Chwilio am FY “VO COC” - Adran 1

Hits: 349

     HUNG Nguyen Manh

       Roedd yn brynhawn, mi wnes i ddianc oddi wrth fy mam trwy ddweud celwydd wrthyf fy mod i a fy ngrŵp o ffrindiau wedi mynd i ymweld â'm hathrawon i fynd gydag ef a'r ci ar y rheilffordd hir. Roedd fy nheimlad cynnar yn rhyfedd iawn ac yn ofnus. Roedd ei law dde yn cadw'r sach, ac roedd fy llaw dde yn gafael yn ei law chwith. Cerddodd y ddau ohonom ar y ffyrdd rheilffordd a cheisio cadw cydbwysedd fel dau arlunydd syrcas ar y rhaffau i groesi'r gatiau gwarchod, tai gwael o'r cefn, dympio sbwriel a blociau toiled - “roedd un ar ddyletswydd”. Roedd y ffordd yn ymddangos yn ddiddiwedd. Yna mae cŵn yn cyfarth fel “ci yn manteisio ar fod yn agos adref”. Tra roedd ci bachgen y poteli yn dawel gyda'i gynffon rhwng ei goesau, gan ei fod yn gwybod ei fod
mewn parth arall! Dywedodd bachgen y poteli wrtha i am gerdded mewn distawrwydd fel yn chwedlau hynafol Arabia “cŵn yn cyfarth, y teithiwr yn cychwyn ar y daith.” (les chiens aboient carafanau goddefol).

       Ewch! Yna ewch am byth! Weithiau byddai'n rhaid iddo stopio i godi rhywbeth ar y cledrau. Erbyn diwedd y prynhawn, fe aeth â mi i fynd ar ffyrdd baw, yn fuan nawr aethon ni i dŷ gwellt gwael. Roedd cwrt wedi'i amgylchynu gan ffens hibiscus. Hwn oedd tŷ llygaid llachar, rhybudd, meistr crefft ymladd bach.

       Yn annisgwyl edrychais ar grynodiad dwylo garw ond cryf y meistr pan wnaeth stand pen gyda deg bys - fel dawnswyr bale benywaidd yn sefyll gyda blaenau'r traed. Ond ei arddyrnau, ei ddyrnau, pan oedd yn perfformio crefft ymladd yn ôl ei arddull ei hun, weithiau roeddwn i'n meddwl bod ei ddwylo'n torri dwylo lladron, weithiau fel dwylo mam i dylino ei babi newydd-anedig.

       Yn ôl iddo gellir defnyddio arddyrnau dynol i rwystro dyrnau, ciciau unrhyw ganghennau crefft ymladd, a dyrnau dynol fel dau ddyrnod (Llun 1). Ond pan agorir y dyrnu maen nhw'n edrych fel cot law deilen palmwydd mam garedig sy'n nyrsio am gytgord yr yin a'r yang neu'n gofalu am y corff dynol fel meddyg perlysiau i ddod o hyd i le peryglus yn y corff dynol!

       Ond mi wnes i roi sylw i asgwrn arddwrn annilys yr athro. Roedd yr asgwrn hwn yn edrych fel cyrn anifail newydd. Fe'i gelwais yn yr arddwrn neu'r ffêr (esgyrn yn ymwthio allan) (Ffigur 2) i wahaniaethu oddi wrth y ffêr. (Yn 1979, darllenais bapur newydd crefft ymladd Saigon a ddisgrifiodd o'r asgwrn hwn). Dywedir hynny yn nheyrnasiad Qianlong (China), Bu'r meistr gwych Ngu Mai, lleian ym Mynydd y Crane Gwyn yn ymarfer technegau crefft ymladd gan yr asgwrn hwn. Galwodd mai’r asgwrn hwn yw “sêl” Plwton (pren mesur yr isfyd), yn golygu sêl Plwton. O'r “sêl” hon ymosododd Plwton i'r pwyntiau peryglus a'r wythïen i mewn
y corff dynol yr oedd wedi bod yn ei baentio ar waliau ac wedi ei rifo o bwyntiau aciwbigo (Ffigur 3).

       Unwaith neu ddwywaith eisteddodd ac ysmygu tybaco pibell a chwythu mwg tybaco i'r awyr ac yna sipian te, dechreuodd siarad am ddull crefftau ymladd mewnol a dywedodd mai ymarfer crefft ymladd Shaolin oedd hwnnw.

       Yn ôl iddo, y crefftau ymladd mewnol oedd y dulliau o ganolbwyntio’r pŵer i ymarfer y cryfder a’r tendonau a’r esgyrn fel y dymunwn. Ond roedd yn rhaid i ni ymarfer y swyddi: eistedd a sefyll.

        Meddai: “Dysgu’r technegau sylfaenol cywir cyn dysgu crefft ymladd” a olygai “bat quai chan quyen - wrth i blentyn ddysgu cerdded gyda thechnegau sylfaenol wyth trigram mewn crefft ymladd. Yna dangosodd i mi'r ffurfiau staff, cleddyf, scimitar ...

       Fel sant mynach - neu bobl yn darllen stori a barddoniaeth yng ngolau'r lleuad wrth ymyl nant - canodd wyth o gerddi crefft ymladd. Cefais fy magu yn raddol gyda’r cerddi rhamantus hynny - nid mewn hamog nac mewn cwch i’w mwynhau - eto i ymarfer y swyddi, safiad neidr, techneg athro zen, techneg ffon hud, bloc yin ac yang, techneg ceffylau rhedeg, safiad craen (safiad coes sengl),… Mewn nosweithiau o leuad cilgant, yna lleuad lawn… mor barod i groesawu dylanwad gelyniaethus yn dod o rywle.

… Parhewch…

GWELER MWY:
◊  Chwilio am FY “VO COC” - Adran 2

BAN TU THU
11 / 2019

(Amseroedd 978 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

en English
X