Aros am y FLWYDDYN NEWYDD - Adran 2

Hits: 370

HUNG Nguyen Manh1

Tef arferiad o "Cynnal y Tân"

   At Kẻ Rị, Kẻ Chè (Ardal SĐông Sơn) yn ogystal ag yn Pentref Định Tương (Dosbarth Thiệu Yên), mae'r ddau ohonyn nhw'n ymwneud â Thanh Hoa, roedd pobl yn arfer arsylwi ar yr arfer o gynnal a chadw'r tân (Fig.4) yn y gegin a goleuo'r lamp trwy gydol y nos gan anelu at gadw tân yr hen flwyddyn yn llosgi pan ddaw'r flwyddyn newydd, heb gynnwys unrhyw eiliad y bydd y tân yn cael ei losgi allan.

Mae'r arfer o "Galw Reis"

    Ar y Blwyddyn Newydd lleuadnoswyl, pobl yn Phù Lễ (Pentref Phúc Hoà, Tân Yên, Dosbarth, Bắc Giang) anfon eu holl ddyn ifanc, wedi'i arfogi â ffyn a lancesau, i osod ambush yn y goedwig o dan orchymyn y patriarch. Am hanner nos, mae'r patriarch yn tanio 2 ergyd gwn ac yna curiadau drwm, a sŵn tocsinau ac offerynnau gwynt yn ysgubol ym mhobman. Yna mae'r dynion ifanc yn dychwelyd i'r pentref, ond, wrth ei giât, maen nhw'n stopio ac yn aros am y patriarch sy'n galw'n uchel i'r pentref:

“O reis! O reis! O reis! 
Wisp o reis, powlen o ddŵr i baratoi reis gludiog, O reis! ”

    Pan fydd y patriarch yn gorffen ei weiddi, mae'r dynion ifanc yn gweiddi'n uchel:

    Ah! Ah! Yna mae curiadau drwm a sain tocsinau ac offerynnau gwynt yn atseinio eto o dŷ, mae un dyn yn mynd allan, yn agor y giât yn eang ac yn rhoi bowlen o reis gwyn a persawrus gwyn i'r grŵp. Mae'r patriarch yn cymryd y bowlen o reis glutinous a'i dywallt i fasged, yna mae'n parhau i arwain y grŵp i dai eraill i ailadrodd yr un gweithgaredd. Ar ôl cyrraedd y tŷ olaf, mae'r wawr wedi dod ac mae'r grŵp cyfan yn mynd yn ôl i'r goedwig y tu allan i'r pentref i ymlacio. Nawr daw'r amser i'r hen ferched ymddangos. O'r pentref maen nhw'n mynd i'r lle mae'r grŵp o ddynion ifanc yn ymlacio; yna, gan ddefnyddio faint o reis glutinous a geir, maen nhw'n coginio reis gludiog, yn rhannu'r reis gludiog wedi'i goginio'n rannau bach, ei lapio â dail banana a'i ddosbarthu i bob un o'r dynion ifanc ran y mae'n ei bwyta â halen gwyn. Wedi hynny, mae pawb yn falch o ddychwelyd i'w cartrefi i gyfarch y lleuad Blwyddyn newydd.4

Mae'r arfer o "Galw Thunder"5

    Heblaw am yr arferiad o “galw reis”I ddeffro’r paddy, mae yna hefyd yr arferiad o“galw taranau yn ôl”. Mae hyn oherwydd bod pobl yn deffro paddy yn union fel y maent yn deffro'r ddaear i hau, i aredig ac i blannu, ond, mae angen dŵr ar y ddaear hy mae angen taranau i gynhyrchu glaw taranau sy'n caniatáu i'r padlau dyfu'n gyflym:

“Mae'r pumed mis yn cwrcwd reis wrth guddio ger yr ymyl, 
Unwaith y clywir taranau, byddai'n chwifio'r faner ac yn tyfu'n gyflym ”.

    Yn ôl hen arferion, wrth fwrw ymlaen â galw taranau, mae pobl yn arddangos morterau, tocsinau i bunt, i guro i achosi i'w synau, ynghyd â synau gongiau a drymiau atseinio, felly, gan efelychu sŵn taranau ar ddechrau'r Gwanwyn a denu taranau i ddod yn ôl gan ddod â glaw ynghyd ag ef. O ran yr arferiad hwn, nid ydym wedi gallu pennu'r union amser eto (diwedd hen flwyddyn lleuad neu ddechrau blwyddyn lleuad newydd).

