TEMPL CELFYDDYDAU MARTIAL - Lle erchyll i DDUWIAU Celfyddydau Ymladd - Rhan 1

Hits: 547

HUNG Nguyen Manh

    Yn ôl Dai Nam thuc luc [Đại Nam thực lục] (Annals of the Dai Nam) (17 cyfaint), Mae'r Nguyen [Nguyễn] Adeiladodd Dynasty system ffiwdal sefydlog a defnyddio crefftau ymladd i atal gwrthryfel gwerinwyr. Profodd arweinwyr milwrol ymladd yn erbyn y Mab Tay [Tây Sơn] ac aeddfedu trwy'r ffordd honno. Felly, ar ôl cael yr amser heddwch, gorchmynnodd yr ymerawdwr adeiladu ysgol crefft ymladd a sefydlu teml crefft ymladd o fewn Lliw [Arlliw], y citadel ymerodrol (i'r gogledd o Afon Huong [Hương]). Adeiladwyd Teml y crefftau ymladd ym 1835, Year the Goat, yn Ninh [Ninh] Pentref, Tra Huong [Huong Tra] Dosbarth). Bo Le [Bộ Lễ] (Y Weinyddiaeth Ddefodau) sefydlu set o gofnodion, gan adfer gwybodaeth o'r Ly [Ly] llinach. Ly Thuong Kiet [Lý ThÆ ° á »ng Kiá» ‡ t] trechu'r Tong [Tá »'ng] milwyr; Tran Quoc Tuan [Trần Quá »'c TuẠ¥ n] wedi cael llawer o fuddugoliaethau ac ysgrifennu llawlyfr Milwrol gwerthfawr; Tran Nhat Duat [Tran Nhat Duat] trechu Nguyen [Gwreiddiol] milwyr gyda buddugoliaethau gogoneddus. Yn ystod y Le [gellygen] linach, Dinh Liet [Đinh Liệt] oedd arweinydd heddychiad y Wu (Tsieina). Yn y rhestr, roedd y mawreddog a'r uchelgeisiol Le Ngoi [Lê Ngôi]. O dan Hung Le Trung's [LE Trung HUNG] teyrnasu, Hoang Dinh Ai [HoÃ Ä Ã¬nh à i] wedi cael llawer o lwyddiannau gan ddefnyddio bwâu a chleddyfau.

     Gallai arweinwyr milwrol a oedd â chryfder corfforol anghyffredin gyflawni eu sgiliau o flaen yr ymerawdwr a chael dyrchafiad heb unrhyw arholiadau. Er enghraifft, Daear Mac Dang [Dwn Mạc Đăng] yn bysgotwr a chanddo nerth rhagorol. Unwaith, aeth i'r brifddinas. Wrth basio Giang Vo [kgm Vo] Ysgol, gwelodd reslwyr a chodwyr pwysau yn cystadlu o flaen yr ymerawdwr. Gweld yr enillydd yn drahaus ar ôl buddugoliaeth, Daear Mac Dang [Dwn Mạc Đăng] wedi gofyn am ganiatâd i gystadlu yn erbyn yr enillydd. Fodd bynnag, gofynnodd yr ymerawdwr iddo wneud y gwaith codi. Cododd ddau bwysau cannoedd o gilos heb chwysu a daeth yn bencampwr codi pwysau. Daear Mac Dang [Dwn Mạc Đăng] anrhydeddwyd bod yn arweinydd yr holl reslwyr a chodwyr pwysau. Wedi hynny, penododd Ystyr geiriau: Gwneud chi huy su [Đô chỉ huy sứ] (Comander). Yn nes ymlaen, Daear Mac Dang [Dwn Mạc Đăngtrechodd y gelynion ac ennill y pŵer.

    Wedi hynny, fe drawsfeddiannodd yr orsedd a chreu'r Mac [MạcBrenhinllin. Er ei fod yn ymerawdwr eisoes, roedd crefftau ymladd yn rhedeg yn ei waed, felly roedd bob amser eisiau cystadlu â mandarinau crefftau ymladd yn y llys ymerodrol. Byddai unrhyw un a gollodd iddo yn cael ei ddarostwng. Pan gyfarfu â graddedigion crefft ymladd newydd, byddai'n eu herio i'w guro er mwyn cael eu hystyried yn raddedigion swyddogol.

