CYFLWYNIAD - HUNG NGUYEN MANH, Athro Cysylltiol, Doethur Ffylosophy mewn Hanes

Hits: 651

Asso. Yr Athro. Hung Nguyen Manh PhD.

Ffigur: Yr Athro Cyswllt Hung, PhD Nguyen Manh.

      Athro Cyswllt - Doethur Ffylosophy mewn Hanes Hgu Manh Nguyen yw'r person sydd wedi cyfrannu i ddechrau at sefydlu'r System o Ysgolion Preifat yn Fietnam byth ers hynny 1986 yng Nghyfadran Athronyddol Prifysgol Ho Chi Minh (sydd ar hyn o bryd yn Brifysgol y Gwyddorau Cymdeithasol a'r Dyniaethau). Mae hwn yn waith a oedd yn weddol newydd yn sefyllfa Fietnam bryd hynny. Fodd bynnag, diolch i'w natur gynhenid ​​sy'n gymedrol, syml, cwrtais, ac sy'n gwybod yn gyson sut i wrando ar reswm, tra hefyd yn gwybod sut i ymddwyn yn gyfiawn, mae wedi llwyddo i oresgyn cryn dipyn o anawsterau yn y gorffennol, yn ogystal ag yn yr amser presennol er mwyn parhau i wneud ei gyfraniad golygus nid yn unig i'r maes addysgol, ond hefyd mewn meysydd eraill fel hanes, llenyddiaeth, ieithyddiaeth, addysg, crefftau ymladd, y celfyddydau ac ati…

        Yr Athro Cyswllt Hung, PhD Nguyen Manh. mae llawer o'i weithiau ymchwil a'i ysgrifau wedi'u cyhoeddi yn Ninas Ho Chi Minh. Mae wedi cyflwyno'r Casgliad o ddelweddau hynafol o Fietnam yn y dyddiau a aeth heibio, a Hanoi ac Saigon yn yr hen amser a gasglwyd o gasgliadau cardiau post hynafol, wedi'u dyddio o'r amser yr oedd y Ffrancwyr yma, y ​​mae wedi bod yn eu casglu byth ers iddo fod yn fyfyriwr ifanc yn Saigon. Mae hefyd yn ffrind ac yn gydweithredwr i'r cylchgrawn Fietnam Ddoe a Heddiw yr oedd wedi bod yn gyd-deithiwr arno mewn sawl taith o'r Delta Mekong i Hanoi trwy lawer o ddadleuon yn delio â hanes, diwylliant darllenwyr.

       Arferai fod yn fyfyriwr a oedd wedi mynychu'r Cyfadran y Llythyrau a'r Cyfadran y Gyfraith byth ers hynny 1963 in Saigon. Mae ei dad wedi aberthu ei hun yn y rhyfel o wrthwynebiad yn erbyn y Ffrancwyr yn sylfaen D, rhanbarth Tân Uyên, Tân Tĩnh - Đồng Nai pan oedd ond yn 3 oed. Mae ei rieni wedi gorfod goresgyn llawer iawn o bethau anodd a drwg trwy gydol y ddau gyfnod rhyfel. Pan arestiodd y Ffrancwr ei dad, rhoi ei dŷ ar dân a bwriadu arestio hyd yn oed ei fam, mae hi ac ef ei hun wedi gorfod dianc a dod i Saigon, a llogi tŷ yn ardal Saigon - Gia Định i ymgartrefu. Yna mynychodd ysgol a addysgwyd gan y Brodyr Cristnogol ac yn nes ymlaen, astudiodd mewn Prifysgol. Gan nad oedd ganddo annedd sefydlog eto, nosweithiau penodol, wrth astudio yn y Brifysgol, bu’n rhaid iddo guddio’i hun yn yr Llyfrgell Sefydliad Archeolegol Saigon dan warchodaeth y Llyfrgellydd ei hun. O'r llyfrgell hon - tua'r flwyddyn 1961 - darganfu Set o ddogfennau gwerthfawr o'r enw Techneg y Bobl Enwau by Henri Oger.

