Gwlad Sanctaidd Astudiaethau Nam Fiet-nam - Y TIR GWYLIAU

Hits: 596

HUNG Nguyen Manh
Enw pen: Dor-chwilen

     Enw TIR GWYLIAU ASTUDIAETHAU NAM VIET yn deillio o emosiwn mewn llawer o ymchwilwyr o Astudiaethau Fietnam sy'n byw yn Fietnam ac mewn gwledydd tramor.

      Caniateir i'n Bwrdd cyfansoddi llyfrau sefydlu gwefan gydag enw Gwlad Sanctaidd Astudiaethau Fietnam - thanhdiavietnamhoc.com lle mae yna lawer o gyfraniadau gan ei aelodau yn unol â chanllawiau Athro Cyswllt, Dr. Nguyen Manh Hung.

2.1 Y Wlad Sanctaidd

     Y wlad Sanctaidd, mae tir yn cael ei nodi gan gwerthoedd o diwylliant diriaethol, anghyffyrddadwy mewn moderniaeth yn dweud ffordd neu diwylliant materol, ysbryd mewn traddodiad yn dweud ffordd a gafodd ei hadeiladu a'i dyfnhau gan ein cyndeidiau trwy'r broses hanes ac yn seiliedig ar rai rhannau o feddyliau deallusion yng nghymdeithas Fietnam. Yn y cyd-destun hwnnw mae'r meddyliau cyfansoddiadol troi rownd yr ymladd traddodiadol ac anhraddodiadol i ysgogi'r hanes.

2.2 Astudiaethau Gwlad Sanctaidd Fietnam - Llun Hanesyddol

       Ers i’r gwladychwyr Ffrengig danio at borthladd Danang ym 1858 a meddiannu Cochinchina a’i ddefnyddio fel trefedigaeth er mwyn dod o hyd i “y gadwyn o fwyd”Yn Asia Pell-Orient i ble roedd Napoleon wedi tynnu sylw. Roedd hon yn sioe o ffordd i grwpiau “Requin” neu o’r enw “Tycoons"- adran o grŵp ariannol Ffrainc.

         Fel y nodwyd yng nghyd-destun Fietnam, gwlad Sanctaidd Fietnam yn fuan wedi trawsnewid yn ddiwydiant academi o'r enw Fietnam gyda rhwydwaith yn lledaenu llawer o wledydd a thiriogaethau'r byd. Gynt, y rhwydwaith o Astudiaethau Viet Nam yn ystyried Ewrop, yn enwedig Ffrainc, Japan, China ac Unol Daleithiau America fel lleoedd lle bu cyfraniadau at hanes Fietnam a ysgrifennwyd yn gyffredin. Yn nodweddiadol, roedd yn sefydliad o Ewro-Fiet-nam.

      Trwy lawer o seminarau domestig, rhywle mae ymadrodd o Astudiaethau Nam Fiet-nam wedi cael ei godi fel diwydiant academaidd sy'n cwmpasu gwerthoedd diriaethol, anghyffyrddadwy cenedl Fietnam a dderbyniwyd.

      Roedd symposiwm rhyngwladol ymlaen Astudiaethau Viet Nam yn Fietnam ym 1988 a wnaeth Ewro-Dynodwyd Viet yn ddiwydiant academaidd sy'n gogwyddo'r famwlad. Dyma'r lle sydd wedi cynhyrchu pobl sydd â gwerth diwylliannol i beidio â chael eu pylu wrth sefyll gyda'r un diwydiannau, os nad yn bywiog, er enghraifft, mae Japan yn astudio astudiaethau Korea, astudiaethau De-ddwyrain Asia.

      Ar wahân i'r rhain mae Fietnam wedi cyfrannu at rai o ddiwylliannau gwych fel Astudiaethau Tsieina, Astudiaethau India, Yr Unol Daleithiau. astudiaethau neu astudiaethau Orient, Astudiaethau Môr Tawel Asia...

2.3 Astudiaethau Gwlad Sanctaidd Fietnam - Devêlopment, Integreiddio, Radition Traddodiad a Moderniaeth

       Yn dod yn ôl i 1998, Astudiaethau Viet Nam cydnabuwyd “astudio teitl”. Yn ôl yr ystadegau, roedd 27 o wledydd a 300 o wyddonwyr rhyngwladol yn cael eu hanrhydeddu Astudiaethau Viet Nam sydd wedi bywiogi ar y platfform.

