AN DƯƠNG VƯƠNG (257 CC-179 CC, 78 oed)

Hits: 100

     AN DƯƠNG VƯƠNG (257 CC-179 CC, Mlwydd oed 78) oedd y brenin ac unig reolwr y teyrnas Âu Lạc, gwladwriaeth hynafiaeth glasurol wedi'i chanoli yn y Delta Afon Goch. Fel arweinydd y Llwythau Viu Việt, trechodd yr olaf Brenin Hùng y talaith Văn Lang ac unodd ei bobl - a elwir y Lạc Việt - gyda'i bobl y Âu Việt. Ffodd Dương Vương a chyflawni hunanladdiad ar ôl y rhyfel gyda Lluoedd Nanyue yn 179 BCE.

Bywgraffiad

Tarddiad

       Tcyn-filwyr y ffigur hwn yw “cymylog”Gan mai'r unig wybodaeth a ddarperir gan gyfrifon ysgrifenedig yw ei enw, sy'n ymddangos fel pe bai'n ei gysylltu â'r talaith hynafol Shu yn yr hyn sydd yn awr Sichuan, wedi ei orchfygu gan Brenhinllin Qin yn 316 BCE.1,2 Dyma hefyd oedd yr olygfa draddodiadol o chinese ac Haneswyr o Fietnam. Fodd bynnag, mae yna rai problemau sy'n gynhenid ​​wrth dderbyn y farn draddodiadol hon.3 Llawer o groniclau gan gynnwys Cofnodion Tiriogaethau Allanol talaith Jiao,4 Đại Việt sử lược, Đại Việt sử ký toàn thư Dywedodd ei fod Tywysog Shu (ms. “蜀 王 子”, ystyr lythrennol: “mab brenin Shu“), Ond nid oeddent yn gallu disgrifio ei darddiad yn union. Roedd gan haneswyr diweddarach farn fwy cignoeth. Yn Kâm định Việt sử Thông giám cương mục, mynegodd yr ysgrifenwyr amheuon yn eu cylch Tarddiad y Brenin An Dương Vương, gan honni ei bod yn amhosibl am a Tywysog Shu i groesi miloedd o filltiroedd, trwy goedwigoedd, llawer o daleithiau i oresgyn Văn Lang.5 Yn 1963, traddodiad llafar o Pobl Tày in Mor dal â dwyn y teitl "Cẩu chủa cheng vùaCofnodwyd. 1,6 Yn ôl y cyfrif hwn, ar ddiwedd Brenhinllin Hồng Bàng, roedd teyrnas o'r enw Nam Cương (goleuo. “ffin ddeheuol“) Yn yr oes sydd ohoni Mor dal â ac Guangxi.1 Roedd yn cynnwys 10 rhanbarth, lle'r oedd y Brenin yn byw yn yr un canolog (Talaith Cao Bằng heddiw). Roedd y naw rhanbarth arall o dan reolaeth naw arglwydd.7 Er bod Tad y Brenin An Dương Vương (Thục Chế 蜀 制) bu farw, roedd yn dal yn blentyn; eto, galluogodd ei ddeallusrwydd i gadw'r orsedd ac ildiodd yr holl arglwyddi. Nam Cương daeth yn fwy a mwy pwerus tra Văn Lang daeth yn wan.1,6 Wedi hynny, goresgynnodd Văn Lang a sefydlodd dalaith Âu Lạc. Cefnogir y stori gan lawer o olion, creiriau ac enwau lleoedd yn Talaith Cao Bằng. Mae'r rhagdybiaeth am ei darddiad fel preswylydd lleol hefyd wedi'i adlewyrchu mewn amryw o straeon tylwyth teg, cofrestrau, addoliadau ac atgofion gwerin.

Sylfaen Âu Lạc

      Prior i'r Tra-arglwyddiaeth Tsieineaidd yn y rhanbarth, gogleddol a gogledd-ganolog Fietnam wedi cael ei reoli gan Brenhinoedd Lạc (Brenhinoedd Hùng) a wasanaethwyd gan Lạc hầu ac Lạc tướng.8 Mewn oddeutu 257 BCE, cawsant eu hatodi gan y Talaith Viu Việt Nam Cương, a oedd yn byw yn rhan ddeheuol Afon Zuo, basn draenio Chi Afon ac ardal i fyny'r afon o Afon Lô, Afon Gâm, a Afon Cầu.9,10 Mae arweinydd y Âu Việt, THỤC PHÁN, dymchwel yr olaf Brenhinoedd Hùng, ac uno'r ddwy deyrnas dan yr enw Âu Lạc, yn cyhoeddi ei hun Brenin An Dương (DÆ°Æ¡ng VÆ°Æ¡ng).1