       H. oger wedi cynnal gwaith ymchwilio ar Fietnam trwy'r Methodoleg monograffig sy'n gwrthwynebu'r fethodoleg swyddogaethol sydd wedi teyrnasu yn nhrefn trefedigaethol Ffrainc. H. oger wedi cydweithio â'r Arlunwyr o Fietnam i dynnu llun 4577 braslun yn disgrifio sawl agwedd ar faterion fel bywyd materol, bywyd seicig, bywyd ysbrydol trwy ystumiau, cerfluniau, ac agweddau tuag at fywyd, yn ogystal â thrwy amrywiol ganghennau gwaith llaw o'r ffermwyr sy'n byw yn Delta Mekong yn y blynyddoedd 1908 - 1909 yn Hanoi (Mae'r data hyn yn ystadegau a gasglwyd gan yr Athro Cyswllt Hung, Nguyen Manh PhD.).

       H. oger wedi anodi yn Ffrangeg. Mae ysgolheigion Conffiwsaidd Fietnam wedi defnyddio penmaniaeth sy'n mabwysiadu arddull Brasluniau pentref ac Brasluniau Hàng Trống ac wedi anodi yn Tsieineaidd a Nôm (Cymeriadau demotig) ar bob un o'r brasluniau.

Ffigur: Yr Athro Cyswllt Hung, PhD Nguyen Manh. wedi ei beintio gan ei wraig

        Fodd bynnag, roedd y gwaith wedi cwympo i ebargofiant, ymhlith tomenni llyfrau'r llyfrgell, ers bron i ganrif. Yr Athro Cyswllt Hung Nguyen Manh, PhD. wedi ei ddarganfod a'i grybwyll wrth y llyfrgellydd. O'r union lyfrgell hon mae'r Cwmni ffilm Saigon Alpha wedi cael ei ffilmio mewn microffilm i'w gyflwyno'n eang i ddarllenwyr mewndirol a thramor, tra cynigiwyd copi ohono i'r myfyriwr Nguyen Manh Hung fel anrheg a dogfen at ei ddefnydd ei hun. Yn Ebrill 1984, mae wedi ei gofrestru'n swyddogol fel pwnc ar gyfer astudiaeth wyddonol o dan arweiniad y Adran Ffylosophy Prifysgol Ho Chi Minh. Gyda chymorth y Cymdeithas Llenyddiaeth Werin a Chymdeithas Celfyddydau Plastig Fietnam, mae wedi cyflwyno'r Set o Ddogfen mewn Seminar a drefnwyd ar Orffennaf 13, 1985 yn Hanoi i wneud yn hysbys i'r byd bod yna yn Fietnam o hyd dau gopi, wedi'i gadw mewn dwy lyfrgell wych, un yn y Llyfrgell Archeolegol Saigon sydd ar hyn o bryd y Llyfrgell Dinas Ho Chi Minh, ac un arall yn y Llyfrgell Genedlaethol Hanoi. Ni welwyd y set uchod o ducument erioed yn Paris. Fodd bynnag, mae yna hefyd Athro o Japan sydd hefyd yn cadw fel archifau yr un set o ddogfen, a thra roedd yn astudio yn Japan, yr Athro Cyswllt Hung, Nguyen Manh PhD. wedi cysylltu â'r Athro Siapaneaidd hwnnw. O'r amser hwnnw ymlaen, caniatawyd iddo gan y Adran Hanes Prifysgol Hanoi (sydd ar hyn o bryd yn Brifysgol y Gwyddorau Cymdeithasol a'r Dyniaethau) aros yn yr Adran i barhau â'i astudiaethau, i wella ei wybodaeth, ac i gyflawni llawer o ffurfioldebau sy'n ei helpu ac yn caniatáu iddo fod â digon o alluoedd a statws i fwrw ymlaen ag amddiffyn ei draethawd ymchwil. Roedd ar y pryd yn draethawd ymchwil ar gyfer Gradd Meistr ymgeisydd mewn Hanes. Yn nes ymlaen, mae wedi parhau i gyflwyno'r set hon o ddogfen mewn amryw o leoedd eraill. Yn Hanoi, mae wedi ei gyflwyno yn y Tsieineaidd - Sefydliad Nôm, Y Sefydliad Ieithoedd, ac wrth y Adran Fietnam Prifysgol Hanoi. Yn Ninas Ho Chi Minh, mae wedi ei gyflwyno yn y Bwrdd Gwyddorau Cymdeithasol Dinas Ho Chi Minh, Y Cymdeithas Deallusrwydd Gwladgarol, y Gymdeithas Feddygaeth, Y Tŷ Traddodiadol Merched y De, y Parsel Parhaol y Sefydliad Diwylliannol, Y 4edd Cynhadledd Ieithoedd Dwyreiniol y Cenhedloedd Sosialaidd, a drefnwyd ar Dachwedd 22, 1986 yn Ninas Ho Chi Minh, yr Llyfrgell Gwyddorau Cyffredinol Dinas Ho Chi Minh, Y Llyfr Testun Stiwdio Ffilm y Weinyddiaeth Addysg, Ac mae'r Comisiwn Gwyddonol Adran Athroniaeth Prifysgol Dinas Ho Chi Minh.

