Cymuned GIAY o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam

Hits: 326

    Mae gan y GIAY boblogaeth o 54.002 yn byw. Yn Lao Cai1, Ha Giang2, Lai Chau3 a Bang Cao4 Taleithiau. Gelwir y GIAY hefyd Nhang, Dang, Pau Thin, Cui Chu a Xa. Mae'r iaith GIAY yn perthyn i'r Tay-Thai 5 grŵp.

    Mae'r GIAY yn ymarfer tyfu reis mewn caeau tanddwr. Heblaw, milpas yw'r lle i ddatblygu hwsmonaeth, gan ddarparu incwm ychwanegol. Mae'r GIAY yn magu digon o byfflo ar gyfer tyniant, ceffylau i'w cludo, moch a dofednod.

    Mae dynion GIAY yn gwisgo trowsus, festiau byr a thyrbanau. Mae menywod yn gwisgo festiau pum panel yn botwmio o dan y gesail a'r trowsus cywir. Maen nhw'n gwisgo eu gwallt wedi'i glwyfo o amgylch y pen neu'n defnyddio twrban. Mae motiffau wedi'u haddurno i'w gweld yn aml ar wisg fenywaidd, sachau, gobenyddion, llenni a dillad plant.

   Mae'r pentrefi GIAY yn orlawn iawn, gall rhai gynnwys cannoedd o aelwydydd. Mae'r bobl GIAY yn aml yn byw mewn tai ar stiltiau (yn Ha Giang6 a Cao Bang7) a thai wedi'u hadeiladu ar lawr gwlad (yn Lao Cai 1 a Lai Chau3). Mae adran ganolog y tŷ yn gwasanaethu ar gyfer derbyn gwesteion ac ar gyfer gosod allor y cyndadau. Mae pob cwpl yn byw mewn ystafell fach sydd wedi'i gwahanu.

    Arferiad patriarchaidd yw rheol teuluoedd GIAY. Mae plant yn cymryd enw teulu eu tad. Mae teulu dyn ifanc yn ceisio priodas i'w mab. Ar ôl y briodas daw'r briodferch i fyw gyda theulu ei gŵr. Fodd bynnag, mae preswylio matrilocal hefyd yn boblogaidd. Yn y gorffennol, digwyddodd y briodas trwy “herwgipio” gyda chytundeb y priodferched a’i theulu pan na allai dyn ifanc fforddio seremonïau berothal a phriodas.

    Rhaid i ferched GIAY yn ystod beichiogrwydd ufuddhau i dabŵs a gweddïo am esgor yn ddiogel. Pan fydd y babi yn fis oed cynhelir seremoni i hysbysu hynafiaid yr enedigaeth a gweddïo am ei amddiffyniad. Yn y seremoni mae'r soccerer yn ysgrifennu ar ddarn o frethyn coch horosgop y babi. Ymgynghorir â'r horosgop ar gyfer priodas ac angladd y perchennog yn ddiweddarach.

   Yn ôl cysyniadau cosmogonig GIAYS, mae'r bydysawd yn cynnwys byd y byd byw, y byd nefol a'r isfyd. Pan fydd person yn marw, mae'n arferol, os trefnir angladd a chladdu, y bydd yr ymadawedig yn cael ei gario i'r nefoedd. I'r gwrthwyneb, bydd yn tynghedu i'r isfyd.

   Ar yr allor, mae'r GIAY yn addoli nid yn unig eu cyndeidiau ond hefyd genynnau cegin, yr awyr a'r ddaear. Maent hefyd yn addoli Duwies Geni Plentyn ac ysbryd y tŷ. Mae rhai teuluoedd hyd yn oed yn addoli hynafiaid y wraig. Mae'r hynafiaid hynafol yn cael eu haddoli fel yr organau gwarcheidiol.

   Mae treftadaeth ddiwylliannol y GIAY yn gyfoethog gan gynnwys llawer o straeon hynafol, cerddi, diarhebion, posau a chaneuon gwerin. Mae llawer o straeon yn egluro ffenomenau naturiol. Adroddir rhai straeon wrth gyfeilio i ganeuon (straeon wedi'u canu). Mae Folksongs yn boblogaidd gyda genres ac alawon amrywiol yn hoff o ddeuawdau.

Merched Giay - cacen Rom - holylandvietnamstudies.com
Mae menywod GIAY yn gwneud cacen Rom yn Lao Cai (Ffynhonnell: VOV-world)

GWELER MWY:
◊  CYMUNED 54 GRWP ETHNIG yn Fietnam - Adran 1.
◊  Cymuned BA NA o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam.
◊  Cymuned BO Y o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam.
◊  Cymuned BRAU o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam.
◊  Cymuned BRU-VAN KIEU o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam.
◊  Cymuned CHO RO o 54 o grwpiau ethnig yn Fietnam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo): CONG DONG 54 Dan toc Viet Nam - Phan 1.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice:  Nguoi BA NA trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice:  Nguoi BO Y trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice:  Nguoi BRAU Trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice:  Nguoi BRU-VAN KIEU trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice:  Nguoi CHO RO trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice:  Nguoi CHAM trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice:  Nguoi CHU RU trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice:  Nguoi CHUT trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice:  Nguoi CONG trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice:  Nguoi DAO trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Fersiwn Fietnam (vi-VersiGoo) gyda Web-Voice:  Nguoi GIAY trong Cong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
◊ ac ati.

BAN TU THU
06 / 2020

NODIADAU:
1 :… Diweddaru…

NODYN:
◊ Ffynhonnell a Delweddau:  54 o Grwpiau Ethnig yn Fietnam, Cyhoeddwyr Thong Tan, 2008.
◊ Mae'r holl ddyfyniadau a thestunau italig wedi'u gosod gan Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com

(Amseroedd 471 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X