Adeiladu Citadel Cổ Loa

     King Sefydlodd AN DƯƠNG y prifddinas Âu Lạc in Tây Vu, lle mae citadel caerog yn cael ei adeiladu, sy'n hysbys i hanes fel Cổ Loa.11 Hon oedd canolfan wleidyddol gyntaf y Gwareiddiad Fietnam o'r cyfnod cyn-Sinitic,12 gydag arglawdd allanol yn gorchuddio 600 hectar,13,14 un o'r safleoedd anheddu cynhanesyddol mwyaf yn Aberystwyth De-ddwyrain Asia.15 Yr enw "Cổ Loa”Yw Sino-Fietnam darllen o 古 螺 ( Tsieineaidd Canol (ZS) kuoX-luɑ > Tsieineaidd safonol: Gǔ Luó), yn llythrennol yn golygu “Conch Hynafol“. Yn ôl Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, mae'r citadel wedi'i siapio fel conch,16 yn adlewyrchu strwythur aml-haenog y citadel gyda rhagfuriau a ffosydd consentrig.17

       Tmae'r digwyddiadau sy'n gysylltiedig ag adeiladu'r citadel siâp troellog hwn wedi'u cofio yn chwedl y crwban euraidd. Yn ôl y chwedl hon, pan oedd y citadel yn cael ei adeiladu, cafodd yr holl waith a wnaed yn ystod y dydd ei ddadwneud yn ddirgel yn ystod y nos gan grŵp o ysbrydion a oedd yn ceisio dial ar fab y brenin blaenorol.18 Roedd yr ysbryd lleol yn cael ei arwain gan gyw iâr gwyn mil oed yn gorwedd gerllaw Mynydd Tam Đảo. Yna llosgodd y Brenin arogldarth, gweddïo, ac ennyn y duwiau i'w helpu. Mewn ateb i'w bled, daeth crwban euraidd anferth i'r amlwg yn sydyn o'r dŵr, darostwng y cyw iâr gwyn, a'i amddiffyn nes i'r citadel gael ei gwblhau. Pan ymadawodd, rhoddodd un o'i grafangau a chyfarwyddo'r Brenin i'w ddefnyddio fel sbardun bwa croes, gyda'r sicrwydd y gallai fod yn anorchfygol ag ef.

       King Comisiynwyd AN DƯƠNG Cao Lo (neu Cao Thông) adeiladu bwa croes a'i fedyddio “Bwa croes Saint y Crafanc Aur Goleuol Goruwchnaturiol"(nỏ thần), a allai un ergyd ladd 300 o ddynion.8,18 Yn ôl hanesydd KW Taylor, ymddengys bod y bwa croes, ynghyd â'r gair amdano, wedi'i gyflwyno Tsieina o Pobl Austroasiatig yn y de yn ystod y drydedd neu'r bedwaredd ganrif BCE.18 Yn fuan iawn daeth yn rhan o'r Arsenal Tsieineaidd; roedd ei fecanwaith sbarduno yn gallu gwrthsefyll gwasgedd uchel a rhyddhau saeth â mwy o rym nag unrhyw fath arall o fwa. Cloddiwyd dau fecanwaith sbarduno efydd yn Vietnam; mae'n debyg bod y mwyafrif o fecanweithiau wedi'u gwneud o bambŵ.

Rhyfel gyda Nanyue

      In 204 BCE, yn Panyu (nawr Guangzhou), ZHAO TUO, a brodor o Zhending,19,20 yn y talaith Zhao (Hebei modern), sefydlodd y teyrnas Nanyue.21 Credai TAYLOR (1983) yn ystod yr amser pan Nanyue ac Âu Lạc cyd-fodoli, Âu Lạc cydnabod dros dro oruchafiaeth Nanyue, ond yn hytrach nag awgrymu hynny Nanyue wedi rhoi unrhyw awdurdod go iawn drostyn nhw, roedd hyn yn syml yn cynrychioli eu teimlad gwrth-Han cydfuddiannol. Fel cysylltiadau heddychlon â Mae'n adferwyd, Dylanwad Nanyue dros Âu Lạc wedi darfod. Y fyddin Zhao Tuo wedi creu i wrthwynebu'r Mae'n bellach ar gael i'w ddefnyddio yn erbyn y Âu Lạc.22

