CYNLLUN TAN DA y Bardd i'w dreulio ar amser TET gyda piastre unigryw ar ôl

Hits: 480

    Llawer o ymchwilwyr tramor ar Astudiaethau Fietnam dros dro yn credu bod yn rhaid cadw ar gyfer appeliad “dirfodol dilys” Tan Da [Tản Đà] - a bardd ac dyn newyddion, yn weddol wreiddiol yn hanes cyfoes Llenyddiaeth a'r Wasg Fietnam. Beth yw ystyr “dirfodol”? - p'un a yw rhywun yn deall y term hwnnw'n gywir neu'n anghywir - yn dibynnu ar wybodaeth bersonol rhywun. Yn y flwyddyn hon Tet [Tết] amser, mae gennym gyfle i gofio “darn o fywyd”Y bardd a’r newyddiadurwr uchod yn nyddiau cysegredig ein cenedl.

    Dyna oedd y Tet [Tết] amser o'r flwyddyn Tuat Giap [Giáp Tuất] (1934 - Blwyddyn y Ci) - Bron 70 flynyddoedd yn ôl - Bryd hynny, bardd Tan Da [Tản Đà] yn ysgrifennu ar gyfer y Dong Phap [Đông Pháp] Amser (Indochina Ffrengig) yn eiddo i Diep Van Ky [Diệp Văn Kỳ] yn Saigon. Ar ôl cyflwyno ei erthyglau ar gyfer y Tet [Tết] mater, Tan Da [Tản Đà] talwyd cyflog mis cyfan iddo, ond gwariodd yr holl arian hwnnw'n gyflym. Felly pryd Tet [Tết] yn agosáu, nid oedd gan ein bardd unrhyw ganran ar ôl, a chan ei fod yn wych “meddwyn”, Byddai mewn trafferth oherwydd diffyg gwin. Newyddiadurwr Diep Van Ky [Diệp Văn Kỳ] yn deall anhawster ei gydweithredwr, felly rhoddodd “anrheg Blwyddyn Newydd ychwanegol” iddo Piastres 5.

     Gyda golwg ar y Dan Bao [Dân báo] (Papur newydd y bobl) - Newyddiadurwr Bui Y Fy [Bùi Thế Mỹ] wedi cyhoeddi rhifynnau 3 yn ystod y Gwanwyn yn olynol: yn 1940-1941-1942. Heblaw hwy, mae cylchgronau Dang Ngoc Anh [Dang Ngoc Anh] ac Mai Van Ninh [Mai Van Ninh] wedi cyhoeddi rhifynnau 3 yn y blynyddoedd yn olynol 1943-1944 a 1945.

    Pe bai'r “tôn” isel ei hysbryd wedi'i osod yn foel mewn cyfnod o argyfwng economaidd, yna, pan ddaeth y cyfnod yn ystod y rhyfel, byddai'r un tôn yn dal i wasanaethu'r llu gyda'u seicoleg ddig. Gadewch i ni ailddarllen erthygl a gyhoeddwyd ar y Tun Dien [Điện Tín] yn 1945.

    “… Dim ond pobl a oedd wedi cysgodi eu hunain o dan ffos a allai wybod pa mor ddwfn oedd y ddaear; a dim ond y rhai a oedd wedi mynd i'r môr a allai wybod pa mor aruthrol oedd y môr. Yn ystod y 6 blynedd diwethaf, roedd ein gwlad yn debyg i long yn sefyll allan i'r môr, tra bod ffos fewndirol yn dal i gysgodi.

    Mae amherffeithrwydd pobl yn cynnwys meddwl bod pobl eraill yn cael eu bendithio'n fwy na nhw eu hunain, tra mewn gwirionedd, bob dydd, maen nhw'n cael llawer mwy o fendithion na'u cyd-greaduriaid. Pa mor fach bynnag yw'r fendith, dylem deimlo'n hapus i'w gael, gan ei fod yn cael ei greu gennym ni i gyd yn union fel y lloches, er ei fod yn gul, yn dal i ddadlau pwysau'r gwynt, yn ogystal â'r darnau bom miniog.

     Fodd bynnag, mae yna sawl ffordd o fwynhau, a'r ffyrdd goddefol a gweithredol yw'r rhai y dylem feddwl amdanynt pan ddaw'r gwanwyn yn ôl.

     Roedd llawer o newyddiadurwyr ar y pryd wedi gwerthuso dirywiad cynnwys rhifynnau'r Gwanwyn trwy gydol y pum mlynedd hynny yn ystod y rhyfel.

    Yn llawen, rhoddodd y bil pum piastre ar unwaith - a oedd ar y pryd yn swm eithaf mawr o arian - yn ei bwrs, yna, fe redodd yn syth i’r orsaf gario i logi Delahaye gyda chwfl plygu i fynd am dro yn y ddinas… gan fwynhau’r gwanwyn. Mae'n eithaf rhyfedd, yn wir! Eleni, mae’r bardd “gwallgof” hwn yn sydyn yn rhoi “airs” iddo’i hun vis-à-vis pawb. A dyma hefyd y tro cyntaf yn ei fywyd i'r bardd hwnnw Tan Da [Tản Đà] yn eistedd yn naturiol ac yn wladwriaethol ar fath o gar “bonheddig”, yn union fel plannwr cyfoethog. Ar y dechrau aeth y car Delahaye ag ef i Swyddfa'r Post er mwyn iddo allu prynu gorchymyn gwerth arian 3-piastre (ar ffurf cerdyn post) a anfonodd at ei ffrind agos Tat Ngo I. [Ngô Tất Tố] yn Hanoi [Hà Nội] - fel anrheg yn ystod y gwanwyn.

    Rhaid iddo ddefnyddio un ymhlith y ddau piastres sy'n weddill i dalu am rent y car felly arhosodd yn ei bwrs dim ond un piastre olaf y mae'n rhaid ei ddefnyddio i dalu'r costau yn ystod yr 3 Tet [Tết] diwrnod.

NODYN:
◊ Ffynhonnell: TRYSORFA DIWYLLIANT VIETNAM Astudiwyd gan Dr. Hung Nguyen Manh [Nguyễn Mạnh Hùng].

BAN TU THU
12 / 2019

(Amseroedd 1,974 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X