GOUJIAN: Y Cleddyf Tsieineaidd Hynafol a Diffygodd Amser

Hits: 1232

Bryn Bryn 1

     Hanner can mlynedd yn ôl, daethpwyd o hyd i gleddyf prin ac anghyffredin mewn beddrod yn China. Er gwaethaf bod yn iach dros 2,000 mlwydd oed, y cleddyf, a elwir y Goujian, nid oedd ganddo un olrhain o rwd. Tynnodd y llafn waed pan brofodd archeolegydd ei fys ar ei ymyl, ac ymddengys nad oedd treigl amser yn effeithio arno. Heblaw am yr ansawdd rhyfedd hwn, roedd y grefftwaith yn fanwl iawn ar gyfer cleddyf a wnaed amser maith yn ôl. Yn cael ei ystyried yn drysor y wladwriaeth yn Tsieina heddiw, mae'r cleddyf yr un mor chwedlonol i bobl Tsieineaidd ag Excalibur y Brenin Arthur yn y Gorllewin.

     In 1965, roedd archeolegwyr yn cynnal arolwg yn Talaith Hubei, dim ond 7 km (Milltir 4) o adfeilion Jinan, prifddinas y talaith Chu hynafol, pan ddarganfyddon nhw hanner cant o feddrodau hynafol. Yn ystod gwaith cloddio'r beddrodau, dadorchuddiodd ymchwilwyr y cleddyf Goujian ochr yn ochr â 2,000 o arteffactau eraill. 

Darganfod y Goujian

Cleddyf Goujian miniog - holylandvietnamstudies.com
Mae'r cleddyf Goujian mor finiog heddiw ag yr oedd dros ddwy fileniwm yn ôl (Ffynhonnell: Wikimedia Commons)

   Yn ôl arweinydd y tîm archeolegol sy'n gyfrifol am y cloddio, cafodd ei ddarganfod mewn beddrod, mewn blwch pren oedd bron yn dynn wrth ymyl sgerbwd. Cafodd y tîm eu syfrdanu pan dynnwyd y cleddyf efydd wedi'i gadw'n berffaith gyda chlafr o'r bocs. Pan nad oedd wedi'i gorchuddio, datgelwyd bod y llafn heb ei hyfforddi er iddi gael ei chladdu mewn amodau llaith am ddwy fileniwm. Dangosodd prawf a gynhaliwyd gan yr archeolegwyr y gallai'r llafn dorri pentwr o ugain darn o bapur yn hawdd.

Cleddyfau Jian

    Mae Cleddyf Goujian yw un o'r cynharaf y gwyddys amdano Cleddyfau Jian, cleddyf syth ag ymyl dwbl a ddefnyddiwyd yn ystod yr olaf blynyddoedd 2,500 yn Tsieina. Mae cleddyfau Jian ymhlith y mathau cynharaf o gleddyfau yn Tsieina ac mae cysylltiad agos rhyngddynt â mytholeg Tsieineaidd. Mewn llên gwerin Tsieineaidd, fe’i gelwir yn “Bonheddwr yr Arfau”Ac yn cael ei ystyried yn un o’r pedair arf fawr, ynghyd â’r staff, y waywffon, a’r saber.

Cleddyf Goujian - holylandvietnamstudies.com
Cleddyf Goujian, Amgueddfa Daleithiol Hubei (Ffynhonnell: Wikimedia Commons)

