A yw'n wir mai PANORAMA o'r GYMDEITHAS VIETNAMESE yw hwn tuag at ddechrau'r ganrif hon?

Hits: 313

Asso. Yr Athro HUNG, NGUYEN MANH

Gweddillion Amser heibio

a. Wrth fynd yn groes i hanes ein cenedl a dychwelyd i hen
dynasties ers y 18fed ganrif a chyn hynny, gallwn ddod o hyd i anodiadau a thestunau Tsieineaidd sy'n gweithredu fel data ar gyfer ffeithiau, digwyddiadau gwleidyddol…
     Ond bydd yn eithaf anodd i ni ddod o hyd i ychydig o ddarluniau, ychydig o luniau a allai ein helpu ni a chenedlaethau'r dyfodol i ddarganfod delwedd oes ein cymdeithas ym mhob cyfnod hanesyddol.

b. Yn ffodus, tuag at ddechrau'r ganrif hon, rydym wedi cael ffynhonnell o ddogfennau maes cenedlaethol sy'n cynnwys miloedd o frasluniau bloc pren, yn gyfystyr â chyfeirnod cyfeirio a all daflu goleuni ar broblemau y mae pobl yn eu hysgrifennu am faterion fel hanes hynafol, senarios hanesyddol, a mae angen i bobl eraill fel addurnwyr, artistiaid, ymchwilwyr ar ddiwylliant gwerin ... i gyd wybod. Ond yma, beth allwn ni ei weld o hyd o gymdeithas nad yw'n bodoli bellach yn ein hamser ni? Gallwn sgimio trwy banorama'r Cymdeithas Fietnam tua dechrau'r 20fed ganrif, y cyfnod trosiannol cyntaf rhwng hanes modern a hanes cyfoes.

GWAITH YSTADEGOL yn ymwneud â'r SKETCHES a'r LLEOEDD maent yn cael eu cadw wrth gefn

a. Dyma set o frasluniau sydd, yn ôl ein hystadegau, yn cynnwys 4577 o baentiadau gwerin (1), mae 2529 yn eu plith yn delio â dyn a thirwedd, ac mae 1049 ymhlith y 2529 o baentiadau hyn yn dangos wynebau menywod; fel ar gyfer yr 2048 o baentiadau sy'n weddill, maent yn atgynhyrchu offer ac offer cynhyrchu.

b. Y set a gedwir wrth y Llyfrgell Genedlaethol Hanoi yn cynnwys 7 cyfrol heb eu rhwymo'n wenwynig ac yn dwyn rhif y cod HG18 - yn flaenorol roedd y set hon yn cael ei chadw o dan y rhif cod G5 y Llyfrgell Ganolog Hanoi - Mae'r llyfrgell hon wedi cael microffilm i mewn Ebrill 1979, o dan y rhif cod SN / 805 gyda hyd o 40 metr 70 centimetr.
    Cedwir set arall fel archifau yn y Llyfrgell Gwyddorau Cyffredinol dinas Ho Chi Minh - llyfrgell a oedd yn wreiddiol yn rhan o'r Swyddfa llyfrgell Superior Preswylwyr Ffrainc - o dan y rhif cod 10511 - roedd y set hon wedi'i microffilmio am yr eildro ym 1975, ac wedi'i rhwymo'n ddwy gyfrol.
    Yn wreiddiol, roedd yr un set hon a oedd yn cynnwys 10 cyfrol ar yr adeg honno, wedi cael ei microffilmio gan y Sefydliad Archeoleg o dan y rhif cod VAPNHY ar Fai 24, 1962 (2) yn y Menter Ffilm Alpha yn gynt Saigon. Fodd bynnag, nid oes gan y microffilm hwn dudalen 94 ac mae ganddo dudalen 95 yn ddwbl (oherwydd nam technegol).

c. Mae yna hefyd gyfrol od o 120 tudalen wedi'i rhwymo, a gedwir o dan y cod rhif HE18a, sydd wedi'i ficroffilmio o dan y rhif cod SN / 495 gyda hyd o 5m5, ac sy'n dwyn sêl y Llyfrgell Ganolog Indochina ar ba un y gellir gweld y rhif 17924.
    Dyma'r set sy'n cael ei chadw fel archifau yn y Llyfrgell Genedlaethol Hanoi. Gwerth ei sylw yw’r ffaith, yng nghornel dde’r dudalen gyntaf, ei fod yn ffigur cysegriad gan lawysgrifen H. OGER ei hun, gan gysegru’r llyfr i’r Llywodraethwr Cyffredinol ALBERT SARRAUT sy’n darllen fel a ganlyn: “Cynigiwyd yn barchus i'r Llywodraethwr Cyffredinol Albert Sarraut dalu fy niolchgarwch am sylw caredig eich Ardderchowgrwydd vis-aø-vis fy ngweithiau ymchwil (3). Dinas Vinh, Mawrth…, 1912. Henri Oger".

