CELFYDDYDAU MARTIAL YMCHWIL Nguyen Manh Hung ers dros 40 mlynedd yn ôl - Adran 2

Hits: 384

Hgu Manh Nguyen

… Parhau…

       Roedd Prifysgol Ryngwladol Hong Bang wedi bod yn hyfforddi Ffitrwydd Corfforol. Yn eu plith mae'r pencampwyr Ly Duc, Pham Van Mach, Dinh Kim Loan. Heddiw, cafodd myfyrwyr Vovinam o Brifysgol Ryngwladol Hong Bang y medalau aur cyntaf yn nhwrnamaint rhyngwladol Vovinam yn Algeria sy'n helpu'r byd i ddeall bod Fietnam yn helpu Vovinam i ddatblygu. Ond nid yw fel llawer o bobl yn camddeall am hynny ar ôl y flwyddyn 1975. Ac yn ddiweddar, tri meistr Vovinam (Baglor crefftau ymladd Prifysgol Ryngwladol Hong Bang) wedi ennill tair medal aur Vovinam yng Ngemau AAS 26, a gynhaliwyd yn Indonesia yn 2011.

       Ym 1988, cafodd ei enwebu i Japan i ddysgu astudiaethau o Fietnam (hanes, llenyddiaeth, ieithyddiaeth, crefftau ymladd) rhwng 1988 a 1992 ym Mhrifysgol Ieithoedd Tramor Osaka (System BA). Graddiodd o Kendo Japan trwy Gymdeithas Kendo Japan a gynhaliwyd yn Kansai. Ar ben hynny, roedd wedi dysgu The Way of Tea (Châdo), Kado (Ikebana) ac aciwbigo pwynt Japan (Shiatsu) yn ystod y 4 blynedd hynny. Felly roedd ganddo ddiddordeb yn y mudiad iechyd ymhlith myfyrwyr Saigon yn y blynyddoedd blaenorol a'r dyddiau presennol. O fudiad “Prifysgol Ymreolaethol” yn Saigon bryd hynny (1963 - 1968) cyfrannodd at gyfieithu termau crefft ymladd, Kendo, Judo o'r Ffrangeg, a Japaneeg i Fietnam (yn lle Ffrangeg, Japaneaidd) ar gyfer dojo Prifysgol Saigon.

       Byth ers sefydlu Prifysgol Hong Bang (1997), dechreuodd gyflwyno i'r Weinyddiaeth Addysg a Hyfforddiant yn Fietnam y prosiect cynradd ar grefft ymladd Baglor yn Fietnam yn Fietnam a rhyngwladol gan gynnwys Vovinam - Viet Vo Dao a Vo co truyen Vietnam (Crefftau ymladd traddodiadol Fietnam). Roedd Gweinyddiaeth Addysg a Hyfforddiant Fietnam yn petruso am hynny ac o'r diwedd cymeradwyodd yn swyddogol a chaniatáu i Brifysgol Hong Bang ddysgu crefftau ymladd yn 2001 fel astudiaeth newydd o wyddoniaeth. Hyd yn hyn mae yna lawer o gyrsiau, cannoedd o fyfyrwyr sydd wedi graddio ac wedi dod yn athrawon, meistri ifanc. Yn arbennig, maen nhw wedi cymryd rhan yn y twrnameintiau ac wedi ennill medalau aur yn Fietnam a gwledydd tramor. Mae rhai baglor rhagorol o grefft ymladd yn cael eu cadw o addysg uwch mewn addysgeg ac ieithoedd tramor fel Saesneg, Ffrangeg fel y gallant ddysgu ym Mhrifysgol Hong Bang a chlybiau crefftau ymladd tramor yn ôl y contract gyda'r clybiau crefft ymladd yn Ewrop, Affrica a'r Unol Daleithiau. o America. Ac fe drefnodd y brifysgol hefyd rai cyrsiau dyddiad byr ar bwnc meddygol ar gyfer meistri crefftau ymladd Fietnam yn Ffederasiwn Rhyngwladol Vovinam, Ffederasiwn Vovinam Fietnam ac ysgolion crefftau ymladd eraill, clybiau crefftau ymladd tramor.

       Ynglŷn â phynciau aciwbigo pwynt (shiatsu), tylino (tylino), a qigong, myfyrdod ioga ... mae'n cwblhau'r gwaith o'r enw ymwybyddiaeth newydd: “Ceisiwch ddeall y diwylliant a'r cyffyrddiad ar y corff (aciwbigo pwynt, tylino) yn unol â'r gwirionedd cyffredinol ”.