Y munudau Cysegredig

    Mae Noswyl y Flwyddyn Newydd yw'r amser mwyaf cysegredig o'r flwyddyn pan fydd y ddaear a'r awyr yn cymuno â'i gilydd, gan anfon yr hen a chroesawu'r newydd. Fodd bynnag, gall yr un sy'n byw yng nghefn gwlad yn y munud cysegredig hwn weld menyw â lamp mewn un llaw a ffon yn y llall yn chwilio am ei dyledwr, a gall sylweddoli pa amser caled sydd gan fenyw gefnog!

    Mae'r lamp yn ymwneud â'r math o lamp botel hy lamp petroliwm gyda'i gysgod lamp wedi'i wneud o foncyff potel wedi'i llifio. Mae'r awdur sy'n disgrifio'r person sy'n dal y lamp fel hen wrach menyw dew gyda ffon ar ei llaw arall am bwyso arni a hefyd am yrru'r cŵn i ffwrdd. Mae'r ddelwedd realistig hon yn dynodi ac yn gwadu cymdeithas ffiwdalistig hynod greulon. Mewn sefyllfa mor dywyll a wnaed yn dywyllach gan y 30ain Tết nos pan fydd yr holl deuluoedd wedi cau eu drysau yn ofalus, gall “y lladron” gloddio o gwmpas yn ceisio rhwygo ychydig o gacennau reis glutinous sgwâr, ffon o past porc, pot o gig wedi'i rewi ... sy'n dod â'r mis cyn y T whicht i wylio'n agos yn angenrheidiol sef y Chạp neu fis lleuad olaf y flwyddyn lle mae lladron a lladron yn ddi-rif fel mwydod clam (Fig.5).

    Ac mae'r dyn sy'n gorfod gadael ei le brodorol i ennill bywoliaeth ac sydd bellach yn methu dychwelyd adref yn wirioneddol drist! Yn awr ac yn y man clywir crac tân fel pe bai'n croesawu'r gweinyddwr newydd - y gred yw bod deuddeg Gweinyddwr yn cymryd eu tro i ofalu am faterion y byd o'r flwyddyn (llygoden) i'r flwyddyn Hợi (Pig) cylch o ddeuddeng mlynedd. Mae gan bob Gweinyddwr deitl teyrnasiad o Genius y flwyddyn ac mae ganddo aide. Mae'r Gweinyddwr yn dda neu'n ddrwg. Mae'r un drwg yn mynd i'r afael â chais i nefoedd i achosi trychinebau: sychder, llifogydd, cynhaeaf gwael, newyn, epidemigau ... i gosbi camymddwyn a magu gwael Kings ac uchel swyddogion.

NODIADAU:
1 Yr Athro Cyswllt HUNG NGUYEN MANH, Doethur Ffylosophy mewn Hanes.
4 Yn ôl y gwaith sy'n dwyn y teitl: Monograffeg “ía Chí Hà Bắc” o Hà Bắc - Gwasanaeth Gwybodaeth a Diwylliant - Llyfrgell Hà Bắc 1982 - t.538.
5 Yn ôl LÊ TRUNG VŨ - Tết Traddodiadol y Fietnam - llyfr wedi'i ddyfynnu - t.99.

BAN TU THU
01 / 2020

NODYN:
◊ Ffynhonnell: Blwyddyn Newydd Lunar Fietnam - Gŵyl Fawr - Asso. Yr Athro HUNG NGUYEN MANH, Doethur Ffylosophy mewn Hanes.
◊ Mae delweddau testun trwm a sepia wedi'u gosod gan Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com

GWELD HEFYD:
◊  O Brasluniau ar ddechrau'r 20fed ganrif i ddefodau a gŵyl draddodiadol.
◊  Arwyddiad o'r term “Tết”
◊  Gŵyl Blwyddyn Newydd Lunar
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am CEGIN a CAKES
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am FARCHNATA - Adran 1
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am FARCHNATA - Adran 2
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am daliad Adran
◊  YN RHAN DEHEUOL Y WLAD: HOST O BRYDERON PARALLEL
◊  Yr hambwrdd o Bum ffrwyth
◊  Mae Cyrraedd y Flwyddyn Newydd
◊  CRAFFU GWANWYN - Adran 1
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 1
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 2
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 3
◊  Aros am y FLWYDDYN NEWYDD - Adran 1
◊  Yr arfer o AILGYLCHU TẾT
◊  Blwyddyn Newydd Lunar Fietnam - vi-VersiGoo
◊ ac ati.

(Amseroedd 2,002 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X