TECHNIQUE y BOBL ANNAMESE - Rhan 1: Sut y cafodd y set hon o ddogfennau eu darganfod a'u henwi?

Dyma gasgliad hanesyddol o baentiadau yn ymwneud â chyflwr byw ein pobl yn y gorffennol, ac yn mynd o bob cangen o weithgareddau cymdeithasol i wahanol agweddau ar fywyd moesol a diwylliannol. Mae mwy na 4000 o doriadau coed yn ddogfen fywiog, amrywiol a chyfoethog iawn sy'n caniatáu inni ddysgu am arferion, arferion a chredoau ein pobl mewn cyfnod hanesyddol yn y gorffennol.

Darllen mwy
en English
X