Yr arfer o AILGYLCHU TẾT

Hits: 352

HUNG Nguyen Manh1

    Mae hwn yn arferiad a ymddangosodd yn ystod cyfnodau o ryfela yn y gorffennol, neu pryd bynnag, oherwydd sefyllfa benodol, y dathlu Tết ni ellir ei wneud yn yr amser iawn, felly mae'n rhaid i bobl ad-drefnu'r dathliad hwnnw a'i alw dathliad Tết. y dathliad Tết mae hefyd yn dwyn yr ystyr, gan nad oedd pawb yn bresennol y tro cyntaf, ei fod yn ei ddathlu'r eildro i gael pawb gartref.

T TreeT Coeden Werdd (8fed diwrnod o'r mis lleuad cyntaf)

    Mae'r arferiad hwn yn dal i adael ei olrhain yn y Pentref Mỹ Tho (Vietnam Luc, Nam Ha) ac yn arfer cael ei ddathlu ar yr 8fed o'r mis lleuad cyntaf; mae pobl yn ei alw T Treet Coeden Werdd (Tết cây xanh).

    Yn ôl y chwedl, yn flaenorol, arweiniodd cadfridog ei filwyr i'r ardal honno gyda'r nos ar 30ain y mis lleuad diwethaf. Wrth orffwys a threulio'r nos, gorchmynnodd y cadfridog hwnnw i blannu coeden werdd, gan addo y byddai'n dychwelyd i'r lle hwnnw ar ôl ymladd yn erbyn y gelynion, ac os oedd y goeden yn dal yn fyw, y byddai'n rhoi gwledd i'r pentref cyfan. Wedi iddo ddychwelyd yn fuddugol ar y 8fed o'r mis lleuad cyntaf, cadwodd ei addewid a rhoi gwledd i'r pentref cyfan hwnnw. Gosododd y cadfridog losgwr arogldarth enfawr wrth droed y goeden, arddangos reis gludiog a phorc ar ddail banana yn lle hambwrdd yna mwynhewch y llestri gyda'i filwyr a'i bentrefwyr heb fod angen byrddau a bowlenni a phlatiau.

    Yr arfer o ddathlu Tết felly, ar ôl i'r tymor o lawenydd ddod i ben, nid yw wedi troi'n arferiad o'r enw'r arfer o ddathlu Tết.

Adferiad ar y 10fed o fis cyntaf y Lunar

    Digwyddodd ffaith arall yn Đông Thanh Pentref (Đông Triều, Thanh Hoá) pan Dug Nguyễn Khải addawodd i bobl yn ei bentref y byddai'n ymuno â nhw i ddathlu Tết ar y 3ydd diwrnod o'r mis lleuad cyntaf, ond ni ddychwelodd ar y trydydd fel yr addawyd. Wrth iddyn nhw aros am y Dug, fe ddathlodd y pentrefwyr wedyn Tết ar y 4ydd diwrnod hy fe wnaethant ychwanegu un diwrnod arall at Tết, ond dim ond ar y 9fed a'r diwrnod canlynol y dychwelodd y Dug hy y 10fed, dathlodd pobl Tết gyda'r Dug yr oedden nhw'n ei barchu'n fawr.

Adferiad ar y 5fed o fis cyntaf y Lunar

    Ffaith arall, yn llawer cliriach, oedd pan oresgynnwyd ein gwlad gan y Ching ar ddechrau'r Kỷ Dậu flwyddyn (1789), roedd yn rhaid i bobl redeg i ffwrdd ac wedi taflu'r holl gacennau glutinous sgwâr i'r pyllau i'w cadw rhag cael eu bwyta gan y goresgynwyr. Ar y 5ed hy y diwrnod Brenin Quang Trung trechodd y Ching, dychwelodd pobl i'w pentrefi, adfer y cacennau sgwâr a dathlu Tết Yn nes ymlaen, bob blwyddyn ar y 5ed o'r mis lleuad cyntaf, mae pobl yn cael gwledd fawr unwaith eto sy'n troi ychydig yn arferiad i ddathlu buddugoliaeth fawr Brenin Quang Trung dros y Tsieineaid pan arweiniodd y Brenin ei filwyr o Phú Xuân (Huế) i symud ymlaen i Thăng Hir a llwybro'r goresgynwyr Tsieineaidd. Fe ddylen ni wybod, gyda'r dechneg o goginio ein masau gwerin yn y gorffennol, y gallai'r trochion cacen sgwâr gael eu trochi mewn dŵr (pwll, wel) hyd yn oed yn y gaeaf weithiau am fis ond gallai fod yn fwytadwy o hyd.

Dathlu TẾT gyda'i gilydd ar y 30ain

    Gallwn hefyd sôn am ddigwyddiad ychwanegol yn Pentref Đại Bái (Gia Lương, Hà Bắc) trwy'r arfer o ddathlu mor dirdynnol y Tết ar y 30ain o'r mis lleuad cyntaf. Dyma achos mandarin milwrol Nguyễn Conong Hiệp ar yr un pryd, a Pentref Đại Bái nodedig a oedd â'r rhinweddau mawr o atgyweirio'r Đại baiTeml, lleihau trethi i'w phentrefwyr, cludo cerrig i adeiladu pontydd, annog crefft morthwylio copr ac ati…

    Yn y flwyddyn Mậu Tuất (blwyddyn y Ci) 1684 roedd yn brysur iawn gyda'i faterion milwrol a gallai ddychwelyd i'w bentref i ddathlu Tết dim ond ar yr 28ain o'r mis lleuad cyntaf. Yna rhoddodd i bob pentrefwr 18 oed a mwy 3 “tiền” (math o hen arian darn arian) i ddathlu Tết gyda'i gilydd ar y 30ain o'r mis lleuad cyntaf. O'r amser hwnnw ymlaen, yr arfer o ddathlu gyda'n gilydd Tết ar y 30ain o'r mis lleuad cyntaf wedi dod yn fyw. Yn nes ymlaen, daeth i'r De a bu farw tra bod yr arferiad uchod yn fodd i bobl ei bentref ddod at ei gilydd a meddwl amdano a'i gof2.

NODYN: yr Athro Cyswllt HUNG NGUYEN MANH, Doethur Ffylosophy mewn Hanes.
2 Yn ôl LÊ TRUNG VŨ - Tết Traddodiadol y Fietnam - Dyfyniad llyfr, tt.146 i 149.

BAN TU THU
01 / 2020

NODYN:
◊ Ffynhonnell: Blwyddyn Newydd Lunar Fietnam - Gŵyl Fawr - Asso. Yr Athro HUNG NGUYEN MANH, Doethur Ffylosophy mewn Hanes.
◊ Mae delweddau testun trwm a sepia wedi'u gosod gan Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com

GWELD HEFYD:
◊  O Brasluniau ar ddechrau'r 20fed ganrif i ddefodau a gŵyl draddodiadol.
◊  Arwyddiad o'r term “Tết”
◊  Gŵyl Blwyddyn Newydd Lunar
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am CEGIN a CAKES
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am FARCHNATA - Adran 1
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am FARCHNATA - Adran 2
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am daliad Adran
◊  YN RHAN DEHEUOL Y WLAD: HOST O BRYDERON PARALLEL
◊  Yr hambwrdd o Bum ffrwyth
◊  Mae Cyrraedd y Flwyddyn Newydd
◊  CRAFFU GWANWYN - Adran 1
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 1
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 2
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 3
◊  Aros am y FLWYDDYN NEWYDD - Adran 1
◊  Blwyddyn Newydd Lunar Fietnam - vi-VersiGoo
◊ ac ati.

(Amseroedd 1,200 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X