LLENYDDIAETH FASNACHOL a CELFYDDYDAU MARTIAL VIETNAM - Rhan 2

Hits: 343

HUNG Nguyen Manh

… Parhau…

Ysgolion a Rheoliadau crefft ymladd

    Crefftau ymladd Fietnam o Fietnam a ddatblygwyd yn swyddogol yn ysgolion crefftau ymladd yn nheyrnasiad ffiwdal.

    Felly, pe bai gan lenyddiaeth ei lle haeddiannol cynnar yn y llys brenhinol, crefftau ymladd datblygodd hefyd yn gyfochrog yn hanes rhyfel a heddwch Fietnam. Digwyddodd rhyfeloedd yn gyson a chrefftau ymladd a gafodd y buddugoliaethau. Weithiau, gallai hyd yn oed mandarinau crefft ymladd newid y sefydliad ymerodrol. Tran Quoc Tuan anrhydeddwyd fel Hung Dao Vuong. Roedd yn fandarin crefft ymladd nid yn unig o Fietnam ond hefyd o'r byd. Cydnabuwyd ef fel marsial maes a ddinistriodd yr uchelgais o reoli byd ymerodraeth Mongolia. Rhyfelwyr hyn Ymerodraeth Mongolia gallai eistedd a chysgu ar gefn ceffyl yn ystod goresgyniadau, fel goresgynwyr arfog. Daeth y rhyfelwyr â'r freuddwyd o Genghis Khan's, sef “cael yr haul yn penlinio i lawr o dan ei draed”Pan allen nhw gyrraedd y gorwel ar eu ceffylau pwerus.

     Datblygwyd yr arddull drahaus fel uchod yn hanes cynnar bodau dynol, fel y Ymerodraeth Rufeinig, neu'r rhai sydd wedi goroesi ymerodraeth yn yr hanes modern a chyfoes, mae'r Ymerodraeth y Natsïaid, a brofodd hanes Fietnam.

    Y tu allan i gaeau a phentrefi reis, lle cafodd yr ysbryd ymladd ei oleuo am chwyldroadau yn erbyn ymosodiadau tramor, roedd yna lawer arwyr gwladgarol. Mae angen i ni sôn am wahanol linach â chyfraniadau mawr wrth adeiladu'r wlad o fewn platfform gwleidyddol athroniaeth Oriental.

    Gadewch inni dafellu trwy gyfnod hanesyddol Brenhinllin Nguyen. Cofnododd crefftau ymladd Fietnam a system hyfforddi ffurfiol gyda llawer o ddigwyddiadau yn digwydd yn Arglwydd Trinh Cuong cyfnod.

- A ysgol crefftau ymladd agorwyd i mewn 1721 (the ail flwyddyn Bao Thai, oes Le Trung Hung) a phenodi giao thu (mandarinau â gofal am addysg mewn tref).

- Roedd arholiadau crefft ymladd ym 1723 (4th blwyddyn Bao Thai) ac fe'u cynhelid bob tair blynedd (yr un peth â'r arholiadau llenyddiaeth).

    Yn wahanol i gymdeithas ddiwydiannol heddiw, Cymdeithas ffiwdal y dwyrain o'r hen amser ni weithredodd ymrestriad blynyddol ond bob tair blynedd gyda gwahanol flynyddoedd am llenyddiaeth a chrefft ymladd. Ar gyfer crefftau ymladd, trefnwyd yr arholiadau fel a ganlyn:

1. Thi Felly cu (Archwilio Recriwtio Lleol): Wedi'i drefnu yn y trefi lleol ym mlynyddoedd llygoden, Ceffyl, Cath, Cyw Iâr. Byddai'r rhai a basiodd yn cael y TAO si diploma (tebyg i'r radd baglor).

2. Thi Bac cu (Archwiliad o Recriwtio Gwych): Wedi'i drefnu yn y brifddinas i recriwtio Tao si (tebyg i feddyg) yn y blynyddoedd o Draig, Ci, Byfflo, Afr. Y flwyddyn gyntaf oedd blwyddyn Goat, 1724, yn ward Thinh Quang gydag un ar ddeg o bobl yn cael eu hystyried yn basio.