      Tnid yw manylion yr ymgyrch yn cael eu cofnodi'n ddilys. Zhao Tuorhwystrau cynnar a buddugoliaeth yn y pen draw yn erbyn Brenin An Dương soniwyd yn Cofnodion Tiriogaethau Allanol talaith Jiao.4 Cofnodion y Hanesydd y Grand ni soniodd ychwaith Brenin An Duong nac Goresgyniad milwrol Zhao Tuo o Âu Lạc; dim ond hynny ar ôl Empress marwolaeth Lü (180 BCE), defnyddiodd ZHAO TUO ei filwyr ei hun i fygwth a defnyddio cyfoeth i lwgrwobrwyo'r Minyue, Y Ou Gorllewinol, Ac mae'r Luo i'w gyflwyno.23 Fodd bynnag, ysbrydolodd yr ymgyrch chwedl a'i thema yw trosglwyddo bwa croes crwban y crwban o Brenin An Duong i Zhao Tuo. Yn ôl y chwedl hon, rhoddodd perchnogaeth y bwa croes y pŵer gwleidyddol: “Mae'r sawl sy'n gallu dal y bwa croes hwn yn rheoli'r deyrnas; bydd y sawl nad yw'n gallu dal y bwa croes hwn yn darfod. "24,25,26

       Uyn aflwyddiannus ar faes y gad, gofynnodd ZHAO TUO am gadoediad ac anfonodd ei fab Zhong Shi i ymostwng i Brenin An Dương i'w wasanaethu.27,25 Yno, ef a Merch y Brenin An Duong, MỴ CHÂU, syrthiodd mewn cariad a phriodi.25,28 Roedd brest o'r sefydliad matrilocal yn ei gwneud yn ofynnol i'r gŵr fyw ym mhreswylfa teulu ei wraig.29 O ganlyniad, roeddent yn preswylio yn Llys Duong hyd nes y Zhong Shi llwyddo i ddarganfod y cyfrinachau a strategaethau King An Dương.29 Yn y cyfamser, Brenin DUONG wedi'i drin Cao Lo yn amharchus, a gadawodd ef.30

       ZHONG SHI wedi Fy Chau dangoswch y bwa croes cysegredig iddo, a phryd y newidiodd ei sbardun yn gyfrinachol, gan niwtraleiddio ei bwerau arbennig a'i wneud yn ddiwerth.28 Yna gofynnodd am ddychwelyd at ei dad, a lansiodd ymosodiad newydd arno Âu Lạc a threchodd y tro hwn Brenin An Dương.29 Mae hanes yn cofnodi i'r Brenin, yn ei drechu, neidio i'r cefnfor i gyflawni hunanladdiad. Mewn rhai fersiynau, dywedwyd wrtho gan y crwban am frad ei ferch a lladdodd ei ferch am ei brad cyn lladd ei hun. Mae chwedl, fodd bynnag, yn datgelu bod crwban euraidd wedi dod i'r amlwg o'r dŵr a'i arwain i'r deyrnas ddyfrllyd.25 Mae yna draddodiad hefyd bod King wedi ffoi i'r de hyd heddiw Nghệ Talaith, adeiladu citadel newydd a dyfarnu hyd ei farwolaeth.31

        From canfyddiadau archeolegol Cổ Loa, mae'n bosibl bod technolegau milwrol o'r Gwladwriaethau Rhyfelgar wedi cael eu trosglwyddo i'r rhanbarth gydag ystod o arfau tebyg i fyddinoedd cyfoes yn Aberystwyth Tsieina, gan awgrymu y gallai’r bwa croes goruwchnaturiol fod yn fath o “byddin fodel newydd”Wedi'i hyfforddi a'i orchymyn gan Cao Thông, sef “ddim yn effeithiol mwyach”Heb ei gyfarwyddyd.32

Etifeddiaeth

     Vhaneswyr ietnamese yn nodweddiadol yn ystyried bod gan brif ddigwyddiadau'r oes hon wreiddiau mewn ffaith hanesyddol. Fodd bynnag, mae dehongli a chysoni hanes y cyfnod wedi'i osod yn, ac weithiau yn erbyn hanes dehongliad Sofietaidd o hanes.33 Mae prifddinas y Brenin An Dương, CỔ LOA, oedd canolfan wleidyddol gyntaf y Gwareiddiad Fietnam o'r cyfnod cyn-Sinitic.12 Mae'r safle'n cynnwys dwy set allanol o ragfuriau a chadarn ar y tu mewn, o siâp petryal. Mae'r ffosydd yn cynnwys cyfres o nentydd, gan gynnwys y Afon Hoang Giang a rhwydwaith o lynnoedd a ddarparodd Cổ Loa gydag amddiffyniad a llywio.34 Kim amcangyfrif poblogaeth Co Loa o bosibl yn amrywio o 5,000 i oddeutu 10,000 o drigolion.35

