HANES byr YSGRIFENNU VIETNAMESE - Adran 2

Hits: 1478

Donny Trương1
Ysgol Gelf ym Mhrifysgol George Mason

… Parhad ar gyfer adran 1

YR WYDDOR

    Y swyddogol Lladin Wyddor Fietnam yn cynnwys naw ar hugain o lythyrau: dau ar bymtheg o gytseiniaid ac deuddeg llafariad. Ac eithrio fjw, a z, daw dau ar hugain o lythyrau o'r wyddor Rufeinig. Mae'r saith llythyr wedi'u haddasu yn ăâđêôơ, a ư. Fel yn Saesneg, mae'r gorchymyn yn dilyn y confensiwn wyddor Rufeinig. Daw llythyrau â marciau diacritical ar ôl llythyrau heb. Er enghraifft, a yn rhagflaenu ă ac d yn rhagflaenu đ. Addysgir yr wyddor ganlynol mewn ysgolion.

Yr wyddor swyddogol o Fietnam yn Lladin - holylandvietnamstudies.com
Yr wyddor swyddogol o Fietnam yn Lladin

LLYTHYRAU GYDA DIACRITEG

     Fietnameg mae ganddo nifer helaeth o lythrennau gyda marciau diacritical i wneud gwahaniaethau tonyddol. Archebu marciau tôn yn amrywiol, ond y mwyaf cyffredin yw Nguyen Đình kgmconfensiwn: tôn heb ei farcio (ngang), aciwt (sac), grave (Huyen), bachyn uwchben (hỏi), tilde (Nga), A underdot (trwm). Oherwydd bod diacritics yn chwarae rhan hanfodol wrth wahaniaethu'r tonau, gall pob llafariad gymryd un neu ddau farc ychwanegol. Y canlynol 134 o lythyrau (uppercase a llythrennau bach) dangos holl bosibiliadau diacritics yn Fietnam.

marciau diacritical vietnamese - holylandvietnamstudies.com
Marciau diacritical Fietnam

LLYTHYRAU MODIWL

    Fel y dangosir yn yr wyddor, mae'r System ysgrifennu Fietnam defnyddio saith llythyr wedi'u haddasu. Mae gan bedwar farciau diacritical wedi'u gwahanu: ăâê, a ô. Mae gan dri farciau diacritical cysylltiedig: đơ, a ư. Mae'r bennod hon yn rhoi mwy o fanylion am y llythyrau wedi'u haddasu.

Marciau diacritical Fietnam - holylandvietnamstudies.com
Marciau diacritical Fietnam

LLYTHYR Â

    Mae â mae circumflex wedi'i osod uwchben y llythyren a. Gall yr a-circumflex ymgymryd ag ychwanegyn aciwt ( ), grave ( ), bachyn uwchben ( ), tilde ( ), Neu underdot ( ). Yn Fietnam, defnyddir cylchedd siâp siâp chevron hefyd eê ) A oô ).

LLYTHYR Đ

    Mae đ â bar croes trwy'r llythyr d. y đ yn gytsain cychwynnol yn unig. Yr uppercase Đ mae ganddo far llorweddol yng nghanol uchder cap y llythyren D. Y llythrennau bach đ mae ganddo far wedi'i ganoli rhwng yr esgyniad ac uchder-x y llythyren d.

LLYTHYR Ê

    Mae ê mae circumflex wedi'i osod uwchben y llythyren e. Gall yr e-circumflex gymryd acíwt additonal ( ế ), bedd ( ), bachyn uwchben ( ), tilde ( ), neu underdot ( ). Yn Fietnam, defnyddir cylchedd siâp siâp chevron hefyd aâ ) A oô ).

LLYTHYR Ô

    Mae ô mae circumflex wedi'i osod uwchben y llythyren o. Gall yr o-circumflex gymryd acíwt additonal ( ), bedd ( ), bachyn uwchben ( ), tilde ( ), neu underdot ( ). Yn Fietnam, defnyddir cylchedd siâp siâp chevron hefyd aâ ) A eê ).

