Milwyr a Gynnau

Hits: 774

I. Yn ôl rhai dogfennau, yn Fietnam, canu hoa mai [súng hoa mai] (matchlock) yn enw poblogaidd ar gynnau canu dieu thuong [súng điểu thương] (mwsged) yn llai cyffredin ac yn cael ei ddefnyddio o'r 16th i'r 19fed ganrif. Y dynasties ffiwdal (Le, Mac, Trinh, Nguyen [Lê, Mạc, Trịnh, Nguyễn]) matiau glo llawn offer ar gyfer y fyddin. Disgrifiodd cofnodion hanesyddol a llenyddol y brwydrau ar yr adeg honno fel hyn: “Bwledi hedfan fel sêr yn cwympo”. Roedd caneuon gwerin hefyd yn recordio delwedd milwyr fel pobl ramantus:

Gwregys melyn o amgylch y waist
Yn gwisgo hetiau wedi'u marcio, reiffl yn cael ei chario ar yr ysgwydd
Cyd-gloi mewn un llaw
Daliodd y llaw arall waywffon ac aeth i lawr i'r cwch yng ngofal y mandarin
Clywyd curiadau drwm pum curiad parhaus
Dagrau yn y llygaid wrth fynd i mewn i'r cwch.

[Ngang lưng thì thắt đai vàng
Đầu đội neun dấu vai mang súng dài
Một tay thì cắp hỏa mai
Một tay cắp giáo quan sai xuống thuyền.
Thùng thùng trống đánh ngũ liên.
Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa]

Tynnwyd braslun y gwnwyr isod ym 1908 - 1909 yn Hanoi [Hà Nội]. Mae'n ein helpu i ddychmygu delwedd milwyr bryd hynny, cyn y Nguyen [NguyễnBrenhinllin.

    O ran y mwsgedau y soniwyd amdanynt uchod, dyma rai dogfennau i'n helpu i'w deall:

* * *

II. Mwsged yw'r math diweddaraf o arquebus yn lluoedd milwrol Fietnam yn ystod llinach dyn Mac, Trinh, Nguyen [Mac, Trịnh, Nguyễn] (o'r 17fed ganrif). Dynwaredodd cyfansoddiad mwsgedau symudiadau ieir pigo gyda darnau o fflint. Mae'r dechneg gweithredu fel a ganlyn: “tynnwch y sbardun; mae'r sbardun yn cyffwrdd â'r darn o ddur i'w danio”, Sy'n golygu:“ tynnwch y morthwyl yn ôl; rhowch y bachyn yn y cymal i'w gadw. Pan fyddwn yn tynnu'r sbardun, mae'r morthwyl yn symud ac yn cyffwrdd â'r darn o fflint sy'n cyflymu'r powdwr gwn. ”

    Yn ôl John Pinkerston1, Arglwydd Nguyen [Nguyễn] arfogi ei fyddin gyda'r math hwn o canu dieu thuong [súng điểu thương] (mwsgedau), a elwir hefyd yn canu hoa mai [súng hoa mai] (matchlocks).

    Dangosodd dogfen arall hynny yn llinach Qing (Tsieina), roedd math o glo mawr yn gofyn i ddau berson eu gweithredu: Un i roi'r gwn ar yr ysgwydd a'r llall fel y pwynt dwyn.

    In Vietnam [Việt Nam], mae'r math hwn o wn yn cael ei arddangos mewn amgueddfeydd ar hyn o bryd. Fel yr adroddwyd, mae'r Mab Tay [Tây Sơnderbyniodd milwyr y technegau uchod gan Dang Trong [Đàng Trong] (De Fietnam yn 17th-18th ganrif) a gwella i lawer o fathau eraill. Defnyddiodd lluoedd milwrol yr arf hwn yn hyfedr diolch i'w harfer bob dydd ar y caeau, a oedd yn edrych fel gêm. Fodd bynnag, yn Dang Ngoai [Đàng Ngoài] (Gogledd Fietnam yn 17th-18th ganrif), defnyddiwyd y dechneg hon hefyd ar gyfer ymladd pŵer am ddau gan mlynedd. Yn union fel dŵr a thân, Arglwydd Trinh [Trịnh] ei enwi Thuy Vuong [Thuỷ Vương] (Arglwydd Dŵr) oherwydd ei luoedd llyngesol cryf; Arglwydd Nguyen [Nguyễn] ei enwi Hoa Vuong [Hoả Vương] (Arglwydd Tân) oherwydd bod gan ei luoedd arfau pŵer cryf. Eithr, Arglwydd Nguyen [Nguyễn] roedd ganddo rai arfau eraill yn gyffredin yn y fyddin fel hoa hir [hoả hir] (draig dân), hoa ho [hoả hổ] (teigr tân) a gynnau gyda darnau yn gweithredu fel bomiau syml.