    Yn ystod y 69 mlynedd o Hung Le Trung oes, roedd XNUMX arholiad gyda 199 tao si, ymhlith y rhai oedd 59 tao si xuat na (gyda chefndir crefft ymladd) a 140 dong tao si xuat na (yn debyg i gefndir crefft ymladd).

    Yn ystod Nguyen Brenhinllin, Y 18th flwyddyn of Minh Mang (1837), roedd rheoliad newydd.

    Yr ymerawdwr cyhoeddodd bod "hyd yn hyn nid oes gan arholiadau crefft ymladd unrhyw reoliadau eto.”Felly, gosododd yr ymerawdwr y rheoliadau ar gyfer y cystadlaethau, a oedd yn dal i fod o dan reolau’r Le llinach.

    Roedd y cystadlaethau ar gyfer pobl a oedd â phrofiadau crefft ymladd a chlasuron milwrol. Cynhaliwyd y cystadlaethau bob tair blynedd trwy arholiadau crefft ymladd a enwyd ar ôl yr arholiadau llenyddiaeth: Thi huong (arholiad taleithiol) ym mlynyddoedd y Teigr, Mwnci, ​​Neidr, Moch, A thi hoi (arholiad metropolitan) yn y blynyddoedd o Ddraig, Ci, Byfflo, Afr.

    Yn enwedig, yn y 6th blwyddyn o Thieu Tri oes (1846), caniataodd yr ymerawdwr un khoa (arholiad ffafr arbennig) o'r enw khoa thi Vo Kinh (Arholiad clasuron milwrol) ar gyfer ymgeiswyr o 31 talaith. Roedd yn debyg i'r Llenyddiaeth thi Dinh (archwiliad llys ymerodrol).

    Roedd un gwahaniaeth yn y Nguyen llinach o'r Le Brenhinllin, sef hepgor y prawf theori (clasuron milwrol) a'r ffocws yn unig ar technegau crefft ymladd. Efallai ers hynny, daeth crefftau ymladd Fietnam â’r “trais” i feddwl y cyhoedd.

    Rhaid i bob ymgeisydd fynd trwy dri arholiad yn olynol: Yr arholiad cyntaf oedd codi Pwysau. Yr ail arholiad oedd defnyddio staff, tarian, a perfformio ffurfiau crefft ymladd. Y trydydd arholiad oedd defnyddio mwsgedau.

    Y trydydd arholiad yw'r arholiad olaf i'r rhai na allent basio'r ddau gyntaf. Ni allai'r rhan fwyaf o ymgeiswyr gyrraedd y targed oherwydd bod mwsgedau wedi'u gwahardd tra nad oedd gan werin mewn pentrefi bach iardiau saethu iawn i ymarfer.

    Uchod mae sesiwn arholi crefftau ymladd cyntaf y Nguyen llinach, a gynhaliwyd yn y brifddinas i'w dyfarnu gradd vo cu nhan (baglor crefft ymladd). Yn 1848, aeth y blwyddyn gyntaf Tu Duc, newidiwyd rheoliadau arholiad. Ni fynychodd yr ymgeiswyr bob un o'r tri arholiad yn olynol ond pob un ohonynt. Os gwnaethant fethu unrhyw un o'r tri, ni chaniatawyd eu profi ymhellach mewn meysydd eraill.