  Cymharol fyr o'i gymharu â darnau hanesyddol tebyg, mae'r Cleddyf Gouijan yn cleddyf efydd gyda chrynodiad uchel o copr, gan ei gwneud yn fwy ysbeidiol ac yn llai tebygol o chwalu. Mae'r ymylon wedi'u gwneud o tun, gan eu gwneud yn anoddach ac yn gallu cadw ymyl mwy craff. Mae yna hefyd symiau bach o haearn, arwain a sylffwr yn y cleddyf, ac mae ymchwil wedi datgelu cyfran uchel o sylffwr a cwprwm sylffid, sy'n rhoi ansawdd gwrth-rwd i'r cleddyf. Mae ysgythriadau rhombig du yn gorchuddio dwy ochr y llafn ac mae gwydredd glas a turquoise wedi'i fewnblannu ar handlen y cleddyf. Mae gafael y cleddyf wedi'i rwymo gan sidan tra bod y pommel yn cynnwys 11 cylch consentrig. Mae'r cleddyf yn mesur 55.7 cm o hyd (21.9 yn), gan gynnwys a 8.4 cm (3.3 yn) trin hilt, ac mae ganddo a 4.6 cm (1.8 yn) llafn llydan. Mae'n yn pwyso 875 gram (30.9) oz. 

Trin cleddyf Goujian - holylandvietnamstudies.com
Gellir gweld y turquoise wedi'i wreiddio yn handlen y cleddyf (Ffynhonnell: Wikimedia Commons)

Dehongli'r arysgrif

   Ar un ochr i'r llafn, dwy golofn o destun yn weladwy gyda wyth cymeriad, ger y cwilt, sydd mewn sgript hynafol Tsieineaidd. Y sgript, a elwir yn “鸟 虫 文” (yn llythrennol “'adar ac mwydod cymeriadau ”) yn cael ei nodweddu gan addurniadau cymhleth i'r strôc diffiniol, ac mae'n amrywiad o zhuan mae'n anodd iawn ei ddarllen. Datgelodd dadansoddiadau cychwynnol chwech o'r wyth cymeriad hyn. Maent yn darllen, “越 王” (Brenin Yue) ac “自 作用 剑” (“gwnaeth y cleddyf hwn am (ei) defnydd personol"). Mae'r ddau gymeriad sy'n weddill yn debygol o'r enw'r brenin

Sgriptiau cleddyf Goujian - holylandvietnamstudies.com

    O'i eni yn 510 CC i'w dranc yn nwylo Chu in 334 CC, dyfarnodd naw brenin Yue, Gan gynnwys Goujian, Lu Cheng, Bu Shou, a Zhu Gou, ymysg eraill. Sbardunodd hunaniaeth y brenin a oedd yn berchen ar y cleddyf ddadl ymhlith archeolegwyr ac ysgolhaig iaith Tsieineaidd. Ar ôl mwy na deufis, ffurfiodd yr arbenigwyr gonsensws bod y gwreiddiol perchennog y cleddyf Roedd Goujian (496 - 465 CC), gan wneud y cleddyf o gwmpas Mlwydd oed 2,500

    Brenin You Goujian - holylandvietnamstudies.comGoujian yn ymerawdwr enwog yn hanes Tsieineaidd a deyrnasodd dros y Wladwriaeth Yue yn ystod y Gwanwyn ac Cyfnod yr Hydref (771 - 476 CC). Roedd hwn yn amser a nodwyd gan anhrefn yn y Brenhinllin Zhou ac yn cymryd ei enw o'r Gwanwyn ac Annals yr Hydrefa groniclodd y cyfnod hwn. Mae'r Gwanwyn ac Cyfnod yr Hydref yn enwog am deithiau milwrol; arweiniodd y gwrthdaro hyn at berffeithio arfau i'r pwynt eu bod yn hynod wrthsefyll a marwol, gan gymryd blynyddoedd i ffugio a pharhau am ganrifoedd. Hanes Goujian ac fuchai, Brenin y Wladwriaeth Wu, mae cystadlu am hegemoni yn enwog ledled Tsieina. Er Goujian'S deyrnas gorchfygwyd i ddechrau gan y Talaith Wu, Goujian yn arwain ei fyddin i fuddugoliaeth 10 mlynedd yn ddiweddarach. 

Priodweddau unigryw

    Heblaw am ei werth hanesyddol, mae llawer o ysgolheigion wedi meddwl tybed sut y gallai'r cleddyf hwn fod wedi aros yn rhydd o rwd mewn amgylchedd llaith, am fwy na blynyddoedd 2,000, a sut y cerfiwyd yr addurniadau cain i'r cleddyf. Mae'r cleddyf Goujian yn dal i fod mor finiog heddiw â phan gafodd ei grefftio’n wreiddiol, ac nid oes un smotyn o rwd i’w gael ar y corff heddiw.

