WRESTLING - Math o OLYMPICS TRADDODIADOL o Fietnam

Hits: 574

      Yn ôl ymchwilwyr diwylliannol, mae dwy lenyddiaeth yn cydfodoli yn Fietnam: ysgolheigaidd llenyddiaeth a poblogaidd llenyddiaeth. Felly, gall fod dau fath o astudiaeth crefft ymladd yn Fietnam: astudiaeth crefftau ymladd mewn teulu imperialaidd (astudio arholiadau crefft ymladd a chrefft ymladd) A reslo traddodiadol (yn ystod tymhorau gwyliau).

       Reslo traddodiadol yn fath o chwaraeon a gweithgareddau corfforol a hefyd yn dreftadaeth ddiwylliannol y ddynoliaeth, sydd gan Fietnam a llawer o genhedloedd eraill o'r hanes cynnar. Gan ddefnyddio meddwl haniaethol a thafodieithol, gallwn ddweud: Ymladd etifeddodd y “genom dynol”, gan esblygu o greaduriaid sy'n byw ynddo dwr, ar goed, ar glogwyni, i mewn i greaduriaid sy'n byw ar lawr gwlad ac i mewn i gymdeithas ddynol gyda threfniadaeth gymdeithasol ddatblygedig. Reslo traddodiadol of Vietnam etifeddodd y “genom dynol” fel y dywedwyd uchod. Fe agorodd ffordd i ddatblygu ffurfiau chwaraeon a chrefft ymladd eraill. Fietnam reslo traddodiadol, yn nodweddiadol gemau reslo a gynhelir mewn dyddiau gwyl reslo yn Lieu Doi (Nam Ha), yn cael ei ystyried yn Gemau Olympaidd cenedl Fietnam, sef rhagflaenydd crefftau ymladd traddodiadol Fietnam.

       Mae pobl wedi cystadlu mewn crefftau ymladd ers miloedd o flynyddoedd

       Gallant amddiffyn eu gwlad am ddegau o filoedd o flynyddoedd.

       Yn yr hen amser Rhufeinig, roedd gladiatoriaid yn ymladd i ladd ei gilydd. Roedd yn union fel gêm crefft ymladd i ddod â phleser i'r uchelwyr. Roedd hefyd yn fodd o fyw a allai newid dosbarthiadau o fod yn gaethweision i fod yn aristocratiaid (ar ôl cronni digon o arian). Mewn cyferbyniad, roedd reslwyr yn Fietnam yn ymladdwyr dros y pentrefi, gan ddod ag ysbryd ymladd a mynegi unionsyth i gael eu canmol fel Enillwyr Cyntaf. Maen nhw'n aros am y diwrnod i drechu'r gelynion ac amddiffyn y wlad.

       Defnyddio gwaywffyn o dan yr awyr. Yn siarad fel taranau.

       Gall dynion ddal teigrod. Gall menywod ddymchwel polyn teml.

      Ar ôl llawer o frwydrau, o'r diwedd, trechodd pobl Fietnam oresgynwyr Tsieineaidd (ddwywaith yn erbyn byddinoedd Tong, deirgwaith yn erbyn milwyr Nguyen, unwaith yn erbyn byddinoedd Minh, unwaith yn erbyn milwyr Thanh). Reslo traddodiadol yn eang ac heb fod yn gyfyngedig i'r maes reslo ond roedd hefyd yn ymestyn i fathau eraill o grefft ymladd gyda mathau eraill o arfau fel cudgels, scimitar, cleddyfau, ffyn bambŵ, ac ati.

      Nid oedd lle ar gyfer ymarfer crefft ymladd yn gyfyngedig yn iardiau a phentrefi temlau ond roedd hefyd i'w weld mewn pagodas Bwdhaidd pan anrhydeddwyd Bwdhaeth yn ystod y Ly-Tran cyfnod.

      Yn wahanol i'r gladiatoriaid Rhufeinig a hyfforddodd eu cyhyrau i dorri eu cleddyfau a'u cyllyll at y gwrthwynebwyr, cafodd diffoddwyr yn Fietnam hyfforddiant corfforol cynhwysfawr er mwyn ymateb mewn unrhyw sefyllfa wrth wynebu'r gelynion. Dywedodd negesydd o Nguyen Dynasty: “… Gall pobl ddringo i fyny'r mynydd â'u traed noeth mor gyflym â'r gwyntoedd. Nid oes arnynt ofn caledwch. Mae dynion yn cael eu heillio a gallant blymio am ychydig oriau, nofio yn y dŵr fel cerdded ar y ddaear, hwylio saill,…. ”

Nguyen Manh Hung - Fietnam Wresling traddodiadol
Ffigur: Nguyen Manh Hung - Wresling Traddodiadol Fietnam

      Fodd bynnag, yn ystod amseroedd heddwch, yn enwedig amser heddwch hir fel yn y Ly-Tran, daeth crefftau ymladd yn un o'r chwaraeon hynny nid yn unig gan ddefnyddio cyhyrau (barehanded) ond hefyd yn cynnwys amrywiaeth o ffurfiau eraill megis defnyddio tariannau, bwâu, cleddyfau, sgimitars, reslo, danh phet, ac ati.

      Yn llys ymerodrol Le-Nguyen Bu dynasties, cadfridogion a milwyr yn ymarfer crefftau ymladd i amddiffyn y teulu ymerodrol a threchu'r gelynion. Yn ystod yr amser hwnnw, ar wahân i arholiadau ar gyfer dewis mandarinau sifil, cynhaliwyd arholiadau hefyd ar gyfer dewis arweinwyr milwrol (arholiadau crefft ymladd).

HGG NGUYEN MANH

(ffynhonnell: Yr Arloeswyr sydd wedi paratoi'r Ffordd ar gyfer Crefft Ymladd Traddodiadol Fietnam i'r Byd - Rhan 3)

GWELER MWY:
◊  WRESTLING - Math o OLYMPICS TRADDODIADOL o Fietnam - Vi-VersiGoo

BAN TU THU
09 / 2019

(Amseroedd 1,559 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X