LLYTHYR Ơ

    Mae ơ mae corn ynghlwm ac wedi'i alinio i ochr dde'r llythyren o. Gall yr o-gorn gymryd acíwt additonal ( ), bedd ( ), bachyn uwchben ( yn ), tilde ( ), neu underdot ( ). Yn Fietnam, defnyddir corn hefyd uư ).

LLYTHYR Ư

    Mae ư mae corn ynghlwm ac wedi'i alinio i ochr dde'r llythyren u. Gall y corn-u gymryd acíwt additonal ( ), bedd ( ), bachyn uwchben ( ), tilde ( ), neu underdot ( ). Yn Fietnam, defnyddir corn hefyd oơ ).

Marciau diacritical Fietnam - holylandvietnamstudies.com
Marciau diacritical Fietnam

MARCIAU TONE

     Mae Fietnam yn a iaith arlliw. Defnyddir acenion i ddynodi chwe thôn nodedig: “lefel"(ngang), "acíwt-ddig"(sắc), "gostwng beddau"(Huyền), "llyfn-godihỏi, "codi cist"(Nga), a "cist-drwm"(nặng). Yn ysgrifenedig, mae un tôn yn cael ei chynrychioli fel un heb ei marcio (a), mae pedwar wedi'u nodi â diacritics wedi'u marcio arnynt a llafariad ( áàhi, a ã ), ac mae un wedi'i farcio â dot o dan lafariad ( ). Gadewch i ni chwalu'r unigolion hyn marciau tôn.

DIDERFYN

    Tôn heb ei farcio (ngang) heb acen. Mae ei draw yn amrywio o ganol i ganol uchel.

ACIWT

     An aciwt (dấu sắc) yn acen blaen-slaes wedi'i gosod ar lafariaid: áéíóú, a ý. Mae acíwt, sy'n cychwyn o waelod cul ac yn gorffen gyda thop llydan, yn dynodi traw sy'n codi'n uchel. Dylai godi ychydig tuag at ochr dde'r cymeriad sylfaen ( á ) heb syrthio i ffwrdd. O'i gyfuno, rhaid ei osod yn glir o farc arall ( ế, Neu ).

DIFRIFOL

  A grave (dấu huyền) yn acen slaes yn ôl a roddir ar lafariaid: àèìòù, a . Mae bedd, sy'n cychwyn o ben llydan ac yn gorffen gyda gwaelod cul, yn dynodi traw isel. Dylai godi ychydig tuag at chwith y cymeriad sylfaen ( à ) heb syrthio i ffwrdd. O'i gyfuno, rhaid ei osod yn glir o farc arall ( , Neu ).

LLYFR UCHOD

    Bachyn uwchben (dấu hỏi) yn nod tôn sy'n debyg i farc cwestiwn di-rif a roddir ar lafariaid: hi, a . Mae'n dynodi cae gollwng canol-isel. O'i gyfuno, rhaid ei osod yn glir o farc arall ( yn, Neu ).

MARC ACEN

    A tilde (dấu ngã) yn acen a roddir ar lafariaid: ãĩõũ, Neu . Mae'n dynodi traw uchel yn codi. O'i gyfuno, rhaid ei osod yn glir o farc arall ( , Neu ).

UNDERDOT

     An underdot (dấu nặng) yn ddot a roddir o dan lafariaid: , a . Mae'n dynodi llain gollwng isel a rhaid ei osod yn glir o dan y llinell sylfaen.

… Parhau yn adran 3…

BAN TU THU
01 / 2020

NODYN:
1: Am yr awdur: Mae Donny Trương yn ddylunydd sydd ag angerdd am deipograffeg a'r we. Derbyniodd ei feistr ar y celfyddydau mewn dylunio graffig gan yr Ysgol Gelf ym Mhrifysgol George Mason. Mae hefyd yn awdur ar Teipograffeg Gwe Proffesiynol.
Words Mae geiriau trwm a delweddau sepia wedi'u gosod gan Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com

GWELER MWY:
◊  HANES byr YSGRIFENNU VIETNAMESE - Adran 1
◊  HANES byr YSGRIFENNU VIETNAMESE - Adran 3
◊ ac ati.

(Amseroedd 4,924 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X