    Dadansoddodd ymchwilwyr shards efydd hynafol yn y gobaith o ddod o hyd i ffordd i efelychu'r dechnoleg a ddefnyddir i greu'r cleddyf. Fe wnaethant ddarganfod bod y cleddyf yn gallu gwrthsefyll ocsidiad o ganlyniad i sylffadiad ar wyneb y cleddyf. Roedd hyn, ynghyd â chlafr aer-dynn, yn caniatáu i'r cleddyf chwedlonol gael ei ddarganfod mewn cyflwr mor brin.

    Mae profion hefyd yn dangos bod efail cleddyf y Wu ac Rhanbarthau Yue yn Ne Tsieina yn ystod y Gwanwyn ac Cyfnod yr Hydref wedi cyrraedd lefel mor uchel o feteleg fel eu bod yn gallu ymgorffori aloion gwrth-rwd yn eu llafnau, gan eu helpu i oroesi'r oesoedd yn gymharol ddigymar. 

Niwed Cleddyf

    In 1994, Y Cleddyf Goujian benthycwyd i'w arddangos yn Singapore. Gan fod gweithiwr yn tynnu'r cleddyf o'i achos ar ddiwedd yr arddangosfa, fe gurodd yr arf, gan achosi crac 7mm o hyd. Achosodd y difrod gynnwrf yn Tsieina ac ni chafodd ei ganiatáu y tu allan i'r wlad eto. Mae bellach yn cael ei gadw yn y Amgueddfa Daleithiol Hubei.

cyfeiriadau

+ “Cleddyf Goujian. ” HistoriaRex.com. http://historiarex.com/e/cy/89-sword-of-goujian.
+ “Cleddyf Cleddyfau: Cleddyf Goujian. ” Diwylliant Tsieina.
http://www.chinaculture.org/gb/en_curiosity/2004-06/23/content_47488.htm
+ Andrei, Mihai. “Cleddyf Goujian - Heb ei addurno ar ôl 2700 o flynyddoedd. ” Gwyddoniaeth ZME. Hydref 21, 2011.
+ Kalamidas, Thanos. “Y Llafn Sy'n Gorchfygu Mileniwm. ” Gbtimes.com. Ebrill 17, 2013.
http://gbtimes.com/life/blade-defeated-millennia

BAN TU THƯ
03 / 2020

NODIADAU:
1 Bryn Bryn: Graddiodd Bryan gyda Baglor Celf mewn Hanes o Brifysgol Suffolk ac mae ganddo gefndir mewn gwirfoddoli amgueddfeydd ac yn ogystal â gweithio gyda grwpiau plant yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth a Gwasanaeth y Parc Cenedlaethol. Mae wedi teithio'n helaeth ar draws yr Unol Daleithiau yn ogystal ag yn rhyngwladol. Ar ôl cymryd dau semester dramor trwy Brifysgol Mississippi, ymwelodd â nifer o adfeilion a safleoedd pyramid ym Mecsico lle datblygodd werthfawrogiad o ddiwylliannau a gwareiddiadau hynafol. Tra yno, cododd iaith uwchradd yn Sbaeneg hefyd. Ynghyd â bod wedi graddio mewn Hanes, mae Bryan yn aelod o Gymdeithas Anrhydeddau Cenedlaethol Phi Alpha Theta. Yn ei amser hamdden, mae Bryan yn mwynhau gweithio allan, darllen ac mae ganddo ddiddordeb mewn meddygaeth a maeth.
◊ Ffynhonnell: Gwreiddiau Hynafol, Ailgyflwyno Gorffennol y Ddynoliaeth: hynafol-origins.net
◊ Mae delweddau testun trwm a sepia wedi'u gosod gan Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com

(Amseroedd 8,450 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X