    Ar ddyddiau'r Gyngres honno'r pwnc “Ymchwilio i Viet Nam a datblygu cydweithredu rhyngwladol” yn cynnwys 15 is-bwyllgor gyda 395 cyfeiriad. Y pwnc olynol yn 2004 oedd “Datblygiad, Integreiddio, Traddodiad a Moderniaeth”. Yn 2008 y trydydd diwrnod o astudiaethau Viet Nam roedd dau bwynt canolog “Integreiddio a Datblygu”. Wedi hynny yn 2012 roedd dau bwynt a oedd gynt yn ganolog yn dal i fodoli ond datblygu gwireddiad newydd o Cynaliadwyedd.

    Pumed diwrnod astudiaethau Viet Nam y mae Prifysgol Genedlaethol Hanoi wedi codi baner Astudiaethau Viet Nam. Gweithiodd fel noddwr ysbrydol er mwyn cysylltu â rhai sefydliadau academaidd fel Academi Gwyddorau Cymdeithasol Fietnam, Academi Fietnam a Gwyddorau a Thechnoleg, Prifysgol Genedlaethol Dinas Ho Chi Minh, y Weinyddiaeth Addysg a Hyfforddiant, y Weinyddiaeth Gwyddorau a Thechnoleg, y Weinyddiaeth. Materion Tramor, y Weinyddiaeth Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, y Weinyddiaeth Diwydiant a Masnach, y Weinyddiaeth Cynllunio a Buddsoddi, y Weinyddiaeth Amaeth a Datblygu Gwledig, y Weinyddiaeth Lafur, Annilys Rhyfel a Lles Cymdeithasol, y Weinyddiaeth Adnoddau a'r Amgylchedd. Mae'n ymddangos bod y cyfan "mae dŵr yn llifo i bantiau".

       Anelodd y pwnc at y pwynt canolog “Datblygu Cynaliadwy yng nghyd-destun newid byd-eang”. Fe'i trefnwyd yn 12, 2016. Yma cydnabuwyd astudiaethau Viet Nam gan lawer o agweddau: diwylliant, gwleidyddiaeth, cymdeithas a sefydlwyd llawer o is-bwyllgorau â llawer o bwyntiau canolog: Materion Tramor, Cydweithrediad, Integreiddio Rhyngwladol (Is-bwyllgor 1), Grym ddiwylliannol (Is-bwyllgor 2), Addysg a Datblygu Ffynhonnell Grymus (Is-bwyllgor 3), Cyflwyno Deallusrwydd a Thechnoleg (Is-bwyllgor 4), Economi a Dulliau Cymorth (Is-bwyllgor 5) ), Newid Hinsawdd (Is-bwyllgor 6).

Seminar wyddonol ar astudiaethau Fietnam yn 2016
Ffigur 1: Seminar wyddonol ar astudiaethau Fietnam yn 2016 (ffynhonnell: vnu.edu.vn)

      O ganlyniad, Astudiaethau Viet Nam wedi tyfu a thrafod y problemau gan ddangos bod pobl Fietnam yn codi o dan lygaid pobloedd gyfagos eraill, yn enwedig pobloedd gwledydd gwych, bob “lladdwr”O“marw ”. Roedd yn ymddangos bod y peth hwnnw'n cysylltu â Fietnam trwy “cariad at hanes”A’r anrheg ymgysylltu oedd cariad “Haearn a ffrwydrol”?

2.4 Astudiaethau Tir Sanctaidd Fietnam - System o werth ecolegol astudiaethau dynol.

      Gallai pobl Fietnam geisio gofyn. Pwy oedd ei elyn? Roedd hwn yn a dyfalu rhyfedd sydd wedi bod yn gyfarwydd er mwyn dod yn drugarog uchod meddwl sy'n parchu Fietnam - y wlad sanctaidd a system o werth ecolegol astudiaethau bodau dynol.

2.5 Gwlad Sanctaidd Astudiaethau Fietnam - Technoleg a Newid Hinsawdd

      In 5th Cyngres astudiaethau Viet Nam, Mae Fietnam yn gallu cynnal ei hun, felly gall fynd i mewn i rai meysydd sydd wedi'u cadw er mwyn i'r sylweddoliad traddodiadol fel y gwyddorau cymdeithasol a dynoliaeth agor drws cyflwyno deallusrwydd neu ffrynt newydd i "Technoleg a newid hinsawdd".

       Newid hinsawdd nid yn unig yn gwneud bywyd pobl Fietnam yn erydol, ond gall hefyd beri i'r ddynoliaeth gyfan sefyll ar fin diflannu. Mae Fietnam yn edrych fel rhythm ym falf y galon ddynol.