       Gadewch inni ddarllen ei eiriau: “Cefais fy ngeni yn nhynged 'coed helyg' felly roeddwn i'n wan, yn wynebu salwch ond yr amddifad (ymunodd ei dad â'r rhyfel yn erbyn Ffrainc ac roedd wedi aberthu pan oedd yn 2 oed). Daeth fy mam â mi at ddyn y cwch meddyginiaeth i'w fabwysiadu a chafodd ei enwi'n An i weddïo am heddwch. Mae mynd i lawr y cwch ar gyfer y coed helyg yn cael dŵr. Roedd fy mam yn poeni am fy iechyd, fy mywyd. Felly mi wnes i ymarfer crefft ymladd Binh Dinh (yn Saigon), Kendo o Japan (pan ddysgais astudiaethau Fietnam yn Japan), cleddyfwriaeth yng Nghlwb Chwaraeon y Gorllewin fel CSS Saigon pan oeddwn yn fyfyriwr, yn adeiladu corff (Diwylliant physique esthétique) ers y flwyddyn 1960 pan oeddwn yn ddisgybl, ac wedi dysgu, chwaraeais rai chwaraeon (ping pong, pêl foli…).

       “Yn fy marn i, os nad ydyn nhw'n cystadlu am fuddugoliaeth, heb unrhyw ffordd i drechu'r gwrthwynebydd, maen nhw'n gadael yr unigrwydd, hunan-ddibrisiant, cymhleth, ac yn cael yr hyder i fyw ac ymlacio. Ar hyn o bryd, roedd llawer o feistri Fietnam ar grefft ymladd gyda llawer o wahanol genhedloedd yn meddwl weithiau 'Ble mae'r ffynhonnell?' ar ôl blynyddoedd lawer o frwydr, gwahanu ac aduno. I ateb y cwestiwn, mae Prifysgol Ryngwladol Hong Bang ynddo'i hun i ddenu'r holl ffynonellau i ddod yn ôl wrth i 'ddŵr lifo tuag at dir is', gan fod "dŵr yn llifo i'r ffynhonnell wreiddiol, dail yn cwympo ar y gwreiddyn '. Felly, o'r teimlad hwnnw, rwyf wedi cynllunio'r cyrsiau hyfforddi ar gyfer 'Baglor crefft ymladd Fietnam' fel 'teitl gostyngedig' y brifysgol i ddweud bod crefftau ymladd yn wyddoniaeth drefnus, bod ganddynt theori, gwrthrychau, nodau, ac yn enwedig gyda'u hallbwn. '- mae disgwyl i'r gymdeithas honno bellach trwy alw - nid yn unig yn y wlad ond yn enwedig yn y byd - nad yw llawer o bobl y wlad yn gwybod beth yw ei gwir werth o hyd.

       “Mae llawer o bobl yn meddwl bod crefftau ymladd yn weithgareddau creulon. Ond mewn gwirionedd - yn fy marn i - crefft ymladd yw dynoliaeth sy'n gysylltiedig â gweithgareddau llenyddol a'r celfyddydau milwrol, gwleidyddiaeth, arfau, myfyrdod, athroniaeth, gwyddorau meddygol, corff, hanes, astudio gwerin,… Os yw llenyddiaeth yn 'air ysgrifenedig' yna crefft ymladd yw 'ystumiau a geiriau'. Mae 'geiriau ysgrifennu, geiriau ac ystumiau' yn nodweddion hil ddynol sydd wedi cwblhau cam cyntaf moesoldeb. Mae gan hanes Fietnam sy'n gysylltiedig â'r broses o ymladd yn erbyn goresgynwyr tramor i amddiffyn ein gwlad ac amddiffyn traddodiadau diwylliannol cenedlaethol a chrefft ymladd yn y broses honno rôl bwysig, hynny yw rôl “bodolaeth”. Mae hanes wedi cofnodi pob doethuriaeth mewn llenyddiaeth yn y Van Mieu (Temple of Literature), a chofnodi pob doethuriaeth crefft ymladd yn y Vo Mieu (Teml y Crefft Ymladd). Pan heddychwyd y wlad, ni ystyriwyd crefftau ymladd Fietnam oherwydd nad oedd cymdeithas yn credu bod crefftau ymladd yn weithgareddau ar gyfer hyfforddi'r ewyllys ymladd a meithrin yr ysbryd ym mywyd beunyddiol yn aml gyda'r gymuned gymdeithasol ond dim ond meddwl bod yn rhaid i ymarferwyr crefftau ymladd fynd i mewn i'r cylch i drechu'r gwrthwynebydd, gan achosi mwy o anafusion yn egnïol ac yn ymosodol na'r cystadlaethau chwaraeon eraill !!!