    Yn ystod Nguyen [Nguyễn] Oes yr Arglwyddi, Dao Duy Tu [Ä Ã o Duy Tá »«] yn enwog am fod yn gyfrwys, ac am ei lawlyfr milwrol. Roedd yna Ton Bod Thuan [Tôn Thầt Thuần] a orchfygodd y gelynion; Nguyen Huu Tien [Nguyễn Hữu Tiến] ac Dat Nguyen Huu [Nguyễn Hữu Dật] a drechodd Trinh [Trịnh] milwyr lawer gwaith mewn marchfilwyr. Erbyn amser y Nguyen [Nguyễn] linach, roedd Chu Van Tiep [Chu Văn Tiếp], Vo Tanh [Võ Tánh] a oedd yn gyfrwys ac yn ddewr. Hefyd, Ton Bod Hoi [Tôn Thất Hội] wedi cael llawer o rinweddau; Van Truong Nguyen [Nguyễn Văn Trương] trechu'r Mab Tay [Tây Sơnbyddin; Nguyen Hoang Duc [Nguyen Hoang Duc] ei enwi yn Deigr Cyffredinol. Ymhlith un ar bymtheg o arweinwyr milwrol, roedd tri ar ddeg yn cael eu haddoli yn Mieu lich dai de vuong [Miếu lịch đại đế vương] ac addolwyd pump ar hugain yn Thai mieu [Thái miếu] ac Y mieu [Thế miếu] o'r Nguyen [NguyễnBrenhinllin.

    Yn yr 20fed flwyddyn o Minh Mang's [Minh Mạng] teyrnasiad (1839), gorchmynnodd y llys ymerodrol i dair stôl deilyngdod gael eu codi yn iard flaen Teml y crefftau ymladd ar gyfer deg mandarin crefft ymladd. Ar y steles cerfiwyd eu henwau, eu tref enedigol, eu teitlau, a'u cyfraniadau yn ystod teyrnasiadau Gia Hir [Gia Hir] ac Minh Mang [Minh Mạng]. Y rhain oedd: Truong Minh Giang [TrÆ ° Æ¡ng Minh GiẠ£ ng] (Gia Dinh [Gia Định]), Pham Huu Tam [Tạ Phâmm Hữu] (Thua Thien Hue [Thá »« a Thiên Huế]), Ta Quang Cu [Tạ Quang Cự] (Thua Thien Hue [Thá »« a Thiên Huế]), Nguyen Xuan [Nguyá »… n Xuà ¢ n] (Thanh Hoa [Thanh HoÃ]), Pham Van Dien [Pham Van Điển] (Thua Thien Hue [Thá »« a Thiên Huế]), Phan Van Thuy [Phan Văn Thủỵ] (Quang Nam [Quảng Nam]), Mai Cong Ngon [Mai Cong Ngôn] (Thua Thien Hue [Thá »« a Thiên Huế]), Le Van Duc [Lê Văn Đức] (Vinh Hir [Vinh Long]), Tran Van Tri [Trần Văn Trí] (Gia Dinh [Gia Định]), A Ton Yr Ystlum hwnnw [Tôn Thất Bạt] (Thua Thien Hue [Thá »« a Thiên Huế]). Yn 1854, cael ei gyhuddo o “ragfwriad” yn chwyldro Aberystwyth Hong Bao [Hong Bao] (brawd Tu Duc [Tự Đức]), enw Ton Yr Ystlum hwnnw [Tôn Thất Bật] ei dynnu o'r stele.

