A yw VIETNAMESE yn IAITH Anodd i'w Ddysgu?

Hits: 751

   Mae Wyddor Fietnam, fel y’i gelwir yn llythrennol fel “sgript iaith genedlaethol”, Yw'r system ysgrifennu fodern ar gyfer y Iaith Fietnameg. Rhaid i ni gyfaddef y gall ynganu Fietnam fod yn galed a llafurus gan fod ganddo chwe thôn a nifer o synau llafariad rhyfedd nad ydyn nhw'n bodoli yn Saesneg. Fodd bynnag, ymddiried ynof, mae'r iaith hon yn llawer haws i'w dysgu nag y byddech chi'n ei feddwl. Dyma rai rhesymau a fydd yn newid eich meddwl yn llwyr. Os ydych chi ar fin mynd am daith leol yn Fietnam, mae'n cŵl dweud rhywfaint o syml Brawddegau Fietnamaidd gennych chi'ch hun, iawn?

Y Tebygrwydd rhwng Fietnam a Saesneg

    Er gwaethaf rhai mân wahaniaethau, mae gan y ddwy iaith hyn rywbeth yn gyffredin o hyd. Isod mae tabl o'r ddau cytseiniaid a llafariaid, sy'n dangos y Wyddor Fietnam, a rhai enghreifftiau o sut mae'r llythrennau hynny'n swnio os ydych chi'n eu rhoi mewn gair.

Tebygrwydd Fietnam a Saesneg - holylandvietnamstudies.com

Tebygrwydd Fietnam a Saesneg - holylandvietnamstudies.com

Tebygrwydd Fietnam a Saesneg - holylandvietnamstudies.com
Tebygrwydd Fietnam a Saesneg (Ffynhonnell: govietnam.tours.com)

    Ydych chi'n credu hynny Amseroedd Fietnam mor hawdd y gall tramorwyr ddysgu mewn dau funud? Dim ond edrych ar y domen hon:  Amseroedd Fietnamaidd Hawdd.

oedd
newydd
Đang 
sắp
ewyllys 
yn y gorffennol
yn y gorffennol, yn fwy diweddar na “đã”
ar hyn o bryd, ar yr union foment hon
yn fuan, yn y dyfodol agos
yn y dyfodol

(Mae yna rai eraill, ond gall y chwech hyn eich cefnogi ym mron pob sefyllfa.)

    Gadewch i ni gymryd y ferf sylfaenol “cerdded"(i gerdded ar droed) er enghraifft, a glynu un o'r chwe gair nodweddiadol hyn o'i flaen:

ewch bộ tới trường
oedd đi bộ tới trường
newydd đi bộ tới trường

Đang đi bộ tới trường
sắp đi bộ tới trường
ewyllys đi bộ tới trường
Rwy'n cerdded i'r ysgol
Cerddais i'r ysgol
Cerddais i'r ysgol yn unig, cerddais i'r ysgol yn ddiweddar
Rwy'n cerdded i'r ysgol (ar hyn o bryd)
Rydw i'n mynd i gerdded i'r ysgol, rydw i ar fin cerdded i'r ysgol
Byddaf yn cerdded i'r ysgol

    Cwmni taith ysgol = Công ty tổ chức tour du lịch trường học. Da iawn! Rydych nawr yn gallu mynegi eich hun i mewn Fietnameg! Mae'n weddol syml, iawn? Llawer Teithiau ysgol Fietnam cynnig profiadau dysgu iaith a diwylliant.

Y Gwahaniaethau rhwng Fietnam a Saesneg

Dywedwch Na wrth Ffurf Lluosog Enwau Fietnam

   Un pysgodyn a dau bysgodyn, silff ond rhai silffoedd, un bacteriwm, a nifer y bacteria. Mae'n hunllef erchyll i'r rhai sy'n astudio ffurfiau afreolaidd o enwau lluosog Saesneg. Mewn cyferbyniad, wrth lwc, gall tramorwyr gael gwared ar y broblem ddigroeso hon ers hynny Fietnameg nid oes ganddo luosogau. Mewn geiriau eraill, mae'r unigol ac ffurfiau lluosog o enwau yn yr un fath! Os ydych chi am fynegi'r ystyr yn fwy penodol ac yn fwy eglur, does ond angen i chi ychwanegu meintiolwyr fel “un"Neu"rhai”O flaen y gair. Ar gyfer enghraifft, "một giá maint"(silff) và “một vài giá”Achos (rhai silffoedd).

Nid oes gan yr Iaith Fietnam unrhyw Ryw

    Gellir gweld hynny Fietnameg Mae gan dim rhyw ramadegol. Os ydych chi erioed wedi dysgu Ffrangeg neu Almaeneg (heblaw am y Saesneg), gallwch ocheneidio â rhyddhad oherwydd bod rhyw, yn aml yn afreolaidd ac yn afresymegol, yn wirioneddol her i ddysgwyr. Nawr chi yn gallu anghofio am y cysyniad o “gwrywaidd"Neu"benywaidd”Geiriau, sy'n gwneud eich taith ddysgu yn Fietnam yn llawer haws.

NODYN:
◊ Ffynhonnell: Go Vietnam Tours.
Text Mae testun italig, testun beiddgar a delweddau sepia wedi'i osod gan Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com

BAN TU THU
02 / 2020

(Amseroedd 7,672 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X