Cyn CYFLWYNO'R DDAEAR ​​- Adran 2

Hits: 387

HUNG Nguyen Manh1

… Parhau ar gyfer adran 1:

Tri Spadings

    Y seremoni i ddechrau gweithio yn y meysydd ymhlith y Pobl Mường yn digwydd yn oriau mân bore a osodir gan galendr Fietnam. Mae blaenor y pentref yn camu i lawr y tŷ ar bentyrrau lle mae morter i bunt reis a rhai grawn o Paddy yn barod. Mae'n pwnio'r reis dair gwaith gyda pestle ac yn aros am godiad yr haul (tua saith y bore). Yna mae'n mynd gyda bachgen neu gynorthwyydd i ffynnon - sy'n darparu dŵr dyfrhau. Ond ar yr adeg hon mae'r cerrynt yn cael ei wirio gan arglawdd bach.

    Mae ei gynorthwyydd yn rhawio'r ddaear unwaith ac yn cymryd rhaw o bridd i'w roi ar yr arglawdd, yna mynd ymlaen ag ef ddwywaith arall. Enw’r seremoni hon yw “tắp pai".

Tri Gostyngiad

    Ar gyfer Fietnam, meistr y seremoni fel rheol yw blaenor y pentref, ei gynorthwyydd i ddyn o gyngor y pentref - a ddewisir yn dilyn tri maen prawf. Mae'r rhain yn debyg i feichiogi tri digonedd: llawer o hapusrwydd, llawer o gyfoeth, llawer o hirhoedledd y credir yn gyffredin fel tair seren. Mae'n anodd iawn darganfod hyn ond Guangdong mae masnachwyr wedi cael tri dyn yn briodol i symboleiddio'r tri digonedd: hen ddyn, mandarin a dyn gyda llawer o wyrion - gwerthwyd y llun yn Hanoi. Ail-luniwyd y symbol hwn gan lunwyr lluniau o Fietnam.7

    Pam mae pobl yn dewis meistr y seremoni yn dilyn y tri digonedd o hirhoedledd, llawer o gyfoeth, llawer o ddisgynyddion gwrywaidd, heb hapusrwydd a chyfoeth?

    Hefyd yn ôl Jean Przyluski, "hapusrwyddYn cael ei wireddu mewn llawer o blant ac wyrion, daw “cyfoeth” y pentref o gyfoeth. Mae'r cysyniad hwn yn cael ei gynnal gan Fietnam yn ôl “Nam Hoa Chân Kinh" gan Trang Tử (trydydd ganrif CC) y mae Legge wedi'i gyfieithu i “Mae testun Taoism”Sy’n darllen ymhlith pethau eraill:“bywyd hir, cyfoeth a llawer o feibion ​​yw'r hyn y mae dynion yn dymuno amdano”. Y Chineses sy'n ei newid yn feichiogi newydd gyda'r amser: Hapusrwydd, Cyfoeth, Hirhoedledd.

NODYN:
1 Yr Athro Cyswllt HUNG NGUYEN MANH, Meddyg mewn Ffylosoffi Hanes.
7 Theo JEAN PRZYLUSKI - Les rites du “Động thổ” - cyfraniad à l'étude du culte du Dieu du Sol au Tonkin - Le peuple Vietnamien - Cyfraniad at astudio'r cwlt i Athrylith y Ddaear yn Tonkin - Pobl Fietnam, wedi'i olygu gan l'école FranÇaise d'Extrême Orient - Hanoi, tt 1– 6.

BAN TU THU
01 / 2020

NODIADAU:
◊ Ffynhonnell: Blwyddyn Newydd Lunar Fietnam - Gwyl Fawr - Asso. Yr Athro HUNG NGUYEN MANH, Doethur Ffylosophy mewn Hanes.
◊ Mae delweddau testun trwm a sepia wedi'u gosod gan Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com

GWELD HEFYD:
◊  O Brasluniau ar ddechrau'r 20fed ganrif i ddefodau a gŵyl draddodiadol.
◊  Arwyddiad o'r term “Tết”
◊  Gŵyl Blwyddyn Newydd Lunar
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am CEGIN a CAKES
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am FARCHNATA - Adran 1
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am FARCHNATA - Adran 2
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am daliad Adran
◊  YN RHAN DEHEUOL Y WLAD: HOST O BRYDERON PARALLEL
◊  Yr hambwrdd o Bum ffrwyth
◊  Mae Cyrraedd y Flwyddyn Newydd
◊  CRAFFU GWANWYN - Adran 1
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 1
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 2
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 3
◊  Aros am y FLWYDDYN NEWYDD - Adran 1
◊  Talu'r anrhydeddau olaf i CÔ KÍ ”(Gwraig y clerc) ar ail Ddiwrnod TẾT
◊  Cyn DECHRAU GWAITH - Adran 1
◊  Mynd am Seremonïau TẾT - Adran 1
◊  Mynd am Seremonïau TẾT - Adran 2
◊  Cyn Cyffwrdd â'r Ddaear - Adran 1
◊  Gwyliau a Gwyliau Ffermwr Reis Gwlyb Amrywiol - Adran 1
◊  Gwyliau a Gwyliau Ffermwr Reis Gwlyb Amrywiol - Adran 2
◊  Blwyddyn Newydd Lunar Fietnam - vi-VersiGoo
◊ ac ati.

(Amseroedd 1,157 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X