      Yn benodol, yr Athro Cyswllt Hung Nguyen Manh PhD. wedi cyflwyno'r set o ddogfen yn swyddogol yn y Prifysgol Talaith California, Fullerton mewn ymateb i'w wahoddiad i mewn 2004, ac yn Paris in 2006, yn ogystal ag yn Japan, Korea, Gwlad Thai, ac ati. Er mwyn gwneud y gwaith a grybwyllwyd uchod yn hysbys a chyflwyno'n gryno H. Oger, bu’n rhaid i’w fam werthu ei heiddo i gasglu tael o aur iddo fynd i Hanoi i fwrw ymlaen â’i adroddiad. Wedi hynny, cyhoeddwyd ei waith gan y Tŷ Cyhoeddi Ieuenctid ar Fehefin 3, 1988 o dan y teitl “Brasluniau Fietnam tuag at ddechrau'r 20fed ganrif”. Bryd hynny, cafodd y llyfr hwnnw ei werthuso fel un hardd, gyda chynnwys diwylliannol yn llawer mwy gwerthfawr na rhai llyfrau wedi'u cyfieithu a oedd yn eithaf ffasiynol ar yr union foment honno. Yn nes ymlaen, rydyn ni wedi dysgu bod dau Athro Ffrangeg, yn perthyn i Ysgol Eithaf-Orient Ffrainc yn Hanoi, a gysylltodd ag ef a siarad ag ef am y gwaith hwnnw, gan addo dod ag ef i Ffrainc i'w gyflwyno. Ond, wedi hynny, roedd yr Athrawon Ffrengig uchod wedi sicrhau cymhorthion ariannol gan 2 genedl i fwrw ymlaen â'u gwaith ymchwilio eu hunain, ac i gyhoeddi eu gwaith yn gywrain, wrth gyflwyno eu hunain fel y personau sydd wedi darganfod y gwaith hwnnw i ddechrau. Fodd bynnag, Yr Athro Phan Huy Lê, Cadeirydd Cymdeithas Hanes Fietnam wedi cyhoeddi bod y gwaith hwnnw wedi’i ddarganfod gan yr Athro Cyswllt Hung Nguyen Manh PhD. pwy oedd y person go iawn a oedd wedi darganfod yn gyntaf ac wedi amddiffyn ei draethawd ymchwil yn Hanoi yn llwyddiannus ac yn swyddogol. Mae ymchwilwyr a ddaeth ar ei ôl wedi parhau i addurno'r gwaith hwnnw trwy gymhorthion ariannol rhyngwladol.

Prifysgol Fullerton UDA - Yr Athro Cyswllt Hung Nguyen Manh PhD. - holylandvietnamstudies.com

Ffigur: Prifysgol Fullerton UDA - Yr Athro Cyswllt Hung, Nguyen Manh, PhD.

        Mae'r traethawd ymchwil wedi cael blaendal hawlfraint cyfreithiol ac fe'i cadwyd fel archifau yn y Llyfrgell Genedlaethol Hanoi. Mewn dyfodol agos iawn, bydd awdur y gwaith hwn yn ei ailgyhoeddi fel gwaith dwyieithog ar achlysur Dydd Calan Lunar yr union flwyddyn hon.

Hung, Man Nguyen
Athro Cyswllt, Doethur Ffylosophy mewn Hanes

NODYN:
◊ Mae Ban Tu Thu. wedi gosod llythrennau trwm, italig, lliw a delweddau sepia.

(Amseroedd 2,466 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X