cyfeiriadau

 1. TAYLOR 1983, t. 19.
 2. TERRY F. KLEEMAN 1998, t. 24.
 3. O'HARROW 1979, t. 148.
 4. Fel y dyfynnwyd yn Sylwebaeth Li Daoyuan ar y Clasur Dŵr, Cyf. 37
 5. Kâm định Việt sử Thông giám cương mục (欽定越史通鑑綱目)
 6. ĐÀO DUW ANH 2016, t. 30.
 7. ĐÀO DUW ANH 2016, t. 29.
 8. KELLEY 2014, t. 88.
 9. ĐÀO DUW ANH 2016, t. 31.
 10. DEMATTÈ 2015, t. 622-624.
 11. TAYLOR 2013, t. 14.
 12. MIKSIC & YIAN 2016, t. 111.
 13. MIKSIC & YIAN 2016, t. 156.
 14. KIM, LAI & TRINH 2010, t. 1013.
 15. KIM 2020, t. 231.
 16. NGÔ SĨ LIÊN et al., Đại Việt Sử Ký Toàn Thư "DÆ°Æ¡ng VÆ°Æ¡ngDyfyniad: “王 於 是 築 城 于 越 裳 , 廣 千 丈 , 盤 旋 如 螺 形 故 號 螺 城” tr: “Yna adeiladodd y Brenin amddiffynfa yn Việt Thường, mil-zhàng o led, yn chwyrlio ac yn chwyrlïo fel siâp conch. Felly, fe'i gelwid yn Conch Citadel. "
 17. KIERNAN, BEN (2017). Việt Nam: hanes o'r amser cynharaf hyd heddiw. Gwasg Prifysgol Rhydychen. t. 34.
 18. TAYLOR 1983, t. 21.
 19. WATSON 1961, t. 239.
 20. YU 1986, tt. 451–452.
 21. LOEWE 1986, t. 128.
 22. TAYLOR 1983, t. 24.
 23. WATSON 1961, t. 241.
 24. NAM C. KIM 2015, t. 5.
 25. TAYLOR 1983, t. 25.
 26. GEORGE E. DUTTON 2006, t. 70.
 27. CHWITH 2001, t. 193.
 28. KELLEY 2014, t. 89.
 29. TAYLOR 2013, t. 15.
 30. TAYLOR 2013, t. 16.
 31. TAYLOR 1983, t. 317.
 32. TAYLOR 2013, tt 16-17.
 33. PATRICIA M. PELLEY - Fietnam Postolonial: Hanesion Newydd y Gorffennol Cenedlaethol - Tudalen 50 2002 “a oedd yn dibynnu mwy ar waith Lenin - yn fwyaf arbennig Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, a Phan Huy Lê - a gyhoeddodd ddwy astudiaeth arloesol, Comiwnyddiaeth Gyntefig a Hanes Ffiwdaliaeth, y bu iddynt hepgor y… .. yn amlwg yn uniongyrchol yn uniongyrchol ohonynt. comiwnyddiaeth gyntefig i ffiwdaliaeth. Wedi’u hysbrydoli gan honiadau Lenin ynglŷn â’r gwledydd Slafaidd, mynnodd haneswyr yn y brifysgol eu bod yn dechrau gyda brenhinoedd Hùng a theyrnas Văn Lang… yn ystod teyrnasiad An Dương Vương, a oedd yn rheoli teyrnas Âu Lạc, a thrwy gamau cynnar y Galwedigaeth Tsieineaidd (o 2879 CC i 43 OC, mewn geiriau eraill) Roedd cymdeithas Fietnam yn seiliedig ar gomiwnyddiaeth gyntefig "
 34. HIGHAM 1996, t. 122.
 35. KIM 2015, t. 219-220.

