Pryderon POBL DARPAROL - YN CYNNWYS TIES GRATITUDE

Hits: 402

HUNG Nguyen Manh 1

    Mewn gwirionedd, paratoi ar gyfer y Gŵyl Blwyddyn Newydd Lunar mae'n golygu nid yn unig gofalu am lawer o bethau fel y'u gwelir ym mywyd beunyddiol ond hefyd hyrwyddo cysylltiadau diolchgarwch a chysylltiadau.

    Plant ac plant crand a oedd wedi gadael eu teuluoedd am fywyd priodasol newydd, er gwaethaf byw ymhell oddi wrth ei gilydd, hefyd wedi ceisio cynnig anrhegion ac anrhegion i'w rhieni a'u neiniau, roedd y pethau hyn naill ai'n fawr neu'n fach yn dibynnu ar amodau economaidd y rhoddwyr. Pe bai'r teulu'n dda i'w wneud, byddai'n prynu pethau arbennig prin a phe bai'n un gwael, byddai'n cael eitemau bach fel anrhegion symbolaidd. Os oedd y rhieni neu'r rhieni crand yn gyfoethog dim ond cangen o flodau eirin gwlanog, dau bot o chrysanthemum, rhai planhigion narcissus neu rolyn o fricwyr tân mawr oedd eu hangen arnynt i wneud iddynt deimlo'n falch. Heblaw dyletswydd plant a hwyrion, roedd yn ofynnol i bobl hefyd gyflawni dyletswydd disgyblion. Er eu bod bellach wedi dod yn fandarinau y byddai eu henwau wedi'u hysgythru ar stelae roeddent yn dal i ymweld â'u cyn-athrawon a'u tiwtoriaid.

     HENRI OGER ni chollodd y delweddau cain hynny; ar ben hynny darluniodd yn fwy argraffiadol y llun o ymweliad disgybl â'i athro gydag anrhegion bach. A yw'n gywir dweud bod y ffigur hwn yn fraslun ar ddisgybl sy'n cario dwy fasged bambŵ sy'n cynnwys reis a hwyaid fel offrymau i'w athro ei hun ar y Achlysur?

     Nid yn unig y gwnaeth disgyblion droi eu meddwl at eu hathrawon ond roedd meibion-yng-nghyfraith hefyd yn cyfeirio eu meddwl at eu rhieni yng nghyfraith. Trowyd meddwl hefyd i wneuthurwyr gemau gan gyplau ifanc neu at feddygon neu ymarferwyr meddygol gan gleifion (Ffig.1). O ran brodyr a chwiorydd, perthnasau a ffrindiau, roeddent yn aml yn cyfnewid anrhegion bach ar achlysur y flwyddyn newydd fel arwyddocâd eu teimlad. Roedd hynny oherwydd “bydd cyfnewid anrhegion yn gwneud pobl yn hapus”. Ni wnaethant anghofio talu sylw i'w cymdogion chwaith. Mae dywediad o Fietnam yn mynd: “gwerthu cefndryd pell a phrynu ger cymdogion”. Yn benodol, ni fyddai unrhyw un a oedd bob amser yn coleddu cysylltiadau diolchgarwch byth yn anghofio ymweld â'i gymwynaswyr i fynegi diolchgarwch a theyrngarwch ar achlysur Gŵyl Blwyddyn Newydd Lunar neu ddyddiau defodol eraill.

     Bod yn swyddog o beiriant rheoli Ffrainc, HENRI OGER yn deall yn dda iawn bod y llywodraethwyr trefedigaethol a'r mandarinau lleol bob amser yn achosi trafferthion i'r bobl. Felly mae'r braslun ar “cynnig taith”Yn gwneud i’r awdur ifanc hwn feddwl am ddinesydd gostyngedig ar ei ffordd i gynnig anrhegion i fandarinau ar y Gwyl Tết i sicrhau amddiffyniad yn y berthynas hon neu'r berthynas honno yn y dyfodol.

    Yn enwedig gyda'r bachgen ysgol, a elwir hefyd yn “nho sinh” (Myfyriwr Confucian), mae'n rhaid iddo arsylwi ar y Seremoni Diolch yr Ysgol a rhaid iddynt baratoi rhai ffyn arogldarth, pecyn o de, potel o alcohol ... yna ymuno â'i gyd-ddisgyblion, ymgynnull yn nhŷ eu hathro - a ddefnyddir fel arfer fel eu hysgol.

    Rhaid i'r myfyrwyr ofyn am ganiatâd eu hathro i arddangos yr offrymau, llosgi'r ffyn arogldarth, ac addoli hynafiaid eu hathro; yna, byddant yn dymuno llawer o iechyd a diogelwch i'w hathro, ac yn olaf, gofynnwch i'w hathro ganiatáu iddynt barhau i astudio yn y flwyddyn newydd a gwrando ar ddysgeidiaeth eu hathro ar egwyddorion cywir saets gwych.

    Yr arfer o gynnig anrhegion yn Tết wedi cael ei ddisgrifio gan grefyddwr o'r enw Jean Koffler yn y 18fed ganrif (1740-1755), wrth gyfeirio at y “Tết yn Cochinchina", fel a ganlyn: "Tua dechrau'r flwyddyn newydd lleuad yn y lle hwn, mae gan bobl yr arfer o gynnig anrhegion i'w gilydd. Mae'r anrhegion yn cynnwys moch, ieir, wyau, orennau ac anrhegion amrywiol i'r Arglwydd, mae'r milwr yn cynnig anrhegion i'w bennaeth, y claf i'r meddyg, y plwyfolion i'r offeiriad, mae'r bechgyn ysgol yn cynnig anrhegion i'w athro, y gwas i ei feistr. "

NODYN:
1 Yr Athro Cyswllt HUNG NGUYEN MANH, Doethur Ffylosophy mewn Hanes.

BAN TU THU
01 / 2020

NODYN:
◊ Ffynhonnell: Blwyddyn Newydd Lunar Fietnam - Gŵyl Fawr - Asso. Yr Athro HUNG NGUYEN MANH, Doethur Ffylosophy mewn Hanes.
◊ Mae delweddau testun trwm a sepia wedi'u gosod gan Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com

GWELD HEFYD:
◊  O Brasluniau ar ddechrau'r 20fed ganrif i ddefodau a gŵyl draddodiadol.
◊  Arwyddiad o'r term “Tết”
◊  Gŵyl Blwyddyn Newydd Lunar
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am CEGIN a CAKES
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am FARCHNATA - Adran 1
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am FARCHNATA - Adran 2
◊  Blwyddyn Newydd Lunar Fietnam - vi-VersiGoo
◊ ac ati.

(Amseroedd 1,045 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X