TEMPL CELFYDDYDAU MARTIAL - Lle erchyll i DDUWIAU Celfyddydau Ymladd - Rhan 2

Hits: 480

HUNG Nguyen Manh

… Parhau…

    Y dyddiau hyn, wrth edrych ar y rhestr o arweinwyr milwrol a addolwyd yn Nheml y crefftau ymladd, rydym yn synnu gweld bod y Weinyddiaeth Ddefodau wedi cofnodi eu cyfeiriadau nid o Deml y crefftau ymladd yn ystod Le [gellygenBrenhinllin ond o Deml crefftau ymladd Tsieina. Roedd deg cadfridog o'r enw “Thap triet phoi huong”[Thập triết phối hưởng] o kgm [SiwgrBrenhinllin, gan gynnwys Cong Thai [Thai Cong], Truong Luong [Trương Lương], Dien Nhuong Iau [Điền Nhượng Thư], Ton Vo Tu [Tôn Võ Tử], Ngo Khoi [Ngô Khởi], Nhac Nghi [Nhạc Nghi], Tin Han [Hàn Tín], Gia Cat Luong [Zhuge Liang], Ly Tinh [Lý Tĩnh], Ly Tich [Lý Tịch].

    Fodd bynnag, y ddau gadfridog Bach Khoi [Bạch Khởi] ac Ngo Khoi [Ngô Khởi] eu tynnu oddi ar y rhestr ac ychwanegwyd pedwar arall: Quan Trong [Quản Trọng], Quach Tu Nghi [Quách Tử Nghi], Ly Thanh [Lý Thanh], a Pham Lai [Pham Loi].

    At ei gilydd, addolwyd deuddeg mandarin gan Fietnam a China.

    Talodd y Weinyddiaeth Ddefodau sylw i Cong Thai [Thai Cong], Cong Thai Khuong [Khương Thái Conong] (Copïodd Le [Lê] Dynasty stereoteip China). Ar ben hynny, mae'n rhaid bod y mandarinau addolgar hyn wedi bod yn arweinwyr milwrol enwog ers llinach Xuan Thu a oedd yn ddisgyblion i Cong Thai [Thai Cong].

    Mae'n hysbys bod pedwar o bobl yn deilwng o'r teitlau yn Nheml crefft ymladd Tsieina: Ton Vo Tu [Tôn Võ Tử], Dien Nhuong Iau [Điền NhÆ ° á »£ ng ThÆ °], Quan Trong [Quản Trọng], Ly Tinh [Lý Tĩnh]. Hefyd, roedd pump arall â gyrfa filwrol wych: Truong Luong [Trương Lương], Tin Han [Hàn Tín], Gia Cat Luong [Zhuge Liang], Quach Tu Nghi [Quách Tử Nghi], Ly Thanh [Lý Thanh]. Ar ben hynny, yn rhestr Teml y crefftau ymladd, roedd tri cadfridog enwog: Nhac Phi [Nhạc Phi], Luu Co. [LÆ ° u CÆ¡], a Vuong Iau Nhan [VÆ ° Æ¡ng Thá »§ Nhà ¢ n].

    Yn ôl y Weinyddiaeth Defodau, Pham Lai [Pham Loi] ddim yn deilwng o'r addoliad; Nhac Nghi [Nhạc Nghi] heb orffen ei yrfa crefft ymladd; Ly Tich [Lý TÃch] sarhau â € œslavesâ; Bach Khoi [Bạch Khởi] ei gyhuddo o â € œmurdering the conquered.â € Ngo Khoi [Ngô Khởi], gydag urddas isel, wedi lladd ei wraig fel y gallai fod yn gadfridog. Luu Co. [LÆ ° u CÆ¡] wedi cael gweithgareddau amheus. Vuong Iau Nhan [VÆ ° Æ¡ng Thá »§ Nhà ¢ n] addolwyd yn Van Mieu [Văn Miếu] (Temple of Literature) yn barod. O'r diwedd, Ymerawdwr Minh Mang [Minh Mạng] cymeradwyo un mwy cyffredinol, Tu Dat [Tá »« Ä áº¡t], a wnaeth restr o un ar ddeg cadfridog i'w addoli.

    Roedd y Weinyddiaeth Ddefodau yn falch o'r rhestr a gymeradwywyd gan yr ymerawdwr gyda'r ysbryd: â € œ Ein cenedl, ers i'r diriogaeth ehangu o Dinh, Le, Ly, Tran [Ä inh, Lê, Lý, Trần] Dynasties, roedd ganddo lawer o gadfridogion da. O'r dechrau hyd at ganol ehangu tiriogaeth, roedd cyfraniadau ein dynion teilyngdod i gyd wedi'u cofnodi mewn hanesâ €. Fodd bynnag, cymeradwywyd y rhestr i ddewis cadfridogion rhagorol i'w haddoli.

    I adeiladu Teml crefft ymladd yn ogystal â Deml Llenyddiaeth, mae'r Nguyen [Nguyễntalodd llinach lawer o sylw i feng-shui, tirweddau, a'r amgylchedd:

Teml Llenyddiaeth wedi'i phlannu â choed pinwydd. Teml y Crefft Ymladd wedi'i blannu â choed almon.
Roedd dwy res o calophyllum i'w gweld ar ddwy ochr Llys Aberth Gwlad

[Văn thánh draeth »“ ng thông, Võ thánh draeth »“ ng bà ng
Ngó và xà £ tắc hai hà ng mù u.]

    Amgylchynwyd Teml y crefftau ymladd gan amddiffynfa gyda pherimedr o oddeutu 400 metr. Roedd yr adeilad yn cynnwys un brif deml gyda phensaernïaeth unigryw. Roedd y brif ardal yn cynnwys tair adran a dau heb lawer o fraster. Roedd yr ardal flaen yn cynnwys pum adran. O'i flaen roedd y tŷ Chwith a'r tŷ De yn wynebu ei gilydd. Y tu allan i'r deml adeiladwyd a Te sinh felly [Tá »ƒ sinh sá» Ÿ], lle i ladd anifeiliaid aberthu.

NODYN:
1: Teml Duwiau a chrefft ymladd, a elwir fel arfer yn Deml Duwiau neu'n Deml y Crefft Ymladd.
2: Ffynhonnell: vi.wikipedia.org/wiki/Vo mieu Hue
◊ Delwedd - ffynhonnell: wikipedia.org

BAN TU THU
12 / 2019

GWELER MWY:
◊  LLENYDDIAETH FASNACHOL a CELFYDDYDAU MARTIAL VIETNAM - Rhan 1
◊  LLENYDDIAETH FASNACHOL a CELFYDDYDAU MARTIAL VIETNAM - Rhan 2
◊  LLENYDDIAETH FASNACHOL a CELFYDDYDAU MARTIAL VIETNAM - Rhan 3

(Amseroedd 1,426 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X