    O dan Tu Duc's [Tự Đức] teyrnasiad, codwyd dau gam arall tien si vo [tiến sĩ võ] (meddygon crefft ymladd), cerfio meistri a basiodd y tri arholiad crefft ymladd: ym Mlwyddyn Buffalo (1865), Blwyddyn y Ddraig (1868), a Blwyddyn y Neidr (1869). Y rhain oedd: Vo Van Duc [Võ Văn Đức] (Quang Nam [Quảng Nam]), Ystyr geiriau: Vo Van Luong [Vo Van Lương] (Quang Tri [Quảng Trị]), Fan van [Văn Vân] (Thua Thien Hue [Thá »« a Thiên Huế]), Pham Hoc [Phạm Học] (Quang Nam [Quảng Nam]), Van Nguyen [Nguyen Van Tu] (Binh Dinh [Bình Định]), Duong Viet Thieu [DÆ ° Æ¡ng Viá »‡ t Thiá» ‡ u] (Thua Thien Hue [Thá »« a Thiên Huế]), Gwneud Van Kiet [Ä á »- Văn Kiá» ‡ t] (Quang Tri [Quảng Trị]), Dang Duc Tuan [Ä áº · ng Ä á »© c TuẠ¥ n] (Binh Dinh [Bình Định]), Tran Van Hien [Trần Văn Hiển] (Thua Thien Hue [Thá »« a Thiên Huế]), A Le Van Truc  [Lê Văn Trực] (Quang Binh [Quảng Bình])1

    Fodd bynnag, yn ystod cymeradwyaeth swyddogol, Minh Mang [Minh Mạng] ychwanegodd rai meini prawf: Yn gyntaf, mae'n rhaid bod y person wedi profi rhinweddau, a gallai osod esiampl ar gyfer y cenedlaethau a ganlyn. Oherwydd y meini prawf, tynnwyd rhai pobl oddi ar y rhestr, gan gynnwys Ly Thuong Kiet [Lý ThÆ ° á »ng Kiá» ‡ t], pwy oedd eunuch (?)

    Tran Nhat Duat [Tran Nhat Duat], Dinh Liet [Đinh Liệt], Hoang Dinh Ai [Hoành Đình Ái] dim ond yn arweinwyr milwrol ar feysydd y gad y gwelwyd hwy. Heblaw, roedd rhai mandarinau yn y Nguyen [Nguyễn] Brenhinllin yn cael ei ystyried fel cwnselwyr cefn llwyfan yn unig. Ton Bod Thuan [Tôn Thầt Thuần] dim ond vo liet, nid cao liet. Nguyen Hoang Duc's [Nguyen Hoang Duc] nid oedd talent yn rhyfeddol.

     Yn olaf, Minh Mang [Minh Mạng] cymeradwyo i chwe mandarin gael eu haddoli yn Nha giai vu ta huu [giải VU ta hữu] (y tŷ Chwith a'r tŷ dde). Tran Quoc Tuan [Trần Quá »'c TuẠ¥ n] ac Le Khoi [Le Khoi] yn gadfridogion enwog o'r llinach flaenorol. Roedd y rhestr gymeradwy hefyd yn cynnwys Dat Nguyen Huu [Nguyen Hữu Đạt] ac Nguyen Huu Truong [Nguyễn Hữu Trương] a oedd yn gadfridogion enwog yn ystod y Nguyen [NguyễnBrenhinllin.

     Er mwyn gofalu am Deml y crefftau ymladd, roedd ugain o sifiliaid mewn cartrefi cyfagos yn gofalu am addoliadau blynyddol ddwywaith yn y gwanwyn. Perfformiwyd y ddwy addoliad yn syth ar ôl addoli Lich dai de vuong [Lich đại đế vương]. Roedd y cyflenwadau seremonïol ar gyfer yr addoliadau yn cynnwys un byfflo, un gafr, dau foch, a phum hambwrdd o reis gludiog.

… PARHAD…

BAN TU THU
12 / 2019

NODYN:
◊ Delwedd - ffynhonnell: vn.360plus.yahoo.com

GWELER MWY:
◊  LLENYDDIAETH FASNACHOL a CELFYDDYDAU MARTIAL VIETNAM - Rhan 1
◊  LLENYDDIAETH FASNACHOL a CELFYDDYDAU MARTIAL VIETNAM - Rhan 2
◊  LLENYDDIAETH FASNACHOL a CELFYDDYDAU MARTIAL VIETNAM - Rhan 3

(Amseroedd 2,166 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X