    Yn wreiddiol, y mwsged (flintlock) yn dod o Ewrop, yna ei gyflwyno yn America ac Asia. Mae'r Mab Tay [Tây Sơn] roedd byddin yn cael ei hystyried yn fyddin gref oherwydd eu mwsgedi gwell a oedd yn rhagori o ran gweithrediadau technegol (dim ond mewn pedwar symudiad sydd eu hangen) tra bod angen ugain symudiad ar luoedd Prydain ac Ewrop. Yn benodol, fe aeth gynnau’r Qing (Ffigur) ar dân yn araf ond gyda llawer o fwg. Ymerawdwr Quang Trung [Quang Trung] defnyddiodd y gwn hwn yn y brwydrau felly trodd ei wisg yn ddu oherwydd mwg.

Gunners Milwyr - holylandvietnamstudies.com
Milwyr a Gunners yn yr hen amser (Ffynhonnell: Nguyễn Mạnh Hùng yn “Kỹ thuật của người An Nam” - Techneg du peuple Annamite o H. Oger (1908-1909) yn Hanoi)

* * *

    Defnyddiwyd rhaffau neu ddarnau o fflint ar gyfer matsis. Yn nes ymlaen, disodlwyd matchlocks gan reifflau mwy datblygedig, gan ddefnyddio tanwyr a chetris tebyg i gynnau Ewropeaidd ar y pryd. Fodd bynnag, yn ystod Minh Mang's [Minh Mạng] teyrnasiad, disodlwyd matchlocks â reifflau (oherwydd llai o rymoedd milwrol) ond gyda nifer fwy cymedrol o'i gymharu â'r ganrif flaenorol, deg o bobl yn dal un gwn.

* * *

    Yn ôl rheoliadau yn y Nguyen [NguyễnBrenhinllin, rhannwyd y milwyr yn ddau fath: Milwyr ymladd a milwyr amddiffyn. Dewiswyd milwyr amddiffyn o Nghe An [Nghệ An] i Binh Thuan [Bình Thuận], a oedd wedi'u lleoli yn Lliw [Arlliw]. Yn y frwydr rhwng Ffrainc a Fietnam yn y Gogledd, Lliw [Arlliw] anfonodd y llys filwyr 8,000 i amddiffyn y Gogledd Vietnam [Việt Nam], o dan awdurdod mandarinau crefft ymladd uchel eu statws. Roedd milwyr ymladd wedi'u lleoli yn y Gogledd. Wedi hynny, yn ystod amddiffyniad Ffrainc, disodlwyd y milwyr hyn gan linh kho xanh (milwyr gwregys glas) (Ffigur). Roedd rhai milwyr oedd ar ôl o dan reolaeth llywodraethwyr taleithiol.

NODYN:
1: JOHN PINKERSTON “Daearyddiaeth fodern: Disgrifiad o’r ymerodraethau, teyrnasoedd, taleithiau, a threfedigaethau gyda’r cefnforoedd, y moroedd, a’r ynysoedd”.
Image Delwedd dan sylw - ffynhonnell: faxuca.blogspot.com, nam64.multiply.com

GWELER MWY:
◊  LLENYDDIAETH FASNACHOL a CELFYDDYDAU MARTIAL VIETNAM - Rhan 1
◊  LLENYDDIAETH FASNACHOL a CELFYDDYDAU MARTIAL VIETNAM - Rhan 2
◊  LLENYDDIAETH FASNACHOL a CELFYDDYDAU MARTIAL VIETNAM - Rhan 3

(Amseroedd 3,495 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X