Ymarfer CELFYDDYDAU MARTIAL VIETNAMESE, Math o WEITHGAREDD GORFFOROL

Hits: 441

HUNG Nguyen Manh

    Datblygodd Fietnam wareiddiad reis gwlyb cynnar. Treuliodd ffermwyr fisoedd a blynyddoedd ar eu caeau reis eu hunain. Y llun “Chong cay, vo cay, con trau di bua”[Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa] (Mae'r gŵr yn aredig, y wraig yn hau, byfflo dŵr yn tynnu'r rhaca) (Ffigurau 1,2) wedi bodoli ers miloedd o flynyddoedd trwy gydol yr hanes hir o ymladd i amddiffyn a chadw annibyniaeth i'r genedl o fewn pob cam o'r hanes. Yn ystod gwyliau traddodiadol, roedd gemau corfforol bob amser, reslo traddodiadol, a oedd yn helpu pobl i ymarfer cydbwysedd corfforol a chryfder i wynebu goresgynwyr.

    Reit yng nghanol y ganrif gyntaf (Gwanwyn 40), Mae'r canolog [Trưing] casglodd chwiorydd fyddin ddigonol i drechu’r gelyn, rhyddhau’r wlad, ffurfio gwlad annibynnol, a sefydlu’r brifddinas yn Fi Linh [Fi Linh] (am dair blynedd).

    Ymhlith cadfridogion y ddau arweinydd benywaidd, roedd y cadfridog benywaidd wedi'i enwi Le Chan [Lê Chân] (An Bien, Hai Phong [An Biên, Hải Phòng]), a arferai sefydlu gorsaf i ymarfer crefft ymladd, gan gynnwys reslo. Cadfridog benywaidd arall, Thieu Hoa [Thiều Hoa] (Lang Xuong [Lãng Xương], Vinh Phuc [Vinh Phuc]), ymarfer a hyfforddi danh phet [đánh phết], a oedd yn dda i'r ymennydd a'r cyhyrau. Nguyen Tam Chinh [Nguyễn Tam Chinh], arweinydd milwrol (Mai Dong [Mai Động], Thanh Hoa [Thanh Hoá]), agorodd ysgol crefftau ymladd i ddysgu crefftau ymladd a Tsieinëeg (Ffigur 3). Wedi hynny, daeth yn sylfaenydd Mai Dong [Mai Động] pentref reslo.

    Yn hanner cyntaf y drydedd ganrif, roedd cadfridog benywaidd cryf o'r enw Lady Trieu [Triệu]. Yn 19 oed, cyhoeddodd: “Nid wyf ond eisiau reidio gwyntoedd cryfion, stompio ar donnau ffyrnig, lladd morfilod ym Môr y Dwyrain, gyrru milwyr Wu i ffwrdd, sicrhau afonydd a mynyddoedd, i daflu iau o caethwasiaeth, i beidio ag ymgrymu a bod yn was! ”

    Lady Trieu [Triệu] sefydlodd ysgol crefftau ymladd i ymarfer reslo, gan ddefnyddio cleddyfau a saethyddiaeth i ymladd yn erbyn y gelynion, a oedd yn gorfod esgusodi:

Mae'n haws defnyddio gwaywffyn a lladd teigrod
Nag i wynebu'r Empress.

[Hoành qua đương hổ dị
Đối diện bà vương nan]

    Yn y chweched ganrif (543), Ly Bon [Lý Bôn], arweinydd Binh Thai [Thai Binh] (Mab Tay [Sơn Tây]), ac arwyr gwladgarol eraill yn ymarfer crefft ymladd gyda'i gilydd i gynyddu cryfder corfforol. Yn eu plith roedd arweinwyr milwrol Trieu Quang Phuc [Triệu Quang Phục], Pham Tu [Phạm Tu], Mang Ly Phuc [Mang Lý Phục]. Enillodd eu gwrthryfel annibyniaeth i’n gwlad gyda’r enw Van Xuan [Vạn Xuân].

    Ar ddechrau'r wythfed ganrif, Benthyciad Mai Thuc [Benthyciad Mai Thúc](722) ymladd dros annibyniaeth. Pedwar deg pedwar o flynyddoedd yn ddiweddarach, Hung Phung [Phùng Hưng] (766-791) a'i frawd iau, Phung Hai [Phùng Hải], wedi casglu lluoedd pobl i ymarfer crefft ymladd a gweithgareddau corfforol eraill ar gyfer y gwrthryfel. Roedd y ddau frawd yn hynod gryf. Hung Phung [Phùng Hưng] (Duong Lam [Đường Lam], Son Tay [Sơn Tây]) gallai ymgodymu â byfflo dŵr a churo teigrod. Phung Hai [Phùng Hải] gallai gario cerrig a chychod trwm mil-cilo am filltiroedd lawer. Gorchfygodd y ddau frawd y goresgynwyr a gwarchod y diriogaeth am saith mlynedd ac fe'u hanrhydeddwyd fel Bo Cai Dai Vuong [Bố Cái Đại Vương].

     Fel y cofnodwyd yn yr hanes, yr un a dalodd gyfraniad gwych i sefydlu ysgol crefftau ymladd ar raddfa fawr yn Aberystwyth Duong Xa [Dương Xá] (Thanh Hoa [Thanh HoÃ]) oedd Duong Dinh Nghe [Dương Đình Nghệ]. Roedd yn arweinydd pentref a gasglodd tua 3,000 o ryfelwyr i hyfforddi dyddiau a nosweithiau crefft ymladd. Yn eu plith roedd Ngo Queen [Ngo Queen] (Phong Chau [Phong Châu], Son Tay [Sơn Tây]) a oedd yn ddiweddarach yn enwog am y Perygl Bach [Bạch Đằng] buddugoliaeth, a ddaeth â mil o flynyddoedd o dra-arglwyddiaeth Tsieineaidd i ben (yn ôl Dai Viet su ky toan thu [Đại Việt sử ký] (Annals Cyflawn Dai Viet [Đại Việt])).

BAN TU THU
12 / 2019

(Amseroedd 2,053 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X