       “Ar ben hynny, hanes Fietnam o’r flwyddyn 1930, 1945, 1954, 1975, teithiodd sawl cenhedlaeth o Fietnam dramor am lawer o wahanol resymau. Fe ddaethon nhw â chrefft ymladd Fietnam i ddatblygu mewn gwledydd lle gwnaethon nhw setlo'r canghennau crefft ymladd proffesiynol â'u henwau eu hunain a ail-greodd hanes o Fietnam yn Saigon 300 mlynedd - mae ardal yn cyfateb i gyfnod sefydlu Unol Daleithiau America ar gyfer y bersonoliaeth tebygrwydd a hynodrwydd,… Mae gan yr athrawon hynny fel Quan Khi Dao, Hoa Long Vo Dao, Cuu Long Vo Dao, Thuy Phap, Vo Khi Dao,… ac mae llawer o enwau eraill hefyd yn tyfu ledled y byd mewn 5 cyfandir ”.
Hyd yn hyn fe deithiodd lawer o wledydd ac mae wedi llofnodi cydweithrediad hyfforddi gyda Chymdeithas Ryngwladol crefftau ymladd Fietnam, Cymdeithas Gyffredinol Datblygu Crefft Ymladd y Byd, Vo Khi Dao o Fietnam yn yr Almaen, Ffederasiwn Cyffredinol Rhyngwladol Quan Khi Dao, The World General Mae Ffederasiwn Vovinam, Ffederasiwn Crefft Ymladd yn Ffrainc, Ffederasiwn Viet Vu Dao, Ffederasiwn Cuu Long Vo Dao, Ffederasiwn Thuy Phap,… a Hong Bang University International wedi adeiladu dwy gangen crefft ymladd yn Ffrainc a’r Eidal. Yn enwedig yn Asia, mae wedi bod yn gweithio gyda Ffederasiwn Crefft Ymladd Corea. Yn y dyfodol bydd yn dod o hyd i'r ffordd i Shaolin Kung Fu o Deml Shaolin yn Tsieina - crud gwareiddiad, dylid mynd at dreftadaeth ddiwylliannol dynoliaeth i ddysgu gostyngeiddrwydd a pharch fel breuddwyd chwedlonol. Mae ei holl daith wedi cychwyn a dal ati.

       Mae Prifysgol Ryngwladol Hong Bang wedi trefnu Gŵyl Crefft Ymladd Ryngwladol gyntaf Hong Bang (2008) yn Saigon gyda dros 300 o fyfyrwyr crefft ymladd o 36 dirprwyaeth o 15 gwlad. Yr ail dro (2010) ei gynnal ar gampysau yn nhalaith Ba Ria - Vung Tau gyda dros 500 o fyfyrwyr crefft ymladd gan 83 o ddirprwyaethau o 32 gwlad a thiriogaeth. Y drydedd ŵyl (2012) yn digwydd yn Saigon. Mae'n awydd cryf! Sut na ddylem fod ag unrhyw awydd pan fydd yr ŵyl wedi dod yn ddigwyddiad traddodiadol.

       Mae'r wyl yn gyfle i ganghennau crefftau ymladd Fietnamaidd a rhyngwladol gyflwyno dull crefft ymladd o'u canghennau eu hunain, a dod â meistri crefftau ymladd, myfyrwyr crefftau ymladd o lawer o genhedloedd, technegau, dulliau cyfrinachol, profiadau, cariad cenedlaethol, edmygedd allorau hynafol, gwlad hynafol ... i gymysgu crefftau ymladd â'r byd i gael eu haddurno'n fwy mewn cariad at y bobl, bodau dynol.

        Fel rhan o’i ddatblygiad, ond roeddent yn ystyried y ffordd o gydweithredu buddsoddi ynghyd â’r galon a’r meddwl i adeiladu’r prosiect “Tay Son Martial Arts Academy” - hyfforddiant ac ymchwil crefftau ymladd Fietnamaidd a rhyngwladol. Academi Crefft Ymladd Tay Son fyddai academi crefftau ymladd cyntaf y wlad, a'i gosod ar dir brodorol Binh Dinh, os yw'r llywodraeth yn cefnogi. Bydd hon yn garreg filltir bwysig, gan nodi cynnydd crefftau ymladd Fietnam yn egnïol i'r byd. Ond sut y gall rhywun ei wneud? - Methu - bydd 'chopstick' yn cael ei dorri, ond bydd bwndel o chopsticks yn fwy pwerus./.

GWELER MWY:
◊  CELFYDDYDAU MARTIAL YMCHWIL Nguyen Manh Hung ers dros 40 mlynedd yn ôl - Adran 1

BAN TU THU
11 / 2019

(Amseroedd 823 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

en English
X