IAITH VIETNAMESE ar gyfer Fietnam a Thramorwyr - Deialog: CYFARFOD - Adran 5

Hits: 726

… Parhad ar gyfer adran 4:

Deialog: GWYRDD

   David yn fyfyriwr y mae newydd fynd i ddosbarth Fietnamaidd, nid yw wedi adnabod rhywun yn y dosbarth. Nam hefyd yn aelod o'r dosbarth hwnnw a phan welodd David mae'n mynd ati i gydnabod David.

Nam: Xin chào!
David: Xin chào!
Nam: Mình là Nam. Bạn tên là gì?
David: Tên mình là David.
Nam: Rất hân hạnh được làm quen với bạn.
David: Rất vui được gặp bạn.
Nam: Helo!
David: Helo!
Nam: Nam ydw i. Beth yw dy enw?
David: Fy enw i yw David.
Nam: Braf cwrdd â chi.
David: Falch eich gweld chi.

Cyfarch - Gair newydd

Gair newydd-gyfarch Fietnam - holylandvietnamstudies.com
Cyfarchiad Fietnamaidd gair newydd (Ffynhonnell: coviet.vn)

Cyfarch - Gramadeg

Rhagenw Personol

    Fietnameg defnyddio termau sy'n dynodi perthnasoedd teuluol (telerau carennydd) Wrth fynd i'r afael â'i gilydd (hyd yn oed wrth siarad â phwy nad ydyn nhw'n perthyn). Mewn gwirionedd, fe'u defnyddir fel rhagenwau personol. Mae'r system braidd yn gymhleth ac mae'r dewis o'r mynegiant cywir yn dibynnu ar lawer o ffactorau megis rhyw, oedran, statws cymdeithasol, y berthynas deuluol, y berthynas rhwng y siaradwr a'r unigolyn y mae'n mynd i'r afael ag ef neu raddau agosatrwydd cyffredinol rhyngddynt. .

    Efallai y byddwch yn ei chael yn anodd sicrhau pa derm y dylid ei ddefnyddio; felly, mae angen ychydig bach o brofiad arnoch i'w gael yn iawn. Bydd y rhestr isod yn eich helpu i ddeall mwy.

Y person cyntaf

   Mae rhagenw person cyntaf yn Fietnam mae “tôi" sy'n meddwl "I" yn Saesneg. Dyma'r unig ragenw personol y gellir ei ddefnyddio mewn lleferydd cwrtais. Wrth ei ochr, gall y person cyntaf fod “ta","TAO”Ond dim ond mewn achosion anffurfiol y cânt eu defnyddio, ee wrth siarad â ffrindiau agos.

Yr ail berson

    Mae'r tabl isod yn dangos rhai cyfeiriadau personol i chi a'u defnydd:

Cyfarch - Ail berson - holylandvietnamstudies.com
Ail berson yn cyfarch Fietnam (Ffynhonnell: coviet.vn)

Y trydydd person

   Mae'n syml wrth fynd i'r afael â'r trydydd person, Mae Fietnam yn ychwanegu'r gair “ấy”Ar ôl y rhagenw personol.

enghraifft:
Anh ấy, ông ấy -> Ef.
Chị ấy, cô ấy, bà ấy -> Hi.
Nó * ->  Mae'n.
*: yn aml yn cyfeirio at y pethau, anifeiliaid ond weithiau, “neuYn gallu dynodi ar gyfer plentyn bach mewn achos anffurfiol.

Rhagenw personol lluosog

   Ar gyfer y person cyntaf, y gair "chung”Yn cael ei ychwanegu cyn y cyfeiriad personol.
enghraifft:
Tôi -> Chung tôi
Ta -> chung ta
Tớ -> chung tớ

    Ar gyfer y ail berson, rydyn ni'n defnyddio'r gair “CAC”Cyn y cyfeiriad personol.

enghraifft:
Anh -> CAC anh
Chị -> CAC chị
Bác -> CAC bac

   Wrth annerch rhagenw lluosog ar gyfer y trydydd person, y gair "họ”Yn cael ei ddefnyddio. Mae'n cyfeirio at grŵp o bobl yn gyffredinol yn ddynion a menywod.

   Yr ail ffordd i ffurfio'r rhagenw personol lluosog ar gyfer y trydydd person yw ychwanegu'r gair “ấy”Ar ôl rhagenw’r ail berson.

enghraifft:
Anh -> các anh ấy
Chị -> các chị ấy
Bác -> các bác ấy

     Bydd y tabl isod yn dangos gwybodaeth gyffredinol i chi:

Rhagenw unigol

Rhagenw unigol cyfarch Fietnam - holylandvietnamstudies.com -
Rhagenw unigol cyfarch Fietnam (Ffynhonnell: coviet.vn)

Rhagenw unigol cyfarch Fietnam - holylandvietnamstudies.com
Rhagenw unigol cyfarch Fietnam (Ffynhonnell: coviet.vn)

Rhagenw unigol cyfarch Fietnam - holylandvietnamstudies.com
Rhagenw unigol cyfarch Fietnam (Ffynhonnell: coviet.vn)

Rhagenw lluosol

Rhagenw plurral Fietnam - holylandvietnamstudies.com
Rhagenw plurral Fietnam (Sourrce: viencongnghemoi.com)

 

Rhagenw plurral Fietnam = - holylandvietnamstudies.com
Rhagenw plurral Fietnam (Sourrce: viencongnghemoi.com)

 

Rhagenw plurral Fietnam - holylandvietnamstudies.com
Rhagenw plurral Fietnam (Ffynhonnell: viencongnghemoi.com)

    Yn ogystal, mae yna ragenwau gwahanol ar gyfer pob math o berthynas. Am restr o'r rhagenwau hynny, gweler termau teuluol:

Rhagenw gwahaniaeth Fietnam - holylansvietnamstudies.com
Rhagenw gwahaniaeth Fietnam (Ffynhonnell: coviet.vn)

… Parhewch yn adran 6…

GWELER MWY:
◊  IAITH VIETNAMESE ar gyfer Fietnam a Thramorwyr - Cyflwyniad - Adran 1
◊  IAITH VIETNAMESE ar gyfer Fietnam a Thramorwyr - Gwyddor Fietnam - Adran 2
◊  IAITH VIETNAMESE ar gyfer Fietnam a Thramorwyr - Cytsain Fietnam - Adran 3
◊  IAITH VIETNAMESE ar gyfer Fietnam a Thramorwyr - Tonau Fietnam - Adran 4
L IAITH VIETNAMESE ar gyfer Fietnam a Thramorwyr - Cytsain Fietnam - Adran 6

BAN TU THU
02 / 2020

NODYN:
Image Delwedd pennawd - Ffynhonnell: Cyfnewidfa Fietnam Myfyrwyr.
◊ Mae mynegeion, testun beiddgar, testun italig mewn braced a delwedd sepia wedi'u gosod gan Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com

(Amseroedd 5,121 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X