Perlog y Dwyrain Pell - Y POTL-DROED FOSSILISED (Rhan 2)

Hits: 448

TRUC NGUYEN PHAN SON
TUYET PHAN FY

… Parhewch Rhan 1:

       Rydyn ni'n mynd i ddarparu mwy o wybodaeth ar ôl ein hymchwil fel a ganlyn:

Y “PAS HITCH-HIKESENGER ”- Y TRI - OGRE BAGGED

         Ymhlith pobl y De, roedd y “the Ogre tri bag”Teulu. - Mae'r “Ogre Tri-Bag, gyda naw clust, llygaid lwclve ”. Pwy oedd y dyn hwn? Ai ysbryd neu ddiafol ydoedd? Neu a oedd yn “ddyn bydol â llygaid daearol”. Yr oedd yn Mr. Pham Dang Hung - tad y frenhines - mam Tu Du, (gwraig y brenin Thieu Tri) - y fam frenhines. Lle bynnag yr aeth, roedd bob amser yn cario “sawl bag” gydag ef, yn cynnwys pob math o hadau er mwyn eu dosbarthu i bobl dlawd fel y gallant setlo eu bywyd sefydlog. Y tri bag oedd y tri “warws grawn symudol”, a ddeilliodd o’r syniad o adeiladu “busnes cymunedol” mewn pentrefi a chomiwnau er mwyn ymsuddo’r tlawd rhag ofn i’w cnydau gael eu dinistrio; fodd bynnag, dangosodd y brenin ei anghymeradwyaeth. Gyda'i ymddangosiad tal a mawr o ddyn arfau, credwyd ei fod yn edrych yn eithaf rhyfedd fel cerfiad pren. “Dywedodd Mr.Ogre tri bag”Nid yn unig yn adnabyddus yn y Mekong Delta, (P.10) roedd hefyd yn adnabyddus yn ôl i'r gwastadedd gogleddol.

Band cerddoriaeth glasurol y De
Llun 10: Band cerddoriaeth glasurol y De

Nid oedd ei “dri bag” yn fwy ystyrlon fel bagiau yn cynnwys grawn trwy'r llun, ond roeddent hefyd yn golygu'r bagiau i ddal plant. Mae'r dyn chwedlonol hwn wedi dod yn drysor o lenyddiaeth llên gwerin a gyflwynwyd gan Henry Oger's4 gwaith - yr ymchwilydd Ffrengig Dwyreiniol a oedd yn byw yn Hanoi yn ystod y blynyddoedd 1908-1909. Cyflwynwyd y llun o’r dyn hynod hwn yn ei waith coed gyda thair sgript ddemotig: “ONG BA BI".

Yr ogre tri bag
Llun 11: Yr ogre tri bag

Cyflwynwyd gwaith Oger yn y gwaith dan y teitl “Brasluniau o Fietnam yn gynnar yn yr 20fed ganrif"5. Yn arbennig, roedd y thema hon wedi dod yn draethawd ymchwil Ph.D “Hanes Diwylliant"6. Mae'r gwaith “Technegau Pobl An Nam” yn cynnwys Cerfio pren 4.577 troed brasluniau wedi'i nodi gyda sgript Tsieineaidd-Demotig gan Henry Oger, ymchwilydd Ffrengig Dwyreiniol ar ddiwedd yr 19fed ganrif. Yr enw ar hyn oedd y Dull Monograffig. Pob un wedi'i anelu at adeiladu ffeil ar fywyd materol ac ysbrydol a meddyliol pobl Fietnam.

NODYN:

4. Henri Oger - Techneg du Peuple Annamite (Kỹ thuật của người An Nam) - Henri Oger- Technegau du peuple Anamite.

5. Nguyen Manh Hung- Brasluniau o'r 20 cynnarth ganrif.

6. Nguyen Manh Hung - Cymdeithas Viet Nam ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif - Traethawd Ymchwil Ph.D ar Hanes Diwylliant - a gyflwynwyd yn y Gyfadran Hanes - Prifysgol Gyfun Hanoi - a elwir bellach yn Brifysgol Gwyddor Gymdeithasol.

HEFYD GWELER:

◊  Perlog y Dwyrain Pell - Y POTL-DROED FOSSILISED (Rhan 1)

 

NODYN YCHWANEGOL:

Letters Mae llythrennau trwm, italig a lliw wedi'u gosod gan Ban Tu Thu.

◊ Ffigur 1, 2 - Ffynhonnell: Saigon - Perlog y Dwyrain Pell - HUNG NGUYEN MANH, Athro Cysylltiedig Meddyg Hanes - TRUC NGUYEN PHAN SON.

Image Delwedd dan sylw - Ffynhonnell: AF Decoly - Alexandre Francis Decoly -

Mae Mr Decoly yn casglu cartiau o bostales ac yn cyhoeddi delweddau - mewn du a gwyn a lliw - yn Saigon rhwng 1905 a 1924 ond nid ffotograffydd mohono ond dyn busnes yn unig. Llun o bostales cartes Mr Decoly gyda symbol pagoda bach yn y gornel yw cwmni Mr Decoly, yna daw symbol twr y deml yn nod masnach “Edition La Pagode Saigon”. Yn ôl Llyfr Blwyddyn Indochina 1910, roedd Decoly yn preswylio yn 36 Legrand de la Liraye, “Decoly, hireé de trade” (nawr Dien Bien Phu stryd) - Ffynhonnell: hiepblog.wordpress.com - Nguyen Duc Hiep, Gwyddonydd Atmosfferig, Swyddfa'r Amgylchedd a Threftadaeth, NSW, Awstralia.

BAN TU THU
10 / 2019

(Amseroedd 1,785 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X