3, Yen Bai4, Lai Chau5, Dien Bien6, Mab La7, Cao Bang8, Thanh Hoa9 ac Nghe An10. Yn ddiweddar, maent wedi mudo i'r Ucheldir Canol a rhan ddwyreiniol De Fietnam. Mae ganddyn nhw sawl is-grŵp lleol: H'mong Trang (H'mong Gwyn), H'mong Hoa (Blodau H'mong), H'mong Do. (Red H'mong), H'mong Den (H'mong Du), H'mong Xanh (Glas H'mong). Eu henwau eraill yw Piss ac Mieu. Mae'r iaith H'MONG yn perthyn i'r H'mong-Dao11 group.

    Fyn ormerly, roedd yr H'MONG yn byw yn bennaf ar drin slaes-a-bum. Maen nhw'n tyfu reis a chom. Mewn rhai lleoedd, maen nhw hefyd yn clirio caeau teras. Y prif gnydau bwyd yw com, reis a rhyg. Maent yn tyfu planhigion lliain i gyflenwi ffibrau ar gyfer gwehyddu doth a phlanhigion meddyginiaethol. Mae'r H'MONG rea gwartheg, cŵn, norses ac ieir. Yn y gorffennol fe wnaeth yr H'MONG feichiogi bod hwsmonaeth anifeiliaid yn cael ei wneud gan fenywod a bod hela mewn coedwigoedd yn gyfrifol am ddynion. Ar hyn o bryd o dan y Cymorth y wladwriaeth, mae'r H'MONG wedi llwyddo i ddatblygu tyfu reis gwlyb, plannu cnydau diwydiannol, a hwsmonaeth ar werth. Mae eu bywyd wedi gwella'n sylweddol. Mae eu gwaith gof a gwehyddu brethyn yn adnabyddus iawn.

   Tmae'n H'MONG yn gwneud eu dillad traddodiadol o frethyn lliain hunangynhaliol. Mae'r gwisg fenywaidd draddodiadol yn cynnwys sgert, blows ar agor yn y cefn blaen a'r ffedogau a'r coesau blaen. Mae'r coler blowsys wedi'i frodio'n lliwgar yn ddarn o frethyn yn cwympo ar yr ysgwyddau. Mae eu sgert aml-blygu wedi'i gwnio a'i haddurno'n gywrain. Ar hyn o bryd, mae llawer o bobl yn prynu dillad parod i'w gwisgo. Y gred gyffredinol ymhlith yr H'MONG yw y gall unigolion o'r un llinach esgor a marw yn nhŷ ei gilydd, a rhaid iddynt gynorthwyo a chefnogi ei gilydd. Mae pob llinach yn casglu mewn grŵp o drigfannau, mae ei ben yn rhagdybio materion cyffredin.

   YMae dynion a menywod oung H'MONG yn rhydd i ddewis eu partneriaid. Gwaherddir priodasau yn llwyr rhwng dynion a menywod o'r un llinach. Yn ôl arfer o'r enw “Haypu”, gall bachgen a merch na allant fforddio'r briodas, o dan gytundeb eu rhieni, drefnu i gwrdd â'i gilydd mewn man lle mae'r dyn yn mynd â'r fenyw i'w dŷ i fod yn wraig iddo. Mae bywyd priodasol yr H'MONG mewn cytgord. Mae ysgariad yn gyfradd.

   TGŵyl Flwyddyn Newydd dridiau treisgar o'r H'MONG yn cael ei drefnu ym mhob mis Rhagfyr. Maent yn ymatal rhag bwyta llysiau yn ystod yr achlysur. Mae offerynnau cerdd yn cynnwys gwahanol fathau o bibellau pan a gwefus-zither. I fwynhau'r gwanwyn ac ar ôl diwrnod gwaith. mae dynion a menywod ifanc yn aml yn chwarae pibellau pan a gwefus-zither i fynegi eu teimladau a galw am eu partneriaid.

Pentrefan HMong - holylandvietnamstudies.com
Pentrefan H'MONG yn nhalaith Thanh Hoa (Ffynhonnell: Cyhoeddwyr VNA)

GWELER MWY:
◊  CYMUNED 54 GRWP ETHNIG yn Fietnam - Adran 1.
◊  Cymuned BA NA o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam.
◊  Cymuned BO Y o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam.
◊  Cymuned BRAU o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam.
◊  Cymuned BRU-VAN KIEU o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam.
◊  Cymuned CHO RO o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam.
◊  Cymuned CO HO o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam.
◊  Cymuned CONG o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam.
◊  Cymuned CHUT o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam.
◊  Cymuned CHU RU o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam.
◊  Cymuned CHAM o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam.
◊  Cymuned DAO o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam.
◊  Cymuned GIAY o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo): CONG DONG 54 Dan toc Viet Nam - Phan 1.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice (Gwe-Sain):  Nguoi BA NA trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice (Gwe-Sain):  Nguoi BO Y trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice (Gwe-Sain):  Nguoi BRAU Trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice (Gwe-Sain):  Nguoi BRU-VAN KIEU trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice (Gwe-Sain):  Nguoi CHO RO trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice (Gwe-Sain):  Nguoi CHAM drwy Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice (Gwe-Sain):  Nguoi CHU RU drwy Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice (Gwe-Sain):  Nguoi CHUT drwy Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice (Gwe-Sain):  Nguoi CONG drwy Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice (Gwe-Sain):  Nguoi DAO drwy Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice (Gwe-Sain):  Nguoi GIAY trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice (Gwe-Sain):  Nguoi GIA RAI Trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice (Gwe-Sain):  Nguoi HOA drwy Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice (Gwe-Sain):  Nguoi KHANG drwy Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice (Gwe-Sain):  Nguoi KHMER drwy Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
◊ ac ati.

BAN TU THU
09 / 2020

NODIADAU:
1 :… Diweddaru…

NODYN:
◊ Ffynhonnell a Delweddau:  54 o Grwpiau Ethnig yn Fietnam, Cyhoeddwyr Thong Tan, 2008.
◊ Mae'r holl ddyfyniadau a thestunau italig wedi'u gosod gan Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com

(Amseroedd 2,731 Wedi ymweld, ymweliadau 2 heddiw)
en English
X