Llyfryddiaeth

 1. BALDANZA, KATHLENE (2016). Ming China a Fietnam: Negodi Ffiniau yn Asia Fodern Gynnar. Gwasg Prifysgol Caergrawnt. ISBN 978-1-316-44055-1.
 2. BRINDLEY, ERICA (2015). China Hynafol a'r Yue: Canfyddiadau a Hunaniaethau ar y ffin ddeheuol, C.400 BCE-50 CE. Gwasg Prifysgol Caergrawnt. ISBN 978-110-70847-8-0.
 3. BUTTINGER, JOSEPH (1958). Y Ddraig Llai: Hanes Gwleidyddol o Fietnam. Cyhoeddwyr Praeger.
 4. CHAPUIS, OSCAR (1995). Hanes Fietnam: O Hong Bang i Tu Duc. Gwasg Greenwood. ISBN 03132-9-622-7.
 5. DEMATTÈ, PAOLA (Mehefin 2015). “Teithio a thirwedd: celf graig Dyffryn Afon Zuo yn Rhanbarth Ymreolaethol Guangxi Zhuang, China“. Hynafiaeth. 89 (345): 613–628. doi: 10.15184 / aqy.2014.49.
 6. DE VOS, GEORGE A .; SLOTE, WALTER H., gol. (1998). Conffiwsiaeth a'r Teulu. Gwasg Prifysgol Talaith Efrog Newydd. ISBN 978-0-791-43735-3.
 7. GEORGE E. DUTTON (2006). Gwrthryfel Tay Son: Cymdeithas a Gwrthryfel yn Fietnam y Ddeunawfed Ganrif. Gwasg Prifysgol Hawaii. ISBN 978-0-82482-984-1.
 8. DUTTON, GEORGE; WERNER, JAYNE; WHITMORE, JOHN K., gol. (2012). Ffynonellau Traddodiad Fietnam. Cyflwyniad i Gwareiddiadau Asiaidd. Gwasg Prifysgol Columbia. ISBN 978-0-231-13862-8.
 9. ĐÀO DUY ANH (2016) [Cyhoeddwyd gyntaf 1964]. Đất nước Việt Nam qua các đời: nghiên cứu địa lý học lịch sử Việt Nam (yn Fietnam). Nha Nam. ISBN 978-604-94-8700-2.
 10. ĐÀO DUY ANH (2020) [Cyhoeddwyd gyntaf 1958]. Lịch sử Việt Nam: Từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX (yn Fietnam). Tŷ Cyhoeddi Hanoi. ISBN 978-604-556-114-0.
 11. FERLUS, MICHAEL (2009). “Haen o Eirfa Dongsonian yn Fietnam“. Cylchgrawn Cymdeithas Ieithyddiaeth De-ddwyrain Asia. 1: 95–108.
 12. HOÀNG, ANH TUẤN (2007). Silk for Silver: Perthynas Iseldireg-Fietnam ; 1637 - 1700. BRILL. ISBN 978-90-04-15601-2.
 13. HIGHAM, CHARLES (1989). Archeoleg tir mawr De-ddwyrain Asia. Gwasg Prifysgol Caergrawnt.
 14. HIGHAM, CHARLES (1996). Oes Efydd De-ddwyrain Asia. Gwasg Prifysgol Caergrawnt. ISBN 0-521-56505-7.
 15. KELLEY, LIAM C. (2014), “Llunio Naratifau Lleol: Gwirodydd, Breuddwydion a Phroffwydoliaethau yn Delta Afon Goch Ganoloesol“, Yn ANDERSON, JAMES A .; WHITMORE, JOHN K. (gol.), Cyfarfyddiadau Tsieina ar y De a'r De-orllewin: Gorfodi'r Ffin danllyd dros Ddwy Filflwydd, Unol Daleithiau: Brills, tt. 78–106
 16. KIERNAN, BEN (2019). Việt Nam: hanes o'r amser cynharaf hyd heddiw. Gwasg Prifysgol Rhydychen. ISBN 978-0-190-05379-6.
 17. KIM, NAM C .; LAI, VAN TOI; TRINH, HOANG HIEP (2010). “Co Loa: ymchwiliad i brifddinas hynafol Fietnam“. Hynafiaeth. 84 (326): 1011–1027. doi: 10.1017 / S0003598X00067041. S2CID 162065918.
 18. KIM, NAM C. (2015). Gwreiddiau Fietnam Hynafol. Gwasg Prifysgol Rhydychen. ISBN 978-0-199-98089-5.
 19. KIM, NAM C. (2020), “Llwybr at Gymhlethdod Cymdeithasol Eginol a Phwer y Wladwriaeth: Golygfa o Dde-ddwyrain Asia“, Yn BONDARENKO, DMITRI M .; KOWALEWSKI, STEPHEN A .; BACH, DAVID B. (gol.), Esblygiad Sefydliadau Cymdeithasol. Esblygiad World-Systems a Global Futures, Springer Publishing, tt 225–253, doi: 10.1007 / 978-3-030-51437-2_10, ISBN 978-3-030-51436-5
