Fel Awydd am “CEFFYLAU BAGGAGE” yn y BRIFYSGOL

Hits: 641

HUNG Nguyen Manh

     Nawr p'un ai fel prifathro, gan dderbyn sawl aseiniad dyddiol, fel impresario syrcas - jyglo yma a cherdded rhaffau yno, a chlowniau,… Athro cynorthwyol Dr. Hgu Manh Nguyen yn dal i sefyll yn y dosbarth hwn a thramor, yn dysgu am hanes a diwylliant y Iaith Han (Sgript Han) yn Ne-ddwyrain Asia i gymharu â'r hanes diwylliannol Japan, Fietnam, China a'r Unol Daleithiau gyda thema ryngwladol “Treftadaeth a diwylliannol etifeddiaeth trefedigaethol Ffrengig yn Fietnam ”(hanes modern Fietnam) a'r Thema fyd-eang Nom i gymryd lle Han (Sgript Han a sgript ddemotig - sgript hynafol Fietnam) - yn yr iaith o'i chymharu Nom o Fietnam a Japaneaidd - y mae'n ei enwi i feirniadu'r enw Byd Han o Ddwyrain Asia bloc (o Vandermeersch)1.

     Mae ei bynciau ymchwil ei hun yn ymwneud â datblygiad hanes, diwylliant, iaith a ethnigrwydd Fietnam, ethnigrwydd dan ddylanwad byd Han yn y Dwyrain. Mae wedi gweithio fel peiriant - wedi creu'r mowld, yr offer, y cymhwyster, y bersonoliaeth newydd y meiddiodd ei hun ei phroffesu "ceffyl bagiau ym mhentref prifysgol Fietnam". Arferai ddefnyddio pluen cynffon eliffant fel mulet, arferai fod yn fachgen yn eistedd yn cofleidio ei goesau ym Mhont Hien Luong, yn blasu'r llestri baglu olaf neu'r “morgue phơ”Saigon, yn crwydro trwy ardal slym dywyll Saigon - Gia Dinh gyda breuddwyd syml o geffyl bagiau “Gorffwys ar ochr y ffordd ym meddwl anghofiedig pawb”. Ond mae'r ceffyl bagiau wedi cario beichiau trwm ar ei gefnau gyda breuddwydion rhithiol nad yw ei gorff bellach mor gryf â gwerinwr hefty fel y dyddiau cynt ond dim ond gwerin denau, hen, hyll “Cyrs”.

    Ond mae'r gorsen yn dal i siarad a chanu'r caneuon rhamantus hyn cyn oes!

     Nawr! Hyd yn hyn, rydym yn sylweddoli bod gan y gair rhyngwladol sydd ynghlwm â ​​Phrifysgol Ryngwladol Hong Bang ystyr cymdeithasol i fod yn gydymdeimladol yn ei gylch, mae'n “fôr garw” breuddwydio am wir Saigoneg; yn dal uchelgais crefft ymladd i gyflwyno Crefftau ymladd Fietnam i'r byd fel cyfadran prifysgol.

    Mae'n cymryd amser hir i mi ysgrifennu'r geiriau hyn - ond mae angen mwy o amser arno i ysgrifennu'r casgliadau stori fel Rhyfel a Heddwch Lev Nikolayevich Tolstoy. Ond mae wedi rhannu hanes Fietnam yn rhai rhannau 1945 - 1975 +1. Pam mae'n ychwanegu 1? Mae hynny'n golygu crynodeb o'r hanes a enwodd ar gyfer ei nofel sydd â sawl pennod - Y garreg ddu - Rhan 1 yw: Dyn sy'n curo ar ddrws y cyfnos. Rydyn ni i gyd o'r tair ochr - unwaith yn y Vietnam Rhyfel cymerwch ddagrau am hyn gwaith ymarferol breuddwydiol, delfryd uchel o ryddid, democratiaeth a hapusrwydd pobl Fietnam a dynoliaeth.

NODYN:
1: Léon Vandermeersch, Le nouveau monde sinisé, Paris, Seuil, 1985.

(Amseroedd 1,771 Wedi ymweld, ymweliadau 2 heddiw)
en English
X