ĐINH BỘ LĨNH (924, Hoa Lư - 979, Hoa Lư, 55 oed)

Hits: 88

     ĐINH BỘ LĨNH (924–979) (r. 968–979), a enwyd yn wreiddiol Ä inh Hoà n (ä¸ æ¡“ 1), oedd y cyntaf Ymerawdwr Fietnam yn dilyn rhyddhad y wlad o reol y Brenhinllin Han De Tsieineaidd, yn ogystal â sylfaenydd y byrhoedlog Brenhinllin Đinh a ffigwr arwyddocaol wrth sefydlu Annibyniaeth Fietnam ac undod gwleidyddol yn y 10fed ganrif. Unodd Vietnam trwy drechu deuddeg rhyfelwr gwrthryfelgar a dod yn ymerawdwr cyntaf Fietnam. Ar ei esgyniad, ailenwodd y wlad Đại Cồ Việt. Gelwid ĐINH BỘ LĨNH hefyd Đinh Tiên Hoàng (丁 先 皇; yn llythrennol “Đinh, ymerawdwr y gorffennol").

Bywyd a gyrfa

Ganwyd ĐINH BỘ LĨNH ym 924 yn Hoa Lư (i'r de o Delta Afon Goch, yn Nhalaith Ninh Bình heddiw). Tyfu i fyny mewn pentref lleol yn ystod chwalfa'r Brenhinllin Tang Tsieineaidd roedd hynny wedi dominyddu Vietnam am ganrifoedd,           ĐDaeth INH BỘ LĨNH yn arweinydd milwrol lleol yn ifanc iawn. O'r oes gythryblus hon, mae'r polity annibynnol cyntaf Fietnam i'r amlwg pan ddaeth y rhyfelwr Ngo Queen gorchfygodd y Lluoedd Southern Han yn y Brwydr Gyntaf y Afon Bạch Đằng yn 938. Fodd bynnag, aeth y Brenhinllin Ngô yn wan ac yn methu uno yn effeithiol Vietnam. Yn wyneb yr anarchiaeth ddomestig a gynhyrchwyd gan y gystadleuaeth o ddeuddeg rhyfelwr ffiwdal dros reoli'r wlad, yn ogystal â'r bygythiad allanol a gynrychiolir gan De Han, a oedd yn ystyried ei hun yn etifedd yr teyrnas hynafol Nan Yue roedd hynny wedi cwmpasu nid yn unig de Tsieina ond hefyd y Rhanbarth Bac Bo of gogledd Fietnam, Ceisiodd ĐINH BỘ LĨNH strategaeth i uno'r gwleidyddol Fietnameg. Ar ôl marwolaeth yr olaf Ngô brenin yn 965, cipiodd rym a sefydlu teyrnas newydd yr oedd ei phrifddinas yn ardal ei gartref Hoa Lư. I sefydlu ei gyfreithlondeb mewn perthynas â'r llinach flaenorol, priododd ddynes o'r Teulu Ngô.2

        Iym mlynyddoedd cyntaf ei deyrnasiad, roedd ĐINH BỘ LĨNH yn arbennig o ofalus i osgoi gwrthdaro De Han. Yn 968, fodd bynnag, cymerodd y cam pryfoclyd o fabwysiadu teitl Ymerawdwr (Hoàng Đế) a thrwy hynny ddatgan ei annibyniaeth oddi wrth Goruchafiaeth Tsieineaidd. Sefydlodd y Brenhinllin Đinh a galw ei deyrnas Đại Cồ Việt. Newidiodd ei agwedd, fodd bynnag, pan ddaeth y pwerus Brenhinllin Cân wedi'i atodi De Han yn 971. Yn 972, ymsefydlodd ĐINH BỘ LĨNH ei hun gyda'r Cân trwy anfon cenhadaeth deyrnged i arddangos ei gosb i'r Ymerawdwr Tsieineaidd. Ymerawdwr Taizu o Gân wedi hynny gydnabod y Pren mesur as Giao Chỉ Quận Vương (Brenin Giao Chi), teitl a fynegodd berthynas ddamcaniaethol vassalage wrth ei gyflwyno i'r ymerodraeth. Yn ymwybodol iawn o Milwrol Song a allai, ac yn awyddus i ddiogelu annibyniaeth ei wlad, ĐINH BỘ LĨNH gael cytundeb di-ymddygiad ymosodol yn gyfnewid am deyrngedau sy'n daladwy i'r Llys Tsieineaidd bob tair blynedd.