2.6 Astudiaethau Fietnam - Swyddogaeth Pratical

    Gofynnir cwestiwn yn union fel meddwl ymarferol wedi'i gadw ar gyfer astudiaethau Viet Nam. “I ble mae'r diwydiant hwn yn cael ei gymhwyso?” a Beth am? Neu a yw'n ddryslyd?

      Bu meddalwedd yn ymwneud â “Genedigaeth fflap”. Mae aderyn Fietnam yn clwydo ar diwb gwastraff fel tiwb dŵr tra bod pobl eraill wedi ei greu. Mae'n perthyn i eiddo deallusol.

Aderyn Flappy - Nguyen Ha Dong 2014
Ffigur 2: Aderyn Flappy - Nguyen Ha Dong 2014 (ffynhonnell: kenh14.vn)

      Bu farw'r aderyn ar unwaith. Er ei fod yn byw ym mharch y byd fel petai'n ffenics. Ymchwilydd i astudiaethau Viet Nam wedi gofyn cwestiwn: Pam na wnaeth ddisodli'r tiwb hwnnw ag a “Cangen bambŵ syfrdanol” yng nghefn gwlad Fietnam?

2.7 Gwlad Sanctaidd Astudiaethau Fietnam - Sylwedd Lotus pistil

      Pam mae Astudiaethau Viet Nam? Mae'r cwestiwn yn gwneud i ymchwilydd astudiaethau Viet Nam gael ateb gwahanol. Pan fydd y Llywydd Barack Obama Unol Daleithiau America Ymwelodd Pagoda Ngoc Hoang yn ystod ei ymweliad â Viet Nam ar 24/05/2016, roedd llawer o gwestiynau gan lawer o ymchwilydd astudiaethau Viet Nam. Beth wnaeth Pagoda Ngoc Hoang cael? A pham oedd y rheswm am hynny? A yw'n wir bod Obama â gwedd ddu wedi mynd yno er mwyn gweddïo plentyn, a bachgen neu ferch, fel rhodd am ei amser pensiwn “Yn ei wlad enedigol.”

Ymwelodd Obama â Ngoc Hoang Pagoda (ffynhonnell: giacngo.vn)
Ffigur 3: Ymwelodd Obama â Ngoc Hoang Pagoda (ffynhonnell: giacngo.vn)

    Diwydiant Astudiaethau Viet Nam o Prifysgol California Berkeley, Unol Daleithiau America (gweler y ffigur) wedi defnyddio dogfennau astudiaethau Viet Nam. Bryd hynny roedd yr Athro Peter Zinoman (gweler y ffigur), paratôdd ymchwilydd astudiaethau Viet Nam rai paragraffau ar ei gyfer.

Prifysgol California Berkeley (ffynhonnell: ysgolheictod.net)
Ffigur 4: Prifysgol California Berkeley (ffynhonnell: ysgolheictod.net)

 

Peter Zinoman (ffynhonnell: nhipcaudautu.net)
Ffigur 4: Peter Zinoman (ffynhonnell: nhipcaudautu.net)

       Dyma baragraff dau gerddor Van Cao ac Mab Cong Trinh. Trefnodd hefyd ymweliad â Ngoc Hoang Pagoda.

   Mae pob peth wedi ymgorffori'r “sylwedd lotus pistil”Yn corsydd Fietnam.

      "Sylwedd pistilGellir ei ystyried yn fath o sylwedd “Wedi'i wneud yn Viet Nam”I greu rhwydwaith sefydliad fel gwe pry cop o astudiaethau Viet Nam er mwyn cysylltu Viet Nam â chanolfannau mwy o lawer o wledydd a thiriogaethau yn y byd.    

Trinh Cong Son a Van Cao (ffynhonnell: petrotimes.vn)
Ffigur 6: Mab Cong Trinh a Van Cao (ffynhonnell: petrotimes.vn)

      Y wefan: thanhdiavietnamhoc.com yn dew ac yn Saesneg yn holylandvietnamstudies.com fel petaent yn apelio ymchwilwyr astudiaethau Viet Nam ar gyfer aros gartref.

       Ymchwilwyr astudiaethau Viet Nam anfonwch eich erthyglau os gwelwch yn dda!

GWELER MWY:

Version Fersiwn Fietnam:  Thánh địa Việt Nam học - Vùng đất thánh

BAN TU THU
09 / 2019

(Amseroedd 2,014 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X