ch. Nid oes gennym gyfle i ddarganfod amdano o ffynonellau eraill, yn arbennig ym Mharis, ond, ym mhrifddinas Ffrainc, mae'r Athro PIERRE HUARD (4) wedi cael cadarnhad fel a ganlyn:
     "Nid oedd y gwaith hwn a gyhoeddwyd yn Fietnam wedi dilyn unrhyw weithdrefnau adneuo hawlfraint, felly, ni adneuwyd hyd yn oed un copi yn y Llyfrgell Genedlaethol ym Mharis. Fodd bynnag, diolch i ddealltwriaeth garedig awdurdodau Fietnam (o Saigon gynt), mae copi wedi ei lungopïo o'r prif gopi o dan god rhif 10511 yn Swyddfa Swyddfa Superior Preswylwyr Cochinchinese.
    Daeth "École Française d'Extrême-OrientMae ganddo hefyd gopi diolch i help y Gwasanaeth Ffotograffau - Adran Ganolog y Dogfennau yn ymwneud â'r Canolfan Genedlaethol Ymchwil Wyddonol (CNRS) ”.

    Mae gwaith H. OGER wedi'i engrafio â choed ac wedi cymryd siapiau toriadau pren bach sy'n cael eu hargraffu'n ddiweddarach ar bapur reis maint mawr (65 x 42cm); mae ei 700 tudalen wedi'u trefnu'n systematig ac yn afreolus, mae tua 6 llun ar bob tudalen, mae rhai ohonynt wedi'u rhifo â ffigurau Rhufeinig, ynghyd â chwedlau mewn cymeriadau Tsieineaidd, ond mae pob un ohonynt wedi'u trefnu'n afreolus. Mae nifer y copïau a gyhoeddir yn hynod
cyfyngedig: dim ond 15 set ac un gyfrol od. Mae pob set wedi ei rhwymo i 7, 8, neu 10 ffoligl. Ar hyn o bryd, dim ond dwy set ac un gyfrol od sydd yn Fietnam (5).

… Diweddaru…

NODYN:
(1) Rydym wedi dileu'r copïau dyblyg a'r rhai sy'n dangos offerynnau rhy fach na ellid eu hadnabod yn glir.
(2) a. Rydym wedi dysgu bod Mr PHAN HUY THUY, ymchwilydd diwylliannol a chyn-bennaeth swyddogol yn y Sefydliad Archeolegol, wedi talu sylw i'r set honno o frasluniau ac wedi anfon y microffilm i'r Unol Daleithiau (am 1972) ei ddatblygu'n sawl copi arall. Ond, gan fod y gost yn rhy uchel, roedd ei
ni wireddwyd y bwriad i anfon copïau o'r fath i bob ysgol broffesiynol ac ysgol gelf. Yn nes ymlaen, bydd The Prifysgol Van Hanh wedi defnyddio'r microffilm dywededig i ddatblygu'n luniau bach i'w hanfon at arbenigwyr yn fewndirol a thramor. Roedd yr ymchwilydd NGUYEN DON wedi bod mewn cysylltiad â'r microffilm hwn yn gynnar iawn.
b. Ym Mharis, mae'n debyg bod ymchwilwyr adnabyddus fel Mr. HOANG XUAN HAN, NGUYEN TRAN HUAN, a PIERRE HUARD wedi cael y microffilm uchod.
(3) A Monsieur le Gouverneur Général SARRAUT en hommage respectueux pour le bienveillant intérêt qu'il veut bien apporter à mes études. Vinh le… Mars 1912. Henri Oger.
(4) PIERRE HUARD: Orientalist Ffrengig, ar y cyd â'r Orientalist MAURICE DURAND o'r gwaith adnabyddus o'r enw “Dysgu am Fietnam (Connaissance du Fietnam) ”, Cyhoeddwyd ym 1954 yn Hanoi. PIERRE HUARD - Le pionnier de la technologie vietnamienne (Yr arloeswr mewn technoleg Fietnamaidd) - HENRI OGER - BEFEO - TL VII 1970, tudalennau 215,217.
(5) Rydym wedi cysylltu â'r ddwy set hon mewn dwy lyfrgell wych: Llyfrgell Genedlaethol Hanoi (yn 1985) A'r Llyfrgell Genedlaethol Saigon (yn 1962). Mae'r set olaf hon yn dal i gael ei chadw fel archifau yn y Llyfrgell Gwyddorau Cyffredinol yn ninas Ho Chi Minh (Rydym wedi ei weld eto ym 1984).

BAN TU THU
06 / 2020

(Amseroedd 473 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X