 20. LEEMING, DAVID (2001). Geiriadur Mytholeg Asiaidd. Gwasg Prifysgol Rhydychen. ISBN 9780195120523.
 21. LI, TANA (2011), “Trosolwg Geopolitical“, Yn LI, TANA; ANDERSON, JAMES A. (gol.), Y Gwlff Tongking Trwy Hanes, Pennsylvania: Gwasg Prifysgol Pennsylvania, tt. 1–25
 22. LI, TANA (2011), “Jiaozhi (Giao Chỉ) yn y Gwlff Tongking Cyfnod Han“, Yn LI, TANA; ANDERSON, JAMES A. (gol.), Y Gwlff Tongking Trwy Hanes, Pennsylvania: Gwasg Prifysgol Pennsylvania, tt. 39–53, ISBN 978-0-812-20502-2
 23. LOEWE, MICHAEL (1986), “Cyn-linach Han“, Yn TWITCHETT, DENIS C .; FAIRBANK, JOHN KING (gol.), Hanes Caergrawnt China: Cyfrol 1, Ymerodraethau Ch'in a Han, 221 CC-AD 220, Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt, tt. 110–128
 24. MCLEOD, MARC; NGUYEN, THI DIEU (2001). Diwylliant a Thollau Fietnam. Greenwood (cyhoeddwyd Mehefin 30, 2001). ISBN 978-0-313-36113-5.
 25. MIKSIC, JOHN NORMAN; YIAN, GO GEOK (2016). De-ddwyrain Asia Hynafol. Taylor & Francis. ISBN 978-1-317-27903-7.
 26. MILBURN, OLIVIA (2010). Gogoniant Yue: Cyfieithiad Anodedig o'r Yuejue shu. Sinica Leidensia. 93. Cyhoeddwyr Brill. ISBN 978-90474-4-399-5.
 27. O'HARROW, STEPHEN (1979). “O Co-loa i Wrthryfel y Chwiorydd Trung: Viet-Nam Fel Y Canfu Y Tsieineaidd“. Persbectifau Asiaidd. 22 (2): 140–164. JSTOR 42928006 - trwy JSTOR.
 28. JAMIESON, NEIL L. (1995). Deall Fietnam. Gwasg Prifysgol California. ISBN 9780520201576.
 29. SARDESAI, DR (2005). Fietnam, Ddoe a Heddiw. Cyhoeddi Avalon. ISBN 978-0-813-34308-2.
 30. SCHAFER, EDWARD HETZEL (1967), Aderyn y Vermilion: Delweddau T'ang o'r De, Los Angeles: Gwasg Prifysgol California
 31. TAYLOR, KEITH WELLER (1983). Genedigaeth Fietnam. Gwasg Prifysgol California. ISBN 978-0-520-07417-0.
 32. TAYLOR, KEITH WELLER (2013). Hanes y Fietnam. Gwasg Prifysgol Caergrawnt. ISBN 978-0-521-87586-8.
 33. TERRY F. KLEEMAN (1998). Ta Chʻeng, Perffeithrwydd Mawr - Crefydd ac Ethnigrwydd mewn Teyrnas Filflwyddol Tsieineaidd. Gwasg Prifysgol Hawaii. ISBN 0-8248-1800-8.
 34. WATSON, BURTON (1961). Cofnodion Prif Hanesydd China. Gwasg Prifysgol Columbia.
 35. WU, TALU; ROLETT, BARRY VLADIMIR (2019). Diwylliannau Morwrol a Morwrol Cynhanesyddol yn Nwyrain Asia. Springer Singapôr. ISBN 978-9813292567.
 36. YU, YING-SHIH (1986), “Cysylltiadau tramor Han“, Yn TWITCHETT, DENIS C .; FAIRBANK, JOHN KING (gol.), Hanes Caergrawnt China: Cyfrol 1, Ymerodraethau Ch'in a Han, 221 CC-AD 220, Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt, tt. 377–463.

NODIADAU :
◊ Ffynonellau:  wikipedia.com.
◊ Mae teitl pennawd, dyfyniadau, testunau uwch, print trwm, italig, delwedd sepia dan sylw wedi'i osod gan Ban Tu Thư - thanhdiavietnamhoc.com

BAN TU THƯ
6 / 2021

(Amseroedd 1,313 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X