    Yn y trydedd flwyddyn Tu Duc (1850), newidiwyd y gweithdrefnau arholi eto. Mynychodd ymgeiswyr y ddau arholiad cyntaf yn olynol. Pe byddent yn derbyn sgoriau uchel, caniatawyd iddynt gymryd y trydydd arholiad yna ystyrir pasio. Blwyddyn nesaf Tu Duc (1851), gosododd yr ymerawdwr ddau arholiad, Vo hoi thi a Vo dien thi, Yna thi Dinh. Pe bai ymgeiswyr wedi gwybodaeth am grefft ymladd, gallent gofrestru'r cu nhan vo (arholiad baglor crefft ymladd). Os oeddent yn anllythrennog ond wedi pasio'r arholiad theori, fe'u hystyriwyd ail-reng yn unig. Pe bai wedi cofrestru, byddai gan yr ymgeiswyr prawf llafar gyda pum cwestiwn on Y Pedwar llyfr, Military Classics a llawlyfrau cadfridogion enwog yn y gorffennol a'r presennol. Pe gallent ateb yn rhugl, byddent yn cael cymryd y Dinh thi. Y wobr i'r ymgeiswyr hyn oedd dien ban yen (ffafr yr ymerawdwr) a rhoi ceffyl i vinh quy bai i (dychwelyd adref i dalu diolch i hynafiaid ar ôl cyflawni anrhydeddau academaidd) (Ffigur 4), yr un peth â llenyddiaeth thi dinh. Cafwyd lluniad o Henri Oger ym 1908-1909 yn disgrifio doethuriaeth gyda thriniaeth ffafriol yn ystod y Nguyen Brenhinllin. Yma, nid yw'r lluniad yn dangos delwedd “Ngựa ông đi trước, võng nường theo sau"(roedd priodferch ifanc yn marchogaeth mewn palandquin wedi'i rhagflaenu gan ei gŵr ar gefn ceffyl).

    Rydym yn gwybod delwedd y meddygon yn dychwelyd adref yn gynnar yn y ganrif, pan ddaeth y byd China dechrau dirywio felly cawsant eu rhoi yn unig baner, bwrdd, ceffyl, a pharasol.

Ardal arholi

    Roedd yr ardal archwilio yn dir gwag, wedi'i amgylchynu gan ffens bambŵ; roedd tai gwarchod gyda baneri ar bedair cornel; y tu allan roedd ffyn bambŵ miniog i atal tresmaswyr.

    Rhannwyd ardal yr arholiad yn bedwar prif faes o'r enw vi (is-ardal) gyda phedwar enw gwahanol o sgiliau: tri, tail, tai, luc [sylw, dũng, tài, lực] (doethineb, dewrder, ffraethineb, cryfder). Cyn pob vi roedd cwt o dri metr o uchder ac yn cynnwys gynnau. Roedd gan dai gwarchod falconïau i arsylwi ar yr holl ardaloedd arholi. Isod roedd bythynnod i'r ymgeiswyr orffwys. Nid ydym yn gweld delwedd bythynnod yr arholiadau crefft ymladd eto ond dangosodd H. Oger babell arholi arholiadau llenyddiaeth inni (Ffigur 5).

    Yn olaf, mae'r thi huong [thi hương] (arholiad taleithiol) ei gynnal i ddewis nifer ddigonol o baglor crefft ymladd.

    Fodd bynnag, dim ond ychydig o ymgeiswyr a gofrestrodd ar gyfer y tao si [tạo sĩ] teitl fel na allai'r ymerawdwr ddal hoi thi [thi hội] (arholiad metropolitan). Felly, cynhaliwyd yr arholiad yn y brifddinas Lliw [Arlliw] yn unig. At hynny, nid oedd digon o feirniaid i warchod yr arholiadau. Hefyd, roedd ysbryd sectyddol gan rai ohonyn nhw. Dyna pam y TAO si [Tao si] ar gyfer disgynyddion brenhinol yn unig oedd yr arholiad. Yn Binh Dinh [Pacify] ac Hanoi [Hà Nội], nid oedd rhestr o tao si [tạo sĩ].

    Ers hynny, ni ellid dal thi hoi. Binh Dinh [Pacify] daeth yn enwog am deitl ysgol crefftau ymladd cu nhan [cử nhân], tao si [tạo sĩ].

    Thi hoi [thi Hoi] yn debyg i thi huong [thi hương] ond gyda phwysau gwahanol, 66 cilogram ar gyfer thi huong a 72 cilogram ar gyfer hoi thi [thi hội]. Heblaw, roedd y pellter ar gyfer codi pwysau yn thi huong tua 64 metr ac 80 metr ar gyfer hoi thi [thi hội].

… PARHAD…

BAN TU THU
12 / 2019

GWELD HEFYD:
◊  LLENYDDIAETH FASNACHOL a CELFYDDYDAU MARTIAL VIETNAM - Rhan 1
◊  LLENYDDIAETH FASNACHOL a CELFYDDYDAU MARTIAL VIETNAM - Rhan 3

(Amseroedd 1,385 Wedi ymweld, ymweliadau 5 heddiw)

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

en English
X