Cysylltiadau tramor

      In ychwanegol at reoli cysylltiadau â Tsieina, Diwygiodd ĐINH BỘ LĨNH weinyddiaeth a lluoedd arfog Vietnam er mwyn cryfhau sylfeini'r wladwriaeth newydd. Sefydlodd lys brenhinol a hierarchaeth o weision sifil a milwrol. Sefydlodd ĐINH BỘ LĨNH system gyfiawnder drwyadl lle gellir cosbi bradwriaeth trwy gael ei goginio mewn TAW o olew berwedig neu drwy gael ei fwydo i deigr mewn cewyll, er mwyn atal pawb a fygythiodd y gorchymyn newydd yn y deyrnas.

Llofruddiaeth Đinh Bộ Lĩnh

       However, Teyrnasiad Đinh Bộ Lĩnh ni pharhaodd yn hir. Yn 979, lladdodd swyddog palas, a ysbrydolwyd gan freuddwyd, y ddau Đinh Bộ Lĩnh a'i fab hynaf Đinh Liễn tra roeddent yn cysgu yng nghwrt y palas. Cafodd y llofrudd ei ddal a'i ddienyddio yn gyflym gan gadfridog Nguyễn Bặc. Dilynwyd BỘ LĨNH gan ei fab chwech oed sydd wedi goroesi Dinh Phe De.

        The Brenhinllin caneuon eisiau manteisio ar y sefyllfa gythryblus yn Đại Cồ Việt er mwyn ailsefydlu Rheolaeth Tsieineaidd dros y wlad, ac anfon byddin i oresgyn Vietnam. Yn yr argyfwng hwn, mae LÊ HOÀN, prif-bennaeth Aberystwyth Byddin Đinh Bộ Lĩnh, camodd i'r gwactod pŵer, dethroned yr ymerawdwr plentyn, dileu ei wrthwynebwyr yn y llys, a mynd i berthynas anghyfreithlon gyda'r Empress Dowager Dương Vân Nga. Trechodd LÊ HOÀN y Goresgyniad caneuon, cyhoeddodd ei hun Ymerawdwr, a sefydlodd y Brenhinllin Lê Cynnar. Parhaodd i alw’r wlad yn “Đại Cồ Việt. "

cyfeiriadau

  1.  Dywed TRẦN TRỌNG KIM yn Việt Nam sử lược: "Có maint chép rằng Đinh Tiên-hoàng tên là Hoàn , chứ không phải là Bộ Lĩnh. Bộ Lĩnh là một tước quan của Trần Lãm phong cho Đinh Hoàn. Nhưng xét trong ”Khâm-định Việt-sử” và các maint khác thì thấy chép Đinh bộ Lĩnh chứ không thấy Đinh Hoàn. Vậy nay cứ theo maint Khâm-định mà chép. "(Yn ôl rhai llyfrau, enw gwreiddiol Đinh Bộ Lĩnh yw 桓.))
  2. HỮU NGỌC. Yn crwydro trwy ddiwylliant Fietnam 2004 - Tudalen 393: “Fe wnaeth Nguyễn Bặc… a gwladweinwyr a helpodd Đinh Bộ Lĩnh roi diwedd ar gyfnod anarchiaeth y Deuddeg Rhyfelwr cyn y Brenhinllin Đinh. "
  3. Yr erthygl am Đinh Bộ Lĩnh on Vietsciences.free.fr

NODIADAU :
◊ Ffynonellau:  wikipedia.com.
◊ 
Mae teitl pennawd, dyfyniadau, testunau uchaf, print trwm, italig, delwedd sepia dan sylw wedi'i osod gan Ban Tu Thư - thanhdiavietnamhoc.com

BAN TU THƯ
6 / 2021

(Amseroedd 1,213 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X