Mathau o YSGOLION CELFYDDYDAU MARTIAL trwy DYNASTIES FEUDAL

Hits: 566

    Yn ystod esblygiad dynolryw o hanes canoloesol hynafol, ymerodraethau pwerus yn y Dwyrain (Mongolia, Tsieina,…) neu yn y Gorllewin (Rhufeinig, Gwlad Groeg,…) bob amser eisiau concro gwledydd tlawd o fewn neu y tu allan i'r rhanbarth i fodloni eu ideoleg brenhiniaeth.

    Hefyd, yn hanes esblygiad yn hanes modern a chyfoes, gwareiddiodd wledydd y Gorllewin â dyfeisiadau gwyddonol (trydan, stêm, llongau, arfau) dod o hyd i'w ffyrdd i oresgyn gwledydd sy'n datblygu yn y Dwyrain a'u hecsbloetio fel cytrefi i wasanaethu dros ddemocratiaeth a chyfalafiaeth.

    Yn ystod yr esblygiad, Vietnam [Việt Nam] daeth yn nod y goresgyniadau “i fod yn wâr”.

    Felly, Gwareiddiad Fietnam effeithiwyd gan lawer o wareiddiadau o China, Japan, India, Ewrop, yr Unol Daleithiau.

    O grwpiau ethnig a fenthycodd iaith a diwylliant Tsieineaidd i ddatblygu diwylliant y genedl yn ystod yr hanes canoloesol canol, mewn hanes modern a chyfoes (o ddiwedd y 19eg ganrif), Vietnam [Việt Nam] newid i ddefnyddio sgriptiau Lladin ym myd China1 yn Nwyrain Asia: An Nam [An Nam] (Vietnam), Dong (De Corea), Yamato (Japan),….

    O'r hanes canoloesol hynafol i hanes modern (nes i fyddin Ffrainc orfodi eu rheolaeth dros Fietnam ar ddiwedd y 19eg ganrif), y system addysg draddodiadol yn Vietnam [Việt Nam] dylanwadwyd yn ddwfn ar sylfeini Conffiwsaidd am filoedd o flynyddoedd o hanes.

    Felly, i hyfforddi'r dosbarth sy'n rheoli i helpu i amddiffyn a datblygu'r llinach ffiwdal, y dull hyfforddi a ddefnyddir yn Vietnam [Việt Nam] nid oedd dod o hyd i ddoniau yn ddim gwahanol i'r model Tsieineaidd.

    Gan geisio darganfod am y mater hwn, gallwn fynd yn fyr trwy gynnwys sylfaenol fel a ganlyn:

    Buan y meddyliodd cenedl Fietnam am ddulliau addysg i ddewis adnoddau dynol ac i ddefnyddio pobl dalentog i etifeddu’r linach neu am bŵer a newidiadau gwleidyddol.

    Wrth ddewis arweinwyr milwrol ar gyfer y llys ffiwdal, roedd dau ddull:

    Mae dull cyntaf yn dewis yn seiliedig ar gyfraniadau a rhinweddau personol neu aelodau o deulu imperialaidd. Ni aeth y bobl a ddewiswyd trwy'r dull hwn trwy hyfforddiant. Defnyddiwyd y dull hwn cyn yr 16eg ganrif.

    Mae ail ddull yn hyfforddiant proffesiynol. Byddai aelodau o deulu imperialaidd a oedd yn arweinwyr milwrol yn cael eu hyfforddi i gael eu dyrchafu'n swyddogol mewn ysgolion crefftau ymladd. Giang Vo [kgm Vo] Ysgol oedd yr ysgol grefftau ymladd gyntaf bryd hynny.

    Giang Vo [kgm Vo] Adeiladwyd yr ysgol yn Tran [TranBrenhinllin (1253). Roedd yn lle i arweinwyr milwrol ac aelodau ymerodrol ymarfer crefft ymladd ar gyfer y dewis. O'r ysgol grefft ymladd hon, ysgrifennwyd y llawlyfr Milwrol, sef y gwerslyfr yn seiliedig ar brofiadau ar feysydd brwydrau go iawn.

    Felly, darganfuwyd llawer o gadfridogion enwog a restrir uchod yn ystod Tran [TranBrenhinllin.

    Fodd bynnag, roedd gan bob llinach eu dewisiadau eu hunain. Ers y cynnar Le [gellygenBrenhinllin (986), roedd dewis rhyfelwyr yn seiliedig ar ffitrwydd corfforol yn unig (cyrff iach) neu berfformiadau (crefftau ymladd yn perfformio).

    Mae Le [gellygenroedd gan] linach eu ffordd eu hunain o ddethol. Hyd at deyrnasiad Le Du Tong [Lê Dụ Tông] (enw'r oes yw Bao Thai [Bảo Thái]), efelychodd y detholiadau hynny yn ystod teyrnasiadau Duong, Tong, Thanh [Đường, Tống, Thanh] (Trinh Cuong's [Trịnh Cường] teyrnasiad), a ddilynodd y dull rhyngwladol ar yr adeg a ddefnyddid gan Tsieina, gwlad gref â dylanwad mewn ardal fawr, yn enwedig yn Nwyrain Asia (Japan, Korea, Fietnam).

    Wedi hynny, cychwynnodd yr arholiadau crefft ymladd cyntaf yn Giang Vo [kgm VoYsgol ym 1721 (yr ail flwyddyn yn nheyrnasiad Bao Thai [Bảo Thái]). Roedd mandarinau o'r enw giao ti [giáo thụ] (mandarinau â gofal am addysg mewn tref) a fu'n monitro addysg crefftau ymladd ar gyfer mandarinau â chwricwlwm penodol o'r enw Clasuron Milwrol.

    Hyd at deyrnasiad Le Du Tong [Lê Dụ Tông] (1721) bod y dull addysgu newydd wedi'i ddefnyddio i bawb, mewn ffordd yr ydym yn ei galw'n gymdeithasoli y dyddiau hyn. Vo hoc [Võ học] felly, swyddfa astudio crefftau ymladd (yn y brifddinas Thang Long [Thăng Long]) o dan reolaeth mandarin cyfrifol.

    Ers hynny, gosodwyd y rheolau a'r rheoliadau ar gyfer cystadlaethau crefft ymladd, mor gaeth ag ar gyfer dethol mandarinau llenyddiaeth.

    Tra trefnwyd yr ornest lenyddiaeth yn dair lefel o “thi huong, thi hoi, thi dinh”[thi hương, thi hội, thi đình] (archwiliad taleithiol, archwiliad metropolitan, archwiliad llys ymerodrol), cynhaliwyd cystadleuaeth crefft ymladd ar ddwy lefel yn unig. Y lefel gyntaf oedd Felly cu [Sở cử] (thi Huong [thi Hương]); yr ail lefel oedd Bac cu [Bác cử] (thi Hoi [thi Hội]).
Roedd y gystadleuaeth mor gaeth nes i'r bardd Tran Te Xuong [Trần Tế Xương] wedi cael anawsterau yn ei arholiadau. Ebychodd:

Am wyth mlynedd ni allai helpu i fynd yn groes i'r rheoliadau arholiad [Tám năm không khỏi phạm trường quy].

    Defnyddiwyd rheoliadau'n llym ar gyfer cystadlaethau llenyddiaeth a chrefft ymladd. Fel rheol, gellid gweld tabl o reoliadau y tu allan i'r ysgol i ymgeiswyr eu hadnabod. H. Oger yn cofnodi cynnwys y rheolau ond mae'r Han Nom [Hán Nôm] roedd bloc y coed yn rhy fach i gael ei anodi (Ffigur). O ran cystadleuaeth crefft ymladd, y rheol gyntaf oedd peidio â dod ag unrhyw lyfrau. Fodd bynnag, weithiau roedd llyfrau'n cael eu copïo mewn graddfeydd bach ar groen hadau'r jackfruit (y dyddiau hyn mae myfyrwyr hefyd yn defnyddio'r copïau bach o'r enw phao [twyllo mewn arholiadau]).

NODYN:
1: LÉON VANDERMEERSCH, Le nouveau monde sinisé, Paris: Seuil, 1985.
◊ Delwedd - Ffynhonnell: Nguyễn Mạnh Hùng yn “Kỹ thuật của người An Nam” (Techneg du peuple Annamite) o H. Oger yn Hanoi (1908-1909)

BAN TU THU
11 / 2019

GWELER MWY:
◊  Milwyr a Gynnau

